Tagged with "School Blog"...

School Start Information

Grade 4 Induction

When: Wednesday, 15 August, 2018

Where: IES Årsta

Who: Grade 4 Students

Time: 8.30-12.00

 

First Day of Autumn Term

When: Thursday, 16 August, 2018 and Friday 17 August, 2018

Where: IES Årsta

Who: Grade 4 5,6,7,8

Time: Grade 4 5,6: 8.15-14.00. Grade 7,8: 9.00-14.45

 

IES Årsta Open House - Meet the teachers

When: Wednesday, 22 August, 2018

Where: IES Årsta

Time: 15.30-16.30

 

Parent Information Evening (Compulsory to attend)

When: Wednesday, 22 August, 2018

Where: IES Årsta

Time: 16.30-18.30

 

Årskurs 4 Introduktion

När: Onsdag, 15 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 8.30−12.00

 

Första dagen på höstterminen

När: Torsdag 16 Augusti 2018, Fredag 17 Augusti 2018. 

Vart: IES Årsta

Tid: Årskurs 4,5, 6: 8.15−14.00. Årskurs 7, 8: 9.00−14.45

 

IES Årsta Öppet Hus - Träffa lärarna

När: Onsdag, 22 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 15.30−16.30

 

Informationskväll för föräldrar (Obligatoriskt att delta)

När: Onsdag, 22 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 16.30−18.30

IES Årsta is Open!

IES Årsta is Open!

IES Årsta proudly opened its doors for the first time to 470 students last Wednesday.  We were honoured to have Ms Baraba Bergström, the founder of Internationella Engelska Skolan here to cut the ribbon and open our new school.  Ms Bergström spoke about the importance of mastering the english language and her wish that all students of IES have total inner confidence when communicating in English.  She also emphasised that each and every student is unique and deserves to learn in a calm and safe learning environment.  We are thrilled at how the inside of the school is looking, especially now that the corridors and classrooms are filled with students! 

Last Thursday we welcomed the parents and guardians into the school for the Parent Information Evening, to see the fantastic school facilities for themselves.  The Information Evening was very well attended and we thank all parents who came along.  We hope that any questions you have had been answered, but if you do have any further questions, please don't hesitate to get in contact with your mentor. 

Welcome to IES Årsta!

Dear Parents/Guardians and Students,

We are into the final sprint to ensure we have a safe and calm learning environment for all of you tomorrow! All the teachers and support staff are in place and are excited to meet you all. As we have mentioned earlier, the building is not where we want it to be, but we are able to welcome you to our brand new school and we look forward making our school a place where teachers can teach and students can learn!

Please review the following school transport information below before you arrive Wednesday. You can also read the full school start information here

 

School Transport Information

For safety reasons, all Students and Parents/Guardians should arrive to IES Årsta from the direction of Vättersvägen, from the west-side of the school building.

If you travel to school by public transport. Bus 160 stops next to our school at bus stop, Vättersvägen.

If you travel by car please do not drop off students on Sköntorpsvägen and instead drop them off on Vättersvägen. Thank you for contributing to the safety of our students.

 

 

 

 

Kära föräldrar/ vårdnadshavare och elever

 

Vi är inne på slutspurten av att försäkra er om att vi har en trygg och säker lärandemiljö för er alla att komma till på nu på onsdag. All personal och extrapersonal är på plats och är förväntansfulla inför att träffa er. Som vi tidigare nämnt är inte byggnaden i det skick vi hade önskat att den var, men vi vi kommer att kunna välkomna er in i en helt ny skola och vi ser fram emot att göra vår skola till en plats där lärare kan undervisa och där elever kan få en bra lärandemiljö.

Var vänlig och titta igenom följande information om transport till skolan innan ni kommer hit på onsdag. Ni kan även hitta all information om skolstarten på vår hemsida här.

Transportinformation till skolan

På grund av säkerhetsskäl, alla elever/ föräldrar/ vårdnadshavare måste komma till IES Årsta från Vättersvägen, kommande från skolans västra sida av skolbyggnaden.

Om ni tar er till skolan med kommunaltrafiken, buss 160 stannar utanför skolan på hållplatsen Vättersvägen. Om ni reser till skolan med bil, var snäll och inte släpp av era elever på Sköntorpsvägen. Släpp istället av dem på Vättersvägen.

School Start Information Here

The Countdown is on!

With less than one week to go, it is all happening at IES Årsta!  The builders are working around the clock to create a wonderful, safe new learning environment - and what a school it is going to be!  The lockers have been delivered, the football pitch is taking shape.  We look forward to filling the classrooms and corridors with students in less than a week!

You can find all the school start information here.

Summer Update

Summer Update

Dear Parents/Guardians and Students,

We hope you are enjoying your well deserved summer holidays. At IES Årsta there will be no summer break this year, as the builders work very hard to ensure the School will be ready for us on 16 August, 2017.

The three levels of the school, the purple senior school (Grades 6 & 7), the pink junior school (Grades 4 & 5) and the orange level for the aesthetic subjects are starting to take shape.

View our June Picture Gallery here.

There is still much work to do on the outside, but I can assure you, the 43 staff from Sweden and around the English speaking world are ready to receive all of you and start building that renowned IES learning culture based on discipline, respect and perseverance on the inside!

Just as we take a positive approach to our learning we also take that same positive approach toward our new school building. It is a process, and as previously stated there will be ongoing work in the apartments above the school until Spring 2018. This will impact on parts of the School yard throughout the Autumn and Spring term. We are and will continue to work in close cooperation with our landlord and the builders to ensure we have a safe and calm environment for learning from day one and eventually a brand new inner city school to be proud of!

I would like to remind you all our School Calendar can be found here. Important dates are highlighted below.

Important Dates for Autumn Term 2018

Wednesday, 16 August, 2017 - School Starts

Thursday, 17 August, 2017 - School Open House and Parent Information Evening from 17.00.

Monday, 4 September, 2017 - Student Development Talks (Parents/Guardians and Students to attend)

 

Further detailed information regarding the school start will be published later in July.

Have a great summer and we look forward to welcoming you all to IES Årsta on 16 August!

Julian Dent

Principal

 

Kära elever, föräldrar och vårdnadshavare,

Vi hoppas att ni njuter av ert välförtjänta sommarlov. På IES Årsta blir det inget sommaravbrott i år eftersom att byggarna arbetar mycket hårt för att säkerställa att skolan står klar för oss den 16 augusti 2017.

Skolans tre nivåer; Den lila ‘senior school’ (årskurs 6 och 7), den rosa ‘junior school’ (årskurs 4 och 5) och den orangefärgade nivån för estetiska ämnen börjar nu ta form.

Se vårt juni bildgalleri här.

Det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra på utsidan, men jag kan försäkra er om att de 43 anställda från Sverige och runt den engelsktalande världen är redo att ta emot er alla och börja bygga IES-kultur baserat på respekt, positivitet och ihärdighet på insidan av skolan!

Precis som vi alla kommer att ha en positiv inställning till vårt lärande kommer vi också att ha samma positiva inställning till vår nya skolbyggnad. Det är en process och som tidigare sagt kommer det att vara pågående arbete i lägenheterna ovanför skolan fram till våren 2018. Detta kommer att påverka delar av skolgården hela hösten samt delar av vårterminen. Vi är och kommer att fortsätta arbeta i nära samarbete med vår hyresvärd och byggare för att säkerställa att vi har en trygg och lugn miljö för lärande från dag ett och så småningom en helt ny skola att vara stolt över!

 

Jag vill påminna dig om vår skolkalender som finns här. Viktiga datum är markerade nedan.

Viktiga datum för höstterminen 2018

Onsdagen den 16 augusti 2017 - Skolan börjar

Torsdagen den 17 augusti 2017 - Öppet hus och informationskväll för föräldrar från 17.00

Måndag 4 september 2017 - utvecklingssamtal (elever, föräldrar och vårdnadshavare, kommer att delta)

 

Ytterligare information om skolstart kommer att publiceras i juli.

Trevlig sommar och vi ser fram emot att välkomna er till IES Årsta i augusti.

 

Julian Dent

Rektor

School Start - 16 August, 2017

Dear Students, Parents and Guardians, 

The first day of school will be Wednesday, 16 August, 2017. More information regarding the start times and program for our opening day will be published on our website and sent to Students, Parents and Guardians in July. 

Junior Club will operate for those students who have enrolled from the first day. Lunch will also be served from day one. 

We understand that you are very interested to see how the school looks. Unfortunately, we are unable to welcome you for a visit before the school start date as the builders are working hard to ensure we have a great school in time for the 16th August, 2017!  Please continue to check our website and Facebook site for more pictures as the building progresses throughout the summer! Our June album will be published soon! 

A reminder you can find our School Calendar here. 

 

 

Kära elever, föräldrar och vårdnadshavare,

Första dagen på skolan blir den 16 augusti. Information om den första dagen med tider osv kommer att finnas på hemsidan när tiden närmar sig.

Junior Club för de elever som har anmält sig kommer att ha öppet från första dagen. Lunch kommer också att serveras till eleverna från dag ett.

Vi förstår att alla, både ni och våra nya elever, är väldigt nyfikna på hur skolan kommer att se ut. Tyvärr kan vi inte ta emot besökare i detta skedde på grund av byggnationsarbete men vi uppdaterar vår hemsida och Facebook sida med bilder och nyheter om skolan så besök oss gärna där! 

påminnelse: ni kan hitta vår skolkalender här.

Spring Building Update

Spring Building Update

IES Årsta is gradually becoming the school we will welcome you all to this August. Many things are happening day to day, painting of the classrooms, laying of the floor, tiling of the bathrooms. The builders are working extremely hard to ensure we have the best possible learning environment from day one. Where we can create the calm and safe learning environment for all students, based on a culture of respect and positivity!

It is amazing to see the complex work being done on the larger Åsen project. It is not just a school for us but much more. Our school will be in the existing building and has seen a total renovation to the purpose built school we will welcome you to in August! The other parts of the project include student apartments (studentbostäder) next door to the school and rental apartments (hyresrätt) in three separate towers on top of the school.

The timeline sees the school and student apartments completed for August 2017. Whereas the rental apartment project will be completed in March 2018. This will obviously have some impact on the school in the Autumn and early Spring term. We are working closely with the building company to ensure disruption to the school is minimal during this time and will always do our best to ensure we have a calm and safe environment for students to learn and teachers to teach!

Take at look at the progress yourself in our May Picture Gallery.

We can’t wait to welcome you in August!

Don't forget to like our Facebook page for further updates! 

 

IES Årsta börjar gradvis att bli den skola som vi kommer att välkomna er till i mitten av augusti. Det händer nya saker varje dag. Klassrummen börjar bli målade, golven läggs, och badrummen kaklas. Byggnadsarbetarna jobbar extremt hårt för att säkerställa att vi kommer att ha den bästa möjliga lärandemiljön från första skoldagen. En lärandemiljö där vi kan skapa en lugn och trygg miljö för alla elever, baserad på en kultur av respekt och positivitet.

Det är fantastiskt att se hur komplexet byggs som en del av det stora Åsenprojektet. Det kommer inte bara att vara en skola för oss utan mycket mer än så. Skolan kommer att vara i den redan nu existerade byggnaden vilken har genomgått en totalrenovering under året för att istället byggas om till en skola som vi kommer att välkomna er till i augusti. De andra delara av projektet inkluderar studentbostäder vägg i vägg med skolan, samt hyresrätter som byggs i tre separata torn ovanpå skolbyggnaden. 

Enligt tidsplanen kommer skolan och studentlägenheterna att vara klara i augusti 2017. Byggandet av hyreslägenheterna kommer att fortsätta pågå till mars 2018 då hela projektet beräknas vara klart. Detta kommer uppenbarligen att påverka skolans miljö under hösten och tidig vår, men vi jobbar tätt med byggnadsfirman för att säkerställa att skolans miljö störs så lite som möjligt under denna tid. Vi kommer att göra vårt absolut bästa för att säkerställa att vi har en lugn och trygg arbetsmiljö där elever kan lära och lärare kan undervisa!

Titta gärna själva på utvecklingen av projektet i vårt album May Picture Gallery.

Vi ser så mycket fram emot att få välkomna er i Augusti!

Glöm inte att gilla vår facebooksida för löpande uppdateringar.  

Successful Introduction Day!

Thank you, students, parents and teachers for making our Introduction Day a huge success! It was great to hear all your positive experiences on the day and the excitement is certainly building to open our brand new school in August! 

It was a pleasure to meet you all and to share our vision for IES Årsta. 

The inside of the building is beginning to look and feel IES, while there is still a lot of work to do, the contractors are working diligently to ensure that our school is ready for August.

The intake process is ongoing and we ask that you return your intake package as soon as possible. 

If you have any questions please contact us at: info.arsta@engelska.se

For those who were unable to attend, you can find the presentation from the Introduction Day here.

 

Tack elever, föräldrar och lärare för en fantastisk introduktionsdag ! Det var underbart att höra om era positiva upplevelser under dagen vi väntar verkligen med spänning för att öppna vår helt nya skola i augusti!

Det var ett nöje att träffa er alla och dela vår vision för IES Årsta.

Insidan av byggnaden börjar se och känna IES, medan det fortfarande finns mycket arbete att göra entreprenörerna arbetar för fullt för att säkerställa att vår skola är klar för augusti.

Antagningsprocessen pågår och vi ber om att du returnerar ditt antagningpaket så snart som möjligt.

Om du har några frågor, kontakta oss på:

info.arsta@engelska.se

Pages