Tagged with "From the Principal"...

Från rektorn

Rektors Brev Augusti 2020

Kära föräldrar och vårdnadshavare

 

Det är med stor förväntan jag gör mig redo att börja ytterligare ett skolår på IES Årsta med dig och våra elever. Jag har varit hemma med mina barn ett år och det gör att jag kommer tillbaka till skolan som rektor med nya insikter och en nyvunnen glädje i att vara förälder. För det första vill jag tacka Ms Gavin för ett väl utfört jobb och för hennes utmärkta ledarskap av IES Årsta genom det som har varit ett turbulent 2020. Nu står vi i början av vårt läsår 2020/21 och vi fortsätter att leva under annorlunda omständigheter i en osäker tid. Vår roll som skola och vad Ms Gavin och vårt team kunde erbjuda sista termen förblir detsamma - stabilitet i en lugn miljö och en plats för lärande med höga förväntningar. Det kommer att fortsätta blir vårt uppdrag för våra elever trots vad som händer omkring oss.


 

Skolans mål 2020/21

Vi startar vårt fjärde år som en fullvuxen IES-skola med 768 studenter och 75 anställda. Vi fortsätter att sträva efter att bli bättre och fokusera på feedback från er som föräldrar och särskilt eleverna för att identifiera förbättringsområden. Vi kommer alltid att fortsätta fokusera på att leverera den IES-värdegrund som vi lovade till dig när du valde oss: en lugn och säker lärandemiljö, tvåspråkighet och höga förväntningar. Men utöver det, utifrån den feedback som du och studenterna gav i våra årliga undersökningar finns det tre områden som vi identifierade som viktiga att fokusera på i år. Vi vill att 100 % av våra elever ska känna sig trygga på vår skola och vårt elevhälsoteam och mentorer kommer att fortsätta arbeta hårt för att säkerställa att detta händer. Vi vill att alla elever ska utmanas i klasserna, mötas av undervisning av högsta kvalitet och arbeta för att förbättra sig själva i alla sina ämnen. Och vi vill också att våra elever ska höras. Detta innebär att vårt befintliga system med elevhus kommer att implementera en ny struktur för elevinflytande och ge våra studenter fler möjligheter att arbeta med oss ​​för att utveckla vår skola. För 2020/21 vill vi att våra studenter på IES Årsta ska känna sig trygga, utmanas och bli hörda. Vi ser fram emot att arbeta med dig mot dessa mål under hela året.

 

Ny personal

När vi växer så gör vårt team också. Vi har nu utsett två nya medarbetare till vår skolledning. Först är vår nuvarande ämnesansvariga för SO Ms Kadric nu vår nya pedagogiska samordnare och kommer att arbeta med Ms Legersjö för att utveckla kvaliteten på vår undervisning och säkerställa höga förväntningar för studenter. För det andra är jag glad att rapportera att Mr Foster kommer att stanna hos oss som elevhälsosamordnare och samarbeta med Ms Gavin för att stärka vårt elevhälsoteam. Vi välkomnar Ms Mack från IES Jönköping som vår nya ämnesansvariga i NO, samt Ms Giordano och Mr Toma till ämneslag NO. Ms Brady blir vår nya ämnesansvariga för slöjd/HKK/bild/musik medan Ms Hancock är föräldraledig, och vi välkomnar även Ms Hansen som syslöjdslärare. Vi välkomnar Ms Rook, Ms Crum och Ms Anderson för att stärka vårt ämneslag i matematik samt Ms Ward och Mr Ospino till ämneslaget engelska och moderna språk. Ms Lamke kommer att bli vår nya SYV. Ms Sutton kommer att börja i Junior Club. Och Mr Bond och Mr Mouchtaris kommer att bli nya medarbetare på elevhälsan.

 

Klassblandning

Bara en påminnelse om att vi varje år blandar klasserna och att vi inte tar emot önskemål från elever eller föräldrar. Det bestäms av vår elevhälsa. Vi ber dig respektera denna process och att tillsammans med oss ​​stödja dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i våra liv och vi är övertygade om att denna klassblandning utvecklar eleverna och även binder samman hela årsgruppen.

 

Covid-19

Med tanke på rekommendationerna från den svenska folkhälsomyndigheten fortsätter vi med anpassningarna som vi genomförde under vårterminen för Covid-19. Detta inkluderar virtuella föräldramöten i stället för fysiska föräldramöten i skolan, elever som stannar hemma när de är sjuka, regelbundet handtvätt för eleverna under skoldagen och före lunch, ökad distans och handtvätt i lunchrummet samt minskade stora samlingar av studenter inomhus. Vi vill att vi arbetar tillsammans för att säkerställa att vi följer dessa åtgärder som skola.


 

Öppet hus och föräldramöte online

På grund av Covid-19-begränsningarna kommer vi att hålla ett virtuellt öppet hus och föräldramöte i augusti. Vänligen reservera dagen onsdag 19 augusti från 15.40-18.30 så att du kan följa vår ‘livestream’ tillsammans med ditt barn. Förväntningen är att du sätter dig ner med ditt barn och tittar på ‘livestream’ medan du är inloggad på ditt barns skolkonto på Google. Detta är ett tillfälle att diskutera vår skola med ditt barn och träffa ditt barns lärare, mentorer och skolledningen. Deltagande är obligatoriskt. Ytterligare detaljerade instruktioner kommer att publiceras på Schoolsoft.


 

Viktiga datum

Uppstart årskurs 4

När: fredag, 14 augusti, 2020

Var: IES Årsta

Vem: Årskurs 4-elever

Tid: Se information på Schoolsoft. 

Ingen Junior Club

 

Höstterminens första dag - Mentor Day

När: måndagen, 17 augusti 2020

Var: IES Årsta

Vem: alla årskurser

Tid: 

Årskurs 4: 8.00-13.00                

Årskurs 5: 8.15-13.15               

Årskurs 6: 8.30-13.30                

Årskurs 7: 9:00-14.00   

Årskurs 8: 9.15-14.15   

Årskurs 9: 9.30-14.30

Junior Club: 13.00 - 17.00

 

Schoolsoft-och Gleerups-workshop för föräldrar

När: måndag 17 august 2020

Var: Online

Vem: Alla nya föräldrar

Tid: 16.00-17.30

 

House Day

När: tisdag, 18 augusti, 2020

Var: IES Årsta

Vem: alla årskurser 

Tid: 

Årskurs 4: 8.00 - 13.00                   

Årskurs 5: 8.00 - 13.00                    

Årskurs 6: 8.30 - 13.30                     

Årskurs 7: 8.30 - 13.30          

Årskurs 8: 9.00 - 14.00        

Årskurs 9: 9.00 - 14.00    

Junior Club: 13.00 - 17.00

 

Lektioner enl. ordinarie schema börjar

När: onsdag, 19 augusti 2020

 

IES Årsta öppet hus och föräldramöte via livestream

När: onsdag, 19 augusti, 2020

Var: Online

Tid: 15.40-18.30

15.40-17.00 - Träffa lärarna och avdelningar

17.00-17.30 - Träffa skolledningen

17.30 - 18.30 - Träffa mentorerna

 

Utvecklingssamtal/studiedag  (Ingen Junior Club)

När: onsdag, 9 september, 2020

 

Studiedag  (Ingen Junior Club)

När: torsdag, 22 oktober, 2020

 

Höstlov

När: vecka 44

 

Ämneslärarkväll 

När: onsdag, 4 november, 2020

Var: Online

 

Julavslutning

När: fredag, 18 december, 2020

 

Vårtermin börjar

När: tisdag, 12 januari, 2020


 

Skolkalendarn för 2020/21 finns på Schoolsoft under “Files and Links”.

 

Fantastisk att vara tillbaka med dig/er!


 

Julian Dent

 

Rektor

 

 

Från rektorn

Principal's Update May

 

 

Dear Parents / Guardians.

 

Firstly, I would like to thank you for your continued support and understanding of how we are working with the ongoing situation in schools, and in particular, implementing safety measures into our regular school day and programs during the remainder of the term.  The past few weeks have been considerably more settled and this has given us an opportunity to really focus on teaching and learning in the classroom. We have continued to maintain high levels of hygiene and cleanliness around school and have been working to reinforce the importance of following the routines we have put in place. 

 

As we approach the final few weeks of the school year, we have had to review how we organise the closure of this complex period of time.  I am confident that  you understand, and will support us, in the measures that we will need to take as we adjust our activities to limit any excess risk and avoid the mass gatherings of students that we would normally have at this time of the year.  Part of this process means some changes to some key dates, and these are outlined below.

 

Week 21:

Monday 18 May: Grade 5 Careers Day. Students either join their parents for “work” OR attend school for a careers based curriculum day. 

Monday / Tuesday 18/19 May: Grade 6 - 9 Catch up sessions from 12.30. Ages 4-5 follow their  schedule throughout the day.

 

Wednesday 20 May: Study day at home for all students 

 

Week 22: Mentor calls to parents & guardians. 

 

Week 24: All avslutning / graduation activities to be held at IES Årsta

Monday 8 June: Avslutning Grade 4 & 6 (Study day: grades 5,7,8,9) Junior Club Grade 4

Tuesday 9 June: Avslutning Grade 5,7 & 8 (Study day : grades 4,6,9) Junior Club Grade 5

Wednesday 10 June: Graduation Grade 9 (Study day : grades 4,5,6,7,&8)

 

Times will be confirmed by heads of school and posted on schoolsoft in due course. 

 

Primarily, the reason for many of these changes are to provide as many additional teaching and learning opportunities for students, and enable teachers and other support staff to focus on this very demanding task.  However, by cancelling trips, mentor days and house days we also comply with the regulations that require us to avoid large gatherings.  

 

Secondly, we have decided to spread out the final week of end of term ceremonies to limit mass gatherings.  These smaller ceremonies will be held in regular classrooms and will be undertaken by individual classes. Unfortunately, we will not be able to invite parents and guardians this year.  I know this is a disappointment, but I trust you understand why the decision has been made.  More specific details about these ceremonies will be shared nearer the time on Schoolsoft and through Heads of school.

 

Despite the changes, we are doing all we can to have a happy and enjoyable time together to celebrate a memorable year. We have all learned the importance of connections with each other at a distance and I also believe as a school this term has provided an opportunity for us to reflect our values and build together through challenge and adversity. We have also learned that we can succeed and make it to our goals, even if the final destination looks a little different than we imagined. Indeed our first grade 9 graduation will be memorable and unique, not the large event we had planned, but instead a more discrete and personal celebration. 

 

I am sure you will join me in continuing to show thanks and gratitude for the work of the staff at IES Årsta. AS their leader this year, I am both grateful and humbled by their work ethic, commitment and desire to do their best for our children. 

 

Quality Survey  - Deadline extended to 18 May

As a reminder please could you take a few moments to provide us with feedback as it  helps us to improve and develop our way of working. The link to our quality survey is available on schoolsoft. If you require translated instruction in the following languages: Spanish, Hindi, Russian, Turkish, Arabic, Farsi  -   please send email request to - info.arsta@engelska.se

 

As I have mentioned in previous updates, further changes may happen and I will continue to keep you updated as frequently as possible. As a kind reminder, please continue to check schoolsoft frequently. 

 

Important Dates

 

Wednesday May 20: Study Day ( no junior club)

Wednesday, June 10: Final day of term (no junior club)

 

Start of the new academic year: 

Grade 4 : Friday, August 14

Grade 5 - 9 : Monday, August 17


 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

 

För det första vill jag tacka er för ert fortsatta stöd och förståelse för hur vi arbetar med den pågående situationen i skolorna, och i synnerhet för att genomföra säkerhetsåtgärder som påverkar vår vanliga skoldag och planerade aktiviteter under återstoden av terminen. De senaste veckorna har varit betydligt mer lugna och det har gett oss en möjlighet att verkligen fokusera på undervisning och lärande i klassrummet. Vi har fortsatt att upprätthålla höga hygiennivåer runt skolan och har arbetat för att understryka vikten av att följa de rutiner vi har infört.

 

Nu att vi närmar oss de sista veckorna av skolåret har vi varit tvungna att se över hur vi avslutar läsåret på bästa sätt. Jag är övertygad om att du förstår och kommer att stödja oss i de åtgärder som vi kommer att behöva vidta för att förhindra onödiga risker och undvika storsamlingar av studenter som vi normalt skulle ha vid denna period. En del av den här processen innebär några ändringar av vissa viktiga datum. Detta beskrivs nedan.

 

Vecka 21:

Måndag 18 maj: Årskurs 5 - karriärdag . Eleverna går antingen med sina föräldrar för ”arbete” ELLER går på skolan för en karriärfokuserad läroplansdag.

 

Måndag / tisdag 18/19 maj: Årskurs 6 - 9 - ‘Catch up’ sessioner från 12.30. 

Årskurs 4-5 följer sitt vanliga schema under dagen.

 

Onsdag 20 maj: Studiedag hemma för alla elever

 

Vecka 22: Mentorssamtal till föräldrar och vårdnadshavare.

 

Vecka 24: All avslutningsaktiviteter hålls på plats på IES Årsta

Måndag 8 juni: Avslutning årskurs 4 & 6 (Studiedag: årskurs 5,7,8,9) Juniorklubb årskurs 4

Tisdag 9 juni: Avslutning årskurs 5,7 & 8 (Studiedag: årskurs 4,6,9) Juniorklubb årskurs 5

Onsdagen 10 juni: Graduation årskurs 9 (Studiedag: årskurs 4,5,6,7 & 8)

 

Tiderna kommer att bekräftas av Heads of School och läggas ut på schoolsoft i tid.

 

Anledningen till många av dessa förändringar är främst att ge lika många extra undervisnings- och lärandemöjligheter för elever och för att göra det möjligt för lärare och annan supportpersonal att fokusera på denna mycket krävande uppgift. Men genom att avbryta utflykter, mentorsdagar och ‘house’ dagar följer vi också reglerna som kräver att vi undviker stora samlingar.

 

För det andra har vi beslutat att sprida den sista veckan av avslutningsceremonierna för att begränsa storsamlingar. Dessa mindre ceremonier hålls i vanliga klassrum och genomförs i de  enskilda klasserna. Tyvärr kommer vi inte att kunna bjuda in föräldrar och vårdnadshavare i år. Jag vet att det är en besvikelse, men jag litar på att du förstår varför beslutet har fattats. Mer specifika detaljer om dessa ceremonier kommer att delas närmare tiden på Schoolsoft och genom Heads of School.

 

Trots förändringarna gör vi allt vi kan för att ha en glad och trevlig tid tillsammans för att fira ett minnesvärt år. Vi har alla lärt oss vikten av kontakter med varandra på avstånd och jag tror också att som en skola har denna termin skapat en möjlighet för oss att reflektera över våra värderingar och skapa tillsammans genom utmaningar och motgångar. Vi har också lärt oss att vi kan lyckas och nå våra mål, även om slutdestinationen ser lite annorlunda ut än vi trodde. Faktum är att vår ‘graduation’ för vår första klass 9 kommer att bli minnesvärd och unik, inte det stora evenemanget vi hade planerat, utan istället en mer diskret och personlig fest.

 

Jag är säker på att du kommer enas med mig i ett fortsatt varmt tack till personalen för deras arbete på IES Årsta. Som deras ledare i år är jag både tacksam och ödmjuk över deras arbetsetik, engagemang och önskan att göra sitt bästa för våra barn.

 

Kvalitetsundersökning - senarelagd deadline till 18 maj

En påminnelse: kan du ta några minuter i akt för att ge oss feedback? Det hjälper oss att förbättra och utveckla vårt sätt att arbeta. Länken till vår kvalitetsundersökning finns tillgänglig på schoolsoft. Om du behöver översatt instruktion på följande språk: spanska, hindi, ryska, turkiska, arabiska, farsi - skicka e-postförfrågan till - info.arsta@engelska.se

 

Som jag nämnde i tidigare uppdateringar kan ytterligare förändringar hända och jag kommer att fortsätta att hålla dig uppdaterad så ofta som möjligt. Vänligen fortsätt att kolla Schoolsoft ofta.

 

Viktiga datum

 

Onsdag  20 maj : Studiedag (Junior Club stängd)

Onsdag 10 june : sista skoldagen (Junior Club stängd)

 

Nya läsåret börjar: 

Årskurs 4 : Fredag, 14 agusti 

Årskurs 5 - 9 : Måndag, 17 August

 

Från rektorn

Extra Principal letter

Dear Parents / Guardians,

 

As I have previously communicated, we are in a situation at the moment that is unique and certainly challenging for all of us. As adults, having a grasp of the impact of Covid 19 virus is difficult enough. However, for your children this can be even more challenging. They are exposed to a dynamic and wide range of information on social media, news channels and from the opinions and views of those around them. 

 

For this reason, I believe it is vitally important to continue to work together with our children in the most coherent way possible. I would, therefore, like to thank you for your ongoing feedback and support over these weeks. We still face each week with some uncertainty, however, I believe this is where as a school, we can offer the stability and consistency needed for students to enjoy learning. I am fortunate to experience on a day to day basis the positive learning environment we strive to create in school and the high level of engagement of those students who are present.

 

Unfortunately, as I am sure you understand, it is necessary to postpone temporarily or cancel a few upcoming calendar events.  The Spring Fair will no longer take place and as you are aware, all national tests have been canceled. Ms. Legersjö is working with departments to ensure students have opportunities to meet their learning goals so that students feel they can complete the school year in the best possible way. We want them to be prepared for the next academic year, be that here at IES Årsta or at gymnasium. Further, more specific information will be shared with you regarding the academic situation in due course and we will be organizing our subject teacher evening in week 16 through phone call appointments. We will share the invite with you for this evening in week 15. 

 

To provide us with additional staff planning time, the school will close at 14.00 on Wednesday 1 April. Please remind your children to come directly home after school. Junior club will still be open if you require them to stay this afternoon. 

 

We continue to follow the guidelines given to us by Swedish health and education agencies to act preventatively to limit the spread of infection in school. I am hoping the transport situation with overcrowding on buses is alleviated soon. I would like to ask all within our school community to follow guidelines limiting unnecessary travel over the Easter break so that we can return in the healthiest way possible. I believe we all must take this responsibility very seriously. 

 

As a reminder please could you take a few moments to provide us with feedback from staff, students and parents to help us to improve and develop our way of working. The link to our quality survey is available on schoolsoft. If you require translated instruction in the following languages: Spanish, Hindi, Russian, Turkish, Arabic, Farsi  -   please send an email request to - info.arsta@engelska.se

 

On a final, important note, I cannot emphasize enough how hard my colleagues have been working at IES Årsta. They are an amazing team in normal circumstances, however, they have gone above and beyond to ensure students are educated, safe and enjoying their learning experiences at school. I would ask that you join me in thanking them for the tremendous effort and commitment towards their students and school community. I am so proud and humbled to be leading the school this year and despite our current situation, I have certainly seen the best of what our staff can deliver under extremely difficult conditions. 

 

I wish you a good weekend,

Suzanne Gavin
Acting Principal

 

Important Dates

 

Midterm Grade updated: 27th March 

 

Early Closing Week 14: 1 April 14:00 

 

Easter: Week 15 & Monday, April 13

 

Subject parent evening: Wednesday, April 22

 

Study day: Wednesday, May 20

 

Mentor Day: Monday, June 8

 

House Day: Tuesday, June 9

 

Avslutning: Wednesday, June 10

 

Graduation (at IEGS): Wednesday, June 10

 

Start of the new academic year: 

Grade 4 : Friday, August 14

Grade 5 - 9 : Monday, August 17 

Kära föräldrar / vårdnadshavare

 

Som jag tidigare har kommunicerat är vi i en situation som är unik och säkert utmanande för oss alla. Som vuxna är det tillräckligt svårt att ha ett grepp om effekterna av Covid 19-viruset. Men för dina barn kan detta vara ännu mer utmanande. De utsätts för ett dynamiskt och brett spektrum av information på sociala medier, nyhetskanaler och från åsikter från de omgivande.

 

Av den anledningen anser jag att det är mycket viktigt att fortsätta arbeta tillsammans med våra barn på det mest sammanhängande sättet. Jag vill därför tacka er för er feedback och ert stöd under dessa veckor. Vi står fortfarande inför varje vecka med viss osäkerhet, men jag tror att det är här som en skola vi kan erbjuda den stabilitet och det sammanhang som behövs för att eleverna ska kunna lära. Jag har glädjen att dagligen få uppleva den positiva lärandemiljön vi strävar efter att skapa i skolan och det stora engagemanget hos de elever som är närvarande.

 

Tyvärr, och jag är säker på att du förstår, är det nödvändigt att skjuta upp tillfälligt eller avbryta några kommande kalenderhändelser. Vår “Spring Fair” kommer inte längre att äga rum och som ni känner till har alla nationella prov ställts in. Ms Legersjö arbetar med alla ämneslag för att säkerställa att eleverna bereds möjligheter att uppfylla sina lärandemål och att eleverna känner att de kan slutföra skolåret på bästa möjliga sätt. Vi vill att de ska vara väl förberedda inför nästa läsår, oavsett om de kommer vara här på IES Årsta eller på gymnasieskolan. Vidare information om skolsituationen kommer ges i god tid och vi kommer att ordna vår ämneslärarkväll i veckan 16 genom telefonsamtal. Vi kommer skicka information om den här kvällen i vecka 15.

 

För att möta behovet av extra planeringstid stängs skolan klockan 14 onsdagen den 1 april. Vänligen påminn dina barn att komma direkt hem efter skolan. Junior club är fortfarande öppen om du vill att de ska stanna under eftermiddagen.

 

Vi fortsätter att följa de riktlinjer som ges av svenska skol- och hälsomyndigheter för att agera förebyggande för att begränsa smittspridningen i skolan. Jag hoppas att trycket på stadens bussar snart kommer att lätta. Jag skulle vilja be alla på skolan att följa riktlinjerna som begränsar onödiga resor under påsken så att vi kan återvända till skolan efter lovet friskast möjligt. Jag tror att vi alla måste ta detta ansvar fullt ut.

 

Sedan en påminnelse: ägna gärna en ledig stund åt att ge oss feedback. Vi genomför nu en årligen återkommande undersökning med personal, elever och föräldrar för att hjälpa oss att förbättra och utveckla vårt sätt att arbeta. Länken till vår kvalitetsundersökning finns tillgänglig på Schoolsoft. Om du behöver översatt instruktion på följande språk: spanska, hindi, ryska, turkiska, arabiska, farsi - skicka e-postförfrågan till - info.arsta@engelska.se

 

Avslutningsvis finns det inte ord för att nog beskriva hur hårt mina kollegor har arbetat på IES Årsta. De är ett fantastiskt team under normala omständigheter, men de har gått utöver det mesta för att säkerställa att eleverna är utbildas, säkra och åtnjuter goda lärandeupplevelser i skolan. Jag ber dig att instämma i mitt tack för den enorma ansträngningen och det engagemang som de har gett sina elever och skolan. Jag är så stolt och ödmjuk över att leda skolan i år och trots vår nuvarande situation har jag absolut sett det bästa av vad vår personal kan leverera under dessa ansträngda omständigheter.

 

Jag önskar er en trevlig helg,

Suzanne Gavin
T.f. rektor


 

Viktiga datum

 

Mitterminsomdömen updaterade: 27 mars

 

Skolan stänger lite tidigare -  vecka 14: 1 april 14:00 

 

Påsk:  vecka 15 & måndag 13  april 

 

Ämneslärar-/föräldrakväll: onsdag 22 april

 

Studiedag:  onsdag 20 maj

 

Mentordag:  måndag 8 juni

 

House-dag: tisdag 9 juni

 

Avslutning: onsdag 10 juni 

 

Avslutning åk 9 (på IEGS):  onsdag 10 juni 

 

Nya läsåret börjar: 

Klass 4 : fredag 14 augusti

Klass 5 - 9 : måndag 17 augusti

Från rektorn

Principal Letter - February 2020

Dear Parents/Guardians, 

 

We have enjoyed a busy start to 2020! Students in grade 6 have started national tests and grade 9s begin theirs’ after sportlov. The SO and English departments have continued to provide additional learning opportunities outside the classroom including museum visits and an amazing performance of “Anne Frank” by students in the Aesthetics Program at Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm. 

 

We have continued to take part in school sports competitions against other IES schools and the football and athletics tournaments are coming soon! Our highlight so far was winter sports day! The PE department organised some amazing activities for each year group and I had great fun sharing some of these experiences joining grade 8 with the polar dip and grades 5 & 6 for some ice skating! The grade 9s enjoyed a skiing day in Romme and other activities included curling, swimming, climbing and team building. 

 

Skolinspektionen Visit

On 24 and 25 March we will welcome Skolinspektionen to our school for a thematic inspection about quality in grade 4. This is an opportunity to show we are delivering education of a quality to all students as well as providing a safe and calm learning environment . They will observe some grade 4 lessons and interview students and staff over the two day visit. We look forward to their visit and showing off our great school! 

 

Pisa Test

The grade 9 students at IES Årsta is one of 50 schools in Sweden that has been selected for the preliminary study for the PISA test. This will be administered on 23 March and all students and parents will be kept up to date with information on how this will be organised on this day. 

 

School Clubs

We have a number of school clubs organised by staff in addition to the tutorials held by all teachers. These include the diversity club, choir, gaming, volleyball and orchestra. We also have “språk cafe” starting with Ms Edoff and grade 5 students are pioneering their own knitting club! 

 

House Activities

Our four heads of house have been busy organising different competitions this term. We enjoyed our first house “can you beat an IES Årsta teacher?” which the students successfully won! The next events include house breakfasts, basketball skills and a talent show! Also students are encouraged to keep working hard to earn community heroes that help to add to their annual total! It is a close competition this year between all four houses! 

 

Update on Corona Virus

Please refer to the Update on Schoolsoft for further guidelines regarding Coronavirus Information.

 

Parents Association

Our Parents Association has had important meetings to organise the Spring Fair which will be held on Saturday 30 May! Each year group will take responsibility for organising different parts of the event and this year we hopefully have the addition of an exciting Auction led by the grade 9 students and parents! 

 

Reminder of Upcoming Events

 

Easter Holiday

Week 15

 

Subject Teacher Evening  & Student Care Team “parent cafe” 

When: Wednesday 22 April, 2020

Online bookings open week 14

 

First of May Holiday

When: Friday 1 May week 18

 

Study Day (No Junior Club)

When: Wednesday week 21

 

Ascension Day Holiday

When: Thursday and Friday week 21

 

IES Årsta Spring Fair

When: Saturday week 22

 

Avslutning / Graduation 

When: Wednesday week 24


 

The full School calendar can be found on Schoolsoft under files and links. 

 

Thank you for your continued commitment and engagement in your child's learning here at IES Årsta. I am enjoying greatly this year as School Principal and will continue to further build and develop our safe, calm  and challenging learning environment with your support.

 

Kindest Regards 

Suzanne Gavin 
 

Kära föräldrar och vårdnadshavare!

 

Vi har haft en intensiv start på 2020! Elever i klass 6 har påbörjat de nationella proven och klass 9 påbörjar sina efter sportlovet. Våra ämneslag i SO och engelska har bjudit på en lång rad olika tillfällen av lärande utanför klassrummet, inklusive museibesök och en fantastisk föreställning av ”Anne Frank” som studenter på estetprogrammet på Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm har satt upp.

 

Vi också varit med på sporttävlingar mot andra IES-skolor och fotbolls- och friidrottsturneringarna kommer snart! Vår höjdpunkt hittills var vintersportdag! Idrottslärarna organiserade några fantastiska aktiviteter för varje årsgrupp och det var en stor glädje att få dela några av dessa upplevelser, att följa med klass 8 och bada isvak och klass 5 och 6 för lite skridskoåkning! Klass 9 fick en skiddag i Romme och andra aktiviteter var curling, simning, klättring och teambuilding.

 

Skolinspektionen på besök

Den 24 och 25 mars välkomnar vi skolinspektionen till vår skola för en tematisk inspektion av kvalitet i klass 4. Detta är ett tillfälle att visa att vi levererar utbildning av kvalitet till alla elever samt ger en säker och lugn lärandemiljö. De kommer att besöka lektioner i klass 4 och intervjua studenter och personal under två dagars-besöket. Vi ser fram emot deras besök och att visa upp vår fantastiska skola!

 

PISA-test

IES Årsta är en av 50 skolor i Sverige som har valts ut till förstudien för PISA-testet för elever i klass 9. Detta kommer att ske den 23 mars och alla elever och föräldrar hålls uppdaterade med information om hur detta kommer att organiseras under denna dag.

 

Skolklubbar

Vi har ett antal skolklubbar organiserade av personal utöver de ‘tutorials’ som hålls av alla lärare. Dessa inkluderar en ‘våga vara dig själv’-klubb, kör, spel, volleyboll och orkester. Vi har också ett "språkcafé" som drar igång med Ms Edoff. Sen, inte att förglömma, elever i klass 5 som har sina egen syjunta!

 

House-aktiviteter

Våra fyra ‘heads of house’ har haft fullt upp med att organisera olika tävlingar den här termin. Vi har haft vårt första "Är du smartare än en IES Årsta-lärare?" som eleverna vann med bravur! Nästa evenemang är en house-frukost, basket-workshop och en talangshow! Studenter uppmuntras också att fortsätta arbeta hårt för att tjäna Community Heroes som hjälper till att öka deras årliga total! Det är en tajt mellan alla fyra husen i år!

 

Uppdatering om Coronavirus

Se uppdateringen på Schoolsoft för ytterligare riktlinjer angående Coronavirus information.

 

Parents Association/Föräldraföreningen

Vår Parents Association/Föräldraförening har haft viktiga möten för att organisera vår Spring Fair som kommer på lördagen den 30 maj! Varje årsgrupp kommer att ta ansvar för att organisera olika delar av evenemanget och i år har vi förhoppningsvis tillägget av en spännande auktion under ledning av eleverna i 9:an och deras föräldrar!

 

Påminnelse om kommande evenemang

 

Påsklov

Vecka 15 plus måndag 13 april

 

Subject Teacher Evening  & Student Care Team “parent cafe” 

När: onsdag 22 april, 2020

Onlinebokning öppnar vecka 14

 

Första maj, skolan stängd

När: fredag 1 maj (vecka 18)

 

Study Day (Junior Club stängt)

När: onsdag 20 maj (vecka 21)

 

Kristihimmelfärdshelg

När: torsdag 21 & fredag 22 maj (vecka 21)

 

IES Årsta Spring Fair

När: lordag 30 maj (vecka 22)

 

Avslutning / Graduation 

När: onsdag 10 juni (vecka 24)

 

Skolkalendern hittar man på Schoolsoft under ‘filer och länkar’.

 

Tack för ditt fortsatta engagemang i ditt barns lärande här på IES Årsta. Jag njuter verkligen som skolans rektor i år och kommer att fortsätta att bygga och utveckla vår säkra, lugna och utmanande lärandemiljö med ditt stöd.

 

Med vänliga hälsningar 

Suzanne Gavin 

 

Från rektorn

Principal Letter - January 2020

Dear Parents/Guardians, 

Firstly, it has been great to welcome all the students back to school after the break.  I am pleased to report that the new term has started with a clear focus where the aim is to build upon the learning experiences from last term. We had another successful day of development talks in week 4, and for those who were able to, I hope you enjoyed sharing lunch with us. 

As we progress through the term, we aim to challenge all students to achieve their learning goals and continue to fully prepare and support students in grades 6 and 9 as they undertake the remaining parts of their national tests. As you're aware to assist students learning, both at school and home, all teachers provide tutorial times, access to classwork via schoolsoft and the online learning resource gleerups. Encourage your child to take the challenge regarding their learning.

Attendance and Punctuality

During our welcome presentation in August, I reminded parents and guardians about the importance of being in school and being on time. During winter months, we understand illness affects students' attendance as well as the weather affecting transport at times. I, therefore, would like to reiterate the importance of avoiding taking a vacation during term-time. This includes choice days such as winter sports day. Staff and students enjoy a different curriculum experience on these days and it is an opportunity for us to learn together in a different setting. 

School Community

Our students continue to receive community heroes in great numbers, showing that they have a continued commitment and willingness to support our school ethos to share a safe and secure school environment where students feel challenged. There are also new house activities starting with a trivia quiz and the IES Eurovision competition will take place this term, as well as sports events against other IES school in the Stockholm area. We continue to encourage students to have a voice through our school council, food council and “fair and equal treatment group”.  Together students are working to foster a positive school culture that we can all be proud of. 

Arrival and Departure from School

As a reminder from my previous letter before Christmas, To ensure students are supervised while at school please ensure your children arrive after 7.15am and leave directly after their lessons, junior club and tutorials. 

Spring Fair

The PA are starting to plan the Spring Fair ready for Saturday 30th May. The first, which took place last year was a tremendous success and it was encouraging to see so many parents, students and staff together on such an occasion. We aim to build on this success and the PA will be reaching out to you for support and contributions! 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!

För det första har det varit fantastiskt att välkomna alla elever tillbaka till skolan efter lovet. Jag är glad att kunna rapportera att den nya termin har börjat med ett tydligt fokus där målet är att bygga vidare på lärandet från förra terminen. Vi hade ytterligare en framgångsrik dag med utvecklingssamtal i vecka 4, och för de som kunde, hoppas jag att du gillade att äta lunch med oss.

Vi går framåt genom terminen och strävar efter att utmana alla elever att uppnå sina lärandemål och fortsätta att förbereda och stödja eleverna i klass 6 och 9 när de genomför de återstående delarna av sina nationella prov. Som du är medveten om, för att hjälpa eleverna att lära sig både i skolan och hemma, ger alla lärare stödtider och tillgång till klassarbete via Schoolsoft och onlineresursen Gleerups. Uppmuntra ditt barn att ta utmaningen när det gäller deras lärande.

Närvaro och punktlighet

Under vår välkomstpresentation i augusti påminde jag föräldrar och vårdnadshavare om vikten/betydelse av att vara i skolan och att vara i tid. Under vintermånaderna förstår vi att sjukdom påverkar elevernas närvaro samt vädret som påverkar trafiken ibland. Därför vill jag upprepa vikten av att undvika att ta semester under pågående termin. Detta inkluderar en dag som vinterfriluftsdagen. Personal och studenter kan glädjas åt en annan lärandeupplevelse dagar som dessa och det är en möjlighet för oss att lära tillsammans i en annan miljö.

Skolmiljö

Våra elever fortsätter att ta emot ‘Community Hero’ utmärkelser i stora antal, vilket visar att de har ett fortsatt engagemang och vilja att stödja vår värdegrund för att dela en trygg och säker skolmiljö där eleverna känner sig utmanade. Det finns också nya husaktiviteter som börjar med ett triviaquiz. Även IES Eurovision-tävlingen kommer att äga rum denna termin, samt idrottsevenemang mot andra IES-skolor i Stockholmsområdet. Vi fortsätter att uppmuntra eleverna att få en röst genom vårt elevråd, matrådet och likabehandlingsgruppen. Tillsammans arbetar eleverna för att främja en positiv skolkultur som vi alla kan vara stolta över.

Ankomst och hemgång från skolan

Som en påminnelse från mitt tidigare brev före jul: För att säkerställa att eleverna har full vuxennärvaro i skolan, vänligen se till att dina barn anländer efter 7.15 och åker hemåt direkt efter sina lektioner, Junior Club och lektioner.

Spring Fair/Vårfest

PA börjar planera Spring Fair/Vårfest inför lördagen den 30 maj. Det första, som ägde rum förra året var väldig framgångsrik och det var uppmuntrande att se så många föräldrar, studenter och personal tillsammans vid ett sådant tillfälle. Vi strävar efter att bygga vidare på denna framgång och PA kommer att höra av sig för stöd och bidrag!

Påminnelse om kommande evenemang

IES-enkäten på Schoolsoft

När: öppnar februari 2020

PRAO

När: veckor 7 och 8

Vem: elever i årskurs 8

Sportlov

När: vecka 9

Påsklov

När: vecka 15 och måndag 13 april 

Vårterminslut /Årskurs 9-avslutning
(JUNIOR CLUB stängt)

När: onsdag 10 juni 2020

Årskurs 4 Terminstart 2020-2021

När: fredag 14 augusti

Vem: endast blivande årskurs 4-elever

Terminstart för 2020 - 2021

När: måndag 17 August

Vem: alla elever 

Skolkalendern hittar man på Schoolsoft under ‘filer och länkar’. 

 

Från rektorn

Principal Letter - December 2019

Dear Parents/Guardians, 

Firstly, I would like to thank you for attending the subject teacher evening in week 46. I am pleased you had the opportunity, not only to meet the teachers, but also take part in the parent cafe, and the IGCSE information from the Language department. Our grade 9s had a successful evening selling clothes and fika for their prom fund next year.  Thank you to the PA and all the parents involved in supporting the students with their fundraising activities. 

Rights and Responsibilities and Community Heroes
As we continue to work towards a safe and positive learning environment we have continued to have learning conversations with students to help them to understand their responsibility to contribute towards this goal. A key focus for us over the coming months is to take care of the school environment. This includes keeping the school litter free, being environmentally aware and being respectful of how we take care of our school equipment and facilities. 
We enjoy praising students when they go above and beyond in with the contributions to school life through our community heroes. We encourage students to be involved with school groups such as the food council, likabehandlingsplan group, school council and house teams to support is in building a positive school community. 

Staff Changes
After Christmas Mr Rydberg will return to us after completing his teacher education. Ms Hoey-Printz and Ms Legersjö return from parental leave and we welcome a new teacher, Mr Harris who will take over from Ms Elliott whilst she is on her parental leave. Finally, Ms Sjölin is our new receptionist and administrator. We therefore say farewell to Ms Baker Ribohn, Ms Sisay and Ms Wahlström who  have all made significant contributions at IES Årsta and we thank them dearly for their hard work and commitment and we wish them well in their future career plans. 

Monthly Phone Call from Mentors
During week 49, mentors will again be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. As always we ask you to be available to take the call. If a mentor is not successful in getting in contact with you they will leave a message for you. 

If you have a child in the queue for grade 4/ 2020, we kindly ask you to send us an email with the child's name and social security number. This is to ensure that your child is going to get siblings ́priority in next year ́s queue. Please send the email to: lia.osterman.arsta@engelska.se Siblings ́priority is not a guarantee to a place.

Celebrating school activities
I would like to congratulate the school pingis teams for their successes in IES inter school competitions. Both junior and senior teams achieved excellent results and we look forward to more sports fixtures including basketball, handball and innebandy. House events are also being well attended and enjoyed by students. Recent activities include our Art exhibition, basketball and baking! Grade 9 students have had the opportunity to take part in aesthetics activities at Internationella Engelska Gymnasiet, and will be attending Gymnasium open houses as well as the Gymnasiemässan as they prepare for the next stages of their education next year.

Important Upcoming Events

Lucia 
When: Friday 13 December 

Choice Days
When: Monday, Tuesday, 8.30-14.30, 16/17 December 2019
Junior Club: open as usual from 14.00

Last day of Autumn Term
When: Wednesday  18 December, 2019 (no breakfast or lunch, no Junior Club)

First Day of Spring Term
When: Wednesday 8 January, 2020

Development Talks
When: Thursday, 23 January, 2020
Bookings Available on Schoolsoft in January

Winter Sports Day
When:
Friday 7 February, 2020

Sports Holiday
When:
Week 9

The full School calendar for 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links.

Kind Regards
Suzanne
Principal

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Först av allt vill jag tacka er för att ni deltog i ämneslärarkvällen vecka 46. Jag är glad att ni hade möjlighet att inte bara träffa lärarna, utan också att delta i föräldrakaféet och IGCSE-informationen från ämneslaget i engelska. Våra elever i årskurs 9 hade en framgångsrik kväll då de sålde kläder och fika till deras balkassa nästa år. Tack till PA och alla föräldrar som är involverade i att stödja eleverna med deras insamlingsaktiviteter.

Rättigheter och ansvar och Community Heroes
Medan vi fortsätter att arbeta för en trygg och positiv inlärningsmiljö har vi fortsatt att ha lärande samtal med elever för att hjälpa dem att förstå sitt ansvar att bidra till detta mål. Ett viktigt fokus för oss under de kommande månaderna är att ta hand om skolmiljön. Detta inkluderar att hålla skolan skräpfri, vara miljömedveten och respektera hur vi tar hand om vår skolutrustning och -anläggningar.
Vi tycker om att berömma eleverna när de går utöver och bidrar till skollivet genom våra community heroes. Vi uppmuntrar eleverna att vara involverade i skolgrupper såsom matrådet, likabehandlingsplan-gruppen, skolrådet och hus-grupperna för att stödja är att bygga en positiv skolmiljö.

Personalförändringar
Efter jul kommer Mr Rydberg tillbaka till oss efter avslutad lärarutbildning. Ms Hoey-Printz och Ms Legersjö kommer tillbaka från föräldraledighet och vi välkomnar en ny lärare, Mr Harris, som kommer att ta över från Ms Elliott medan hon är föräldraledig. Slutligen kommer Ms Sjölin bli vår nya receptionist och administratör. Därför säger vi farväl till Ms Baker Ribohn, Ms Sisay och Ms Wahlström som alla har gjort betydelsefulla insatser på IES Årsta och vi tackar dem mycket för deras hårda arbete och engagemang och vi önskar dem väl i deras framtida karriärplaner.

Samtal från mentorer månadsvis
Under vecka 49 kommer mentorer att ringa hem igen för att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan. Som vanligt ber vi er att vara redo att besvara dessa samtal. Om en mentor inte får tag på dig kommer de att lämna ett meddelande till dig. Vi hoppas att vi kan fortsätta att hålla ett starkt samarbete mellan hem och skola till elevernas fördel.

Om ni har barn som står i kö till årskurs 4/2020, maila oss gärna namn och personnummer för att säkerställa att eleven kommer att få syskonförtur i kön. Mailet ska skickas till: lia.osterman.arsta@engelska.se. Syskonförtur är ingen garanti för en plats. 

Fira skolaktiviteter
Jag vill gratulera skolpingis-grupperna för deras framgång i IES skoltävlingar. Både junior- och seniorlag uppnådde utmärkta resultat och vi ser fram emot fler idrottsturneringar inklusive basket, handboll och innebandy. Husevenemang är också välbesökta och omtyckta av eleverna. De senaste aktiviteterna inkluderar vår konstutställning, basket och bakning! Eleverna i årskurs 9 har haft möjlighet att delta i estetik aktiviteter på Internationella Engelska Gymnasiet, och kommer att delta i gymnasiets öppet hus och Gymnasiemässan då de förbereder sig för nästa steg i sin utbildning nästa år.

Viktiga kommande händelser

Lucia 
När: fredag 13 december

Choice-dagar
När:
måndag, tisdag, 8.30-14.30, 16-17 December 2019
Junior Club: öppet som vanligt från 14.00

Sista dagen på höstterminen
När: onsdag 18 december, 2019 (ingen frukost eller lunch, ingen Junior Club)

Första dagen på vårterminen
När:
onsdag 8 januari, 2020

Utvecklingssamtal
När:
torsdag 23 januari, 2020
Bokningar tillgängliga på Schoolsoft i januari. 

Vinter idrottsdag
När:
fredag 7 februari, 2020

Sportlov
När:
Vecka 9

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Med vänlig hälsningar
Suzanne
Rektor

 

Från rektorn

Principal Letter - November 2019

Dear Parents/Guardians, I would like to begin by expressing my gratitude to the Parents Association and all those who contributed to organising our second multicultural food festival. Our students enjoyed an array of food dishes from so many cultures and this event is such an important reminder of our rich diversity and is something we are proud of. Overall it has been a very busy part of the year for all of us at IESÅrsta! Students have taken part in school trips, we have welcomed a number of visiting speakers to work with different year groups in addition to the teaching and learning activities delivered by our teachers. Indeed, on the last day before höstlov, our student care team organised a day with the theme of health, safety and careers as a slightly different way to complete such a fulfilling and busy term. Our heads of house have also been working hard to promote extra activities for students to take part in. These included innebandy and escape room challenges which were both extremely well attended. The house system is also a way for us to promote student leadership, and it is encouraging to see so many students involved in organising activities as well as taking part. We have also completed the IGCSE exams for the first time and will be sharing information for the grade 8 students who wish to start the course after Christmas. Staff Changes After höstlov we will welcome our new Science teacher and mentor for 8A, Ms Ryan who will replace Ms Poole, and Ms Doreswamy will be staying with us as a Math teacher for grade 7 & 8 and mentor for 8D. In Junior Club, we also welcome Ms Afric who will be helping Ms Jansson and Ms Edman during their afternoon program. Parent Communication We value the open communication we share between home and school, and as such this term we will continue to provide newsletters from Heads of School in addition to my monthly update. On Wednesday 13th November (week 46) we will have our Subject Parent Evening. During this evening you have the opportunity to book short meetings with some of your child’s teachers, teachers may also request meetings with you. In addition, Ms Willars and Mr Connors will host a IGCSE English information for grade 8 parents for those interested in studying this course after Christmas, and the student care team will run their first “Parent Cafe” with a workshop on stress. During week 49, mentors will again be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. National Tests November is the start of the National Tests for students in grade 6 and 9. Teachers and students have been working hard to prepare for the oral examinations in Math, Swedish and English. The Autumn term therefore continues to be a time where students are focusing on learning and challenging themselves to do their best. As a reminder, all teachers provide a tutorial for students to attend for extra support, and the library is open until 16.00 each evening for silent study. Grade 9 Students in grade 9 are focusing on the next part of their education pathway, as they move towards choosing their preferred Gymnasium courses. Our SYV, Ms Hendry will continue to support students and parents with information and guidance, and will be taking the students to the Gymnasiemässan in Älvsjö on November 21st. You can also take your child independently. Gymnasiemassan is open from the 21st - 23rd November. Gymnasiets then host open evenings where you can have an insight into the programmes on offer. Important Upcoming Events Subject Parent Evening Wednesday 13th November 2019 Appointments available Wk 45 Lucia Performance (Times to be confirmed on schoolsoft) When: Friday, 13 December, 2019 School Finishes at 14.00 and No Junior Club Choice Days When: Monday, Tuesday, 8.30-14.30, 16/17 December 2019 Junior Club: open as usual on the two choice days Last day of Autumn Term & Aesthetic Department Exhibition of Work When: Wednesday 18 December 2019 (no breakfast or lunch, no Junior Club) Grade 4&5: 8.15 - 9.30 Grade 6&7: 9.15-10.15 Grade 7&8: 10.00-11.15 First Day of Spring Term When: Wednesday 8 January, 2020 Development Talks When: Thursday, 23 January, 2020 Bookings Available on Schoolsoft in January The full School calendar for 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links. Kind Regards Suzanne Gavin Principal Kära föräldrar/förmyndare, Jag skulle vilja börja med att uttrycka min tacksamhet till föräldraföreningen och till alla dem som var med och bidrog till vår andra multikulturella matfestival. Våra elever uppskattade all mat som serverades från så många olika kulturer, samtidigt blir vi genom detta event påminda om den mångkultur vi har och som vi är väldigt stolta över. Överlag har det hänt väldigt mycket den här terminen för oss alla på IES Årsta! Eleverna har varit på utflykter, vi har haft gästtalare som arbetat med olika årskurser samt att våra lärare haft aktiviteter för lärande. Vårt elevvårdsteam organiserade även en aktivitet som behandlade hälsa, trygghet och karriär för att på ett annorlunda sätt avsluta en annars hektisk termin. Våra heads of house har även arbetat för att ta fram extra aktiviteter som eleverna kunnat ta del av. Några av dessa har varit innebandy och escape room utmaningar, båda var väldigt uppskattade och fullsatta. Hus-systemet är också ett sätt för eleverna att utveckla sina ledarförmågor och det är uppmuntrande att se att så många elever som är involverade i aktiviteterna. Slutgiltigen så har vi gjort IGCSE proven för första gången och de elever i årskurs 8 som är intresserade kommer att få mer information angående detta efter jullovet. Personalförändringar Efter höstlovet så kommer vi att välkomna vår nya science lärare och mentor för 8A, Ms Ryan. Ms Ryan kommer att ersätta Ms Poole. Ms Doreswamy kommer fortsatt att vara lärare i matematik för årskurs 7 & 8. I Junior Club kommer Ms Jansson och Ms Edman att få hjälp av Ms Afric under eftermiddagsprogrammet. Viktig information till föräldrar/vårdnadshavare Vi värdesätter en öppen kommunikation mellan hem och skola, därför kommer vi att fortsätta att förse er med nyhetsbrev från skolans ledning som ett tillägg till den månatliga uppdatering. På onsdag den 13 november (v.46) så kommer vi att ha våran Ämneslärarkväll. Under den här kvällen så kommer ni ha möjlighet att boka kortare möten med några av era barns ämneslärare. Lärare kommer även att ha möjlighet att boka möten med er. Dessutom kommer Ms. Willars och Mr. Connors att förse årskurs 8 föräldrar med information angående IGCSE-proven för de som är intresserade att delta efter jullovet. Slutgiltigen kommer vårt elevvårdsteam hålla i ett café där temat kommer att vara stresshantering. Under v.49 kan ni förvänta er samtal från mentorer för en uppdatering angående hur det går för era barn i skolan. Nationella proven De nationella proven kommer att hållas under november för elever i årskurs 6 och 9. Elever och lärare har arbetat hårt med förberedelserna inför de muntliga delarna i matematik, svenska och engelska. Höstterminen kommer därmed fortsättningsvis att vara en tid då elever fokuserar på lärande och att utmana sig själva till att göra sitt absolut bästa. Som en påminnelse så kommer alla lärare att förse elever med tutorials för extra stöd och biblioteket är öppet till och med 16. Årskurs 9 Elever i årskurs 9 kommer att fokusera på nästa del av deras utbildningsväg då dem närmar sig valet av skola inför gymnasiet. Vår SYV Ms Hendry kommer att fortsätta stötta eleverna och föräldrar med information och vägledning. Ms Hendry kommer att ta med elever till gymnasiemässan i Älvsjö den 21 november, det går även bra som förälder att ta med sitt barn själv. Gymnasiemässan håller öppet den 21 - 23 november. Gymnasier har därefter kvällar där dem håller öppet för information angående de program som de tillhandahåller. Viktiga kommande händelser Ämneslärarkväll onsdag den 13 november 2019 Mötesbokning tillgängliga från och med v. 45 Luciaföreställning (Tider kommer att meddelas på schoolsoft) När: fredag 13 december 2019 Skolan avslutas klockan 14:00 och det är ingen Junior Club Choice Days När: måndag, tisdag 8:30-14:30 16 & 17 december 2019 Junior Club: Öppet som vanligt. Sista dagen för höstterminen och utställning av ämneslaget slöjd/bild/HKK När: onsdag 18 december 2019 (ingen frukost eller lunch, ingen Junior Club) Första dagen på vårterminen När: onsdag 8 januari 2020 Utvecklingssamtal När: torsdag 23 januari 2020 Bokningar tillgängliga på Schoolsoft under januari Skolkalendern för 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”. Vänliga hälsningar Suzanne Gavin Rektor

Från rektorn

Principal Letter - October 2019

Dear Parents/Guardians, 

The term is now fully underway and as I walk through the corridors and visit classrooms, I am so very proud of our staff and students sharing their teaching and learning journey together. Teachers are working hard to provide many learning opportunities for your children to achieve their full potential. Mid term reports will be published under the Subject Rubric on Schoolsoft by Friday 25 October and we encourage you to go through these with your child so they can reflect on their learning and work towards their goals set at their development talks. 

Quality Survey Feedback
Each year we share our quality survey to provide us with the feedback we need to continually reflect and develop our school. The feedback from you as parents and guardians was once again very encouraging and clearly challenges us to maintain our high standards and also indicated how we need to improve. For you information, 97% of parents and guardians would recommend us and 93% are satisfied with the overall quality of the school. Our aim to be visible, transparent and have open communication with you is also highlighted one of our current strengths. This will continue to be an area that we will work with and maintain through our newsletters and monthly mentor calls. As we move forward we are committing to our rights and responsibilities and maintaining a calm and safe school environment, 11% of you felt this was still an area for us to work on. I hope that as you read through this letter you will see positive examples of how we are addressing the survey results and I welcome your feedback as we progress through the school year. 

Parents Association Activities
We feel that one of our strengths at IES Årsta is our open communication with you as parents and guardians, and we actively welcome your engagement. I would like to thank you for the growing involvement in our Parents Association. and I look forward to being a part of the parents association activities throughout the year. Following on from the success last year of our UN Day multicultural food festival, the parents association will be hosting this for a second time on Wednesday, 23rd October from 15.00. We welcome you all to join us and hope to see you there to bring our community together!  You can see more from the parents association on their website - 

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Career Guidance Counsellor Information (Grade 9 Parents)
Ms Hendry, our careers guidance counsellor, will host an information workshop aimed specifically for grade 9 parents and guardians as part of the preparation for choosing gymnasium courses. This will take place on Wednesday, 23rd October from 16.30.

Monthly Phone Call from Mentors 
During week 42, mentors will again be calling home so please make the most of this opportunity to speak with your child’s mentor to give you an update on how things are progressing at school. 

Subject Teacher Evening
To follow up on our Mid Term Reports and also so you are able to meet with our teachers and discuss your child's progress, we are again holding our Subject Teacher Evening on Wednesday, 13 November from 15.40-19.00. This will give you the opportunity to book a 10 minute meeting with any subject teacher. Teachers may also invite parents to an appointment if there is something specific to discuss. Our student care team will also be delivering our first “Parent Cafe” to provide support and information on managing stress.  

Fair and Equal Treatment Plan
We have now formalised our fair and equal treatment plan and the link will be available on schoolsoft from Week 42. Our targets and actions are a response to our schoolsoft survey and feedback from students in the School Council and Likabehandling Group. The survey feedback showed that 89% of students felt safe and secure at school. Our aim is that ALL students should feel safe and secure at school. As a response to this, the Student Care Team have prioritised this area as a focus for the school year and details are outlined in the fair and equal treatment plan. 

Student Activities
Students have opportunities to take part in extracurricular activities in school. The house program has now started with our first event being innebandy! Many more new and exciting events and competitions are due for the fall and all students are welcome to be involved. Staff are also running extra clubs as you can view at the end of my letter. 

Important Upcoming Events
Study Day (No classes or junior club)
When: Thursday 10th October, 2019 

UN Day Food Festival
When: 15.00, Wednesday 23 October, 2019

Health Day (Alternative activities - health, safety and wellbeing)
When: All day Friday 25th October 2019

Autumn Break (No classes or junior club) and lovskola (grade 8&9)
When: Week 44

Subject Teacher Evening
When: 15.40-19.00, Wednesday, 13 November, 2019

Last day of Autumn Term
When: Wednesday 18 December, 2019 ((No classes or junior club)

The full School calendar for 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links. 


Suzanne Gavin 
Acting Principal 

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare, 

Terminen är nu helt igång och när jag går genom korridorerna och besöker klassrummen blir jag så otroligt stolt över vår personal och elever som delar sin undervisnings- och läranderesa tillsammans. Lärarna arbetar hårt för att ge dina barn många möjligheter till lärande för att uppnå sin fulla potential. Mitterminsrapporter kommer att publiceras under ämnesrubriken på Schoolsoft senast fredag den 25 oktober och vi uppmuntrar dig att gå igenom dessa med ditt barn så att de kan reflektera över sitt lärande och arbeta mot sina mål som satts upp i deras utvecklingssamtal.

Kvalitetsundersökning Feedback
Varje år delar vi vår kvalitetsundersökning för att ge oss den feedback vi behöver för att kontinuerligt reflektera och utveckla vår skola. Återkopplingen från er som föräldrar och vårdnadshavare var återigen mycket uppmuntrande och utmanar oss tydligt att upprätthålla vår höga standard och indikerade även hur vi behöver utvecklas. Väl värt att notera är att 97 % av föräldrarna och vårdnadshavarna rekommendera oss och 93 % är nöjda med skolans allmänna kvalitet. Vårt mål att vara synliga, transparenta och att ha öppen kommunikation med dig framhävs också som en av våra nuvarande styrkor. Detta kommer att fortsätta att vara ett område som vi kommer att arbeta med genom våra nyhetsbrev och månadsvisa mentorssamtal. Vi kommer fortsatt arbeta med våra rättigheter och skyldigheter och har som krav att skolmiljön är lugn och trygg. 11% av er tyckte att detta fortfarande var ett område som vi behöver arbeta med. Jag hoppas att du kommer att se positiva exempel på hur vi hanterar undersökningsresultaten när du läser igenom detta brev och jag välkomnar din feedback under skolåret.

Föräldraföreningens aktiviteter
Vi känner att en av våra styrkor hos IES Årsta är vår öppna kommunikation med er som föräldrar och vårdnadshavare, och vi välkomnar ert engagemang. Jag vill tacka er för det växande engagemanget i vår föräldraförening och jag ser fram emot att vara en del av föräldraföreningens aktiviteter under hela året.
Efter framgången från förra årets multikulturella matfestival på FN-dagen, kommer föräldraföreningen att göra detta för andra gången onsdagen den 23 oktober från 15.00. Vi välkomnar er alla att vara med oss och hoppas se er där för att ha gemenskap! Du kan se mer från föräldraföreningen på deras webbplats -

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

SYV-information (föräldrar i åk 9)
Ms Hendry, vår studie- och yrkesvägledare, kommer att vara värd för en informationsworkshop riktad till föräldrar och vårdnadshavare till elever i årskurs 9 som en del av förberedelsen inför gymnasievalet. Detta kommer att äga rum onsdagen den 23 oktober med start kl. 16.30.

Samtal från mentorer månadsvis
Under vecka 42 kommer mentorer att ringa hem igen för att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan, så vänligen dra nytta av denna möjlighet att prata med ditt barns mentor. 

Ämneslärarkväll
För att följa upp mitterminsomdömnena och även träffa våra lärare och diskutera ditt barns utveckling håller vi återigen vår ämneslärarkväll onsdagen 13 november 15.40−19.00. Detta ger dig möjligheten att boka ett 10-minuters-möte med någon ämneslärare. Lärare kan också bjuda in föräldrar till ett möte om det finns något specifikt att diskutera. Vårt elevvårdsteam kommer också att hålla i vårt första "Föräldracafé" för att ge support och information om hantering av stress.

Likabehandlingsplan
Vi har nu upprättat vår likabehandlingsplan och länken kommer att finnas tillgänglig på Schoolsoft från och med vecka 42. Våra mål och åtgärder är ett svar på vår Schoolsoft-undersökning och feedback från elever i elevrådet och likabehandlingsgruppen. Feedbacken från undersökningen visade att 89% av eleverna kände sig säkra och trygga i skolan. Vårt mål är att ALLA elever ska känna sig trygga i skolan. Som svar på detta har elevvårdsteamet prioriterat detta område som ett fokus för skolåret och detaljer beskrivs i likabehandlingsplanen.

Elevaktiviteter
Eleverna har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter i skolan. Våra elevhus står redo med en kommande första aktivitet: innebandy! Många fler nya och spännande aktiviteter och tävlingar kommer till hösten och alla elever är välkomna att vara med. Personalen driver även extra klubbar som du kan se i slutet av detta brev.

Viktiga kommande händelser
Studiedag (Inga lektioner eller junior club)
När: torsdag 10 oktober, 2019 

FN-dag, matfestival
När: 15.00, onsdag 23 oktober, 2019

Hälsodag (Alternativa aktiviteter - hälsa, säkerhet and välmående)
När: Hela dagen, fredag 25 oktober 2019

Höstlov (Inga lektioner eller junior club) och lovskola (årskurs 8-9)
När: Vecka 44

Ämneslärarkväll
När: 15.40-19.00, onsdag 13 november, 2019

Sista dagen på terminen
När: onsdag 18 december, 2019 (Inga lektioner eller junior club)

Skolkalendern för 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”. 

Suzanne Gavin 
Tillförordnad rektor 

Från rektorn

Principal Letter - September 2019

 

Dear Parents/Guardians, 

Time flies, and we are now three weeks into the new school year at IES Årsta, and so firstly I would like to thank you all for your engagement with the school so far. Indeed, it was great to see so many of you at the mentor evenings last week and I hope that you feel welcome and involved as a valued member of the school community. At this stage of the year, I would really appreciate you checking that all your personal information is correct on SchoolSoft.  Having this correct enables IES Årsta staff to maintain excellent communication with you at home, something that we believe is fundamental to helping your children to reach their full potential. 

Community Heroes and Rights and Responsibilities
We continue to have a focus on building a positive school culture through our community heroes. Our heads of houses are setting a weekly goal to give a specific target to aim for. During our first week, students have also suggested ways to improve the school and as a result we have lots of ideas to discuss further! 

In addition to this, and as one of our primarSeptembery goals this year, all students have the right to a calm and safe learning environment. We are reminding students of our rights and responsibilities during mentor time. Please help us to reinforce the rights and responsibilities in school as it helps students to feel safe at school. 

Monthly Phone Call from Mentors
As development talks will take place in September this academic year, the monthly phone calls will begin in October, in week 42.  During this week, mentors will give you an update on how things are progressing at school for the students and will also share important information as we progress through the Autumn term.

School trips and activities
In addition to the regular curriculum, students also have the opportunity to experience learning outside the classroom through field trips. The aim of these is to bring their learning experiences to life.  During September, Grade 5’s enjoyed their visit to Tom Tits, Grade 9 will participate in orienteering at Hellasgården and Grade 7 will travel to Tekniska Museet. More We also have our sports days, inter school competitions and house activities to add excitement to the school calendar!

Security
As IES Årsta is located centrally in the Stockholm area, students are exposed to a large community that exists outside the school.  As autumn approaches, can I remind you to please ensure that students have reflectors on their jackets and for those that cycle to school, lights on their bikes. Remind them to take care on the roads in and around the school and to use the designated crossing areas safely.

Study Days
Just a reminder that on study days students do not attend school and junior club is closed. These days can be used for the students to complete homework, prepare for assessments or catch up on missed work. Our next study day is on the 10th October. Please note, students are required to attend the development talks with you for their 20 minute appointment. 

Parents Association
Our parents association will hold their annual general meeting on Wednesday 25th September at 18.00 and will elect new representatives for this year. Please check out their website and get involved where you can! This is an important part of our school community and a focus area to develop this year. 

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Important Upcoming Events
Study Day (No classes or junior club)
When: Thursday, 10 October, 2019

Multicultural Food Festival 
When: Wednesday 23 October 15.00 - 16.30 

Parent Cafe - Grade 9 SYV evening 
When: Wednesday 23 October 15.00 - 16.30 

Autumn Break (No classes or junior club)
Week 44

Subject Teacher Evening
When: Wednesday, 13 November, 2019

Last day of Autumn Term
When: Wednesday 18 December, 2019

The full School calendar for 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links. 

As I mentioned during open evening my personal wish as a Principal this month is to encourage our children to read more!  Even as little as 10 minutes a day could make a big difference over a year. We can share this both at school and at home! 


Kindest Regards
Suzanne Gavin
Principal 

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare, 

Tiden flyger och vi är nu tre veckor in på det nya skolåret på IES Årsta, så för det första vill jag tacka er alla för ert engagemang i skolan hittills. Det var verkligen fantastiskt att se så många av er på mentorkvällen förra veckan och jag hoppas att du känner dig välkommen och involverad som en värderad medlem i skolan. I detta skede av året skulle jag verkligen uppskatta att du kontrollerar att all din personliga information är korrekt på SchoolSoft. Genom att ha detta korrekt kan personalen på IES Årsta upprätthålla utmärkt kommunikation med dig hemma, något som vi tror är grundläggande för att hjälpa dina barn att nå sin fulla potential.

Community Heroes och Rättigheter och Ansvar
Vi fortsätter att ha fokus på att bygga en positiv skolkultur genom våra community heroes. Våra house ledare sätter upp varje vecka ett mål varje vecka för att ge ett specifikt mål att sträcka sig efter. Under vår första vecka har elever också föreslagit olika sätt att förbättra skolan och som ett resultat av det har vi nu massor av idéer att diskutera vidare!

Utöver detta, och som ett av våra primära mål i år, har alla elever rätt till en lugn och trygg inlärningsmiljö. Vi påminner eleverna om våra rättigheter och ansvar under mentorstid. Vi ber er att hjälpa oss att stödja rättigheter och ansvar i skolan eftersom det hjälper eleverna att känna sig trygga i skolan.

Samtal från mentorer månadsvis
Eftersom utvecklingssamtalen kommer att äga rum i september detta läsår, kommer de månadsvisa telefonsamtalen att börja i oktober, vecka 42. Under denna vecka kommer mentorer att ge er en uppdatering om hur saker och ting går för eleverna i skolan. De kommer även att dela viktig information genom höstterminen.

Skolutflykter och aktiviteter
Förutom den ordinarie läroplanen har elever också möjlighet att uppleva lärande utanför klassrummet genom utflykter. Syftet med dessa är att ge möjlighet till lärande upplevelser utanför skolan. Under september njöt eleverna i årskurs 5 av deras besök på Tom Tits. Årskurs 9 kommer att delta i orientering på Hellasgården och årskurs 7 kommer att åka till Tekniska Museet. Vi har även våra idrottsdagar, tävlingar mellan skolor och house-aktiviteter för att lägga till spänning i skolkalendern!

Säkerhet
Eftersom IES Årsta ligger centralt i Stockholmsområdet, möter eleverna stora områden utanför skolan. Då hösten närmar sig vill jag påminna er om att se till att eleverna har reflexer på sina jackor och reflexer på sina cyklar för de som cyklar till skolan. Påminn dem om att vara försiktiga på vägarna runt skolan och att använda de avsedda övergångsställena på ett säkert sätt.

Studiedagar
Bara en påminnelse om att eleverna inte går i skolan och junior club är stängt på studiedagar. Dessa dagar kan användas för att eleverna ska göra klart läxor, förbereda sig för bedömningar eller komma ikapp med missat arbete. Vår nästa studiedag är den 10 oktober. Observera att eleverna måste vara med på utvecklingssamtalen med er under deras 20-minutersmöte.

Föräldraförening
Vår föräldraförening håller sitt årliga möte onsdagen den 25 september kl 18.00 och kommer att välja nya representanter för detta år. Kolla in deras webbplats och engagera dig där du kan! Detta är en viktig del av vår skola och ett fokusområde att utvecklas i detta år.

https://iesarstaparents.wixsite.com/parentassociation

Viktiga kommande händelser
Studiedag (inga lektioner eller Junior club)
När: torsdag 10 oktober 2019

Multikulturell matfestival 
När: onsdag 23 oktober 15.00 - 16.30 

Föräldracafé - Årskurs 9 SYV-kväll
När: onsdag 23 oktober 15.00 - 16.30 

Höstlov (inga lektioner eller Junior club)
Vecka 44

Ämneslärarkväll 
När: onsdag 13 november 2019

Sista dagen på höstterminen
När: onsdag 18 december 2019

Skolkalendern för 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Som jag nämnde under öppet hus är min personliga önskan som rektor denna månad att uppmuntra våra barn att läsa mer! Även så lite som 10 minuter om dagen kan göra en stor skillnad under ett år. Vi kan dela detta både i skolan och hemma!

Vänliga hälsningar
Suzanne Gavin
Rektor

Från rektorn

Principal Letter - August 2019

Dear Parents/Guardians, 

Firstly, a heartfelt and warm welcome to both new and returning students as they continue on their educational journey with us at IES Årsta.  Secondly, and just as importantly, welcome to all of our parents and guardians. As always, we are appreciative and grateful that you have entrusted us with the responsibility of educating, nurturing and challenging your children.  This year, in addition to your returning teachers, I am excited to welcome twenty new staff members who join us from across the globe. They bring with them a wealth of experience and expertise and are ready to contribute and build upon the foundations that we have established since the opening of the school two years ago.  

While every academic year is unique and special in different ways to all members of the school, as we move into our third year here at IES Årsta, I would like to highlight a few things that make this year particularly unique.  This year, for the first time, we now have an ‘almost’ full school, with around seven hundred students across all year groups from year four through to year nine. This year we will have our first year nine cohort who will face the challenges traditionally associated with the final year including national tests and making important choices about which upper high school programmes they wish to follow on graduation. In addition, IES Årsta will also host its first graduation ceremony and prom; something I am sure will become a fantastic tradition in the years to come.

Like all IES schools, our core values academic excellence and a command of the English language all within a safe learning environment.  At IES Årsta, we use these as the pillars of our own educational method, and this year, we have decided to focus specifically on two very simple and clear goals that reflect these.  Firstly, we want all members of our school community to feel safe. Secondly, we aim for our students to feel challenged. As a principal, I firmly believe that students who feel safe and secure can genuinely rise to the academic challenges we set in our multilingual learning environment.  

Regarding safety, we continue to work closely with students to meet to actions outlined in the fair and equal treatment plan, Our aim to promote and recognize positive behaviour through our community heroes, and heads of houses will work towards developing a genuine sense of community spirit, fair play, healthy competition and teamwork.  As always, as a school we will always aim to be proactive and take a zero tolerance approach to bullying and any forms of discrimination.  

IES Årsta students have, through evaluations and feedback to teachers and leadership, expressed a desire to be challenged academically.  This desire to expand knowledge and achieve their learning goals will be met by their teachers through timely and specific feedback, as well as through tutorials and supervised use of the library.  As last year, students will have scheduled time for reading, something that is vital as they continue to develop their language skills. We also would like to encourage you to read with your child at home. 

At this stage, I would also like to remind all parents that we will be mixing classes at the start of the year.  As we have already stated, we do not take preferences from students or parents regarding this. All decisions are made by the student care team and I ask that you respect this process.  Students will be informed of their new classes on their first day back at school. We ask for your help in supporting the students through this process of change. Change is something that we have to encounter throughout our lives and we strongly believe that this class mixing policy develops resilience in the students themselves and also bonds the entire year group together for the betterment of our school community. 

As highly valued members of the school community, there will be many opportunities for parents  to be involved in a range of activities and events in school over the coming academic year. Initially, I would like to welcome you to meet our new and returning staff during Open House on Wednesday 21st August, from 1530-1630. This will be followed by our annual parents information evening from 1630-1800.  We ask that you make every effort to attend as you will get the chance to meet your child’s new mentor as well as hearing directly from the school leadership team. I would also encourage those that are interested to join the already active and engaged Parents Association within the school. Below I have included some key information for August and September.

 

Important Upcoming Events
Grade 4 Induction
When: Wednesday, 14 August, 2019
Where: IES Årsta
Who: Grade 4 Students
Time: 8.30-12.00
Parent Meeting:9.00 - 9.45
Parent Lunch: 11.00 - 11.30 

First Day of Autumn Term
When: Thursday, 15 August, 2019
Where: IES Årsta
Who: Grade 4,5,6,7,8,9
Time: Grade 4,5,6: 8.15-14.00. Grade 7,8: 9.00-14.45
Junior Club: 14.00 - 1700

Second Day of Autumn Term - HOUSE DAY
When: Friday 16 August 2019
Where: IES Årsta
Time: All grades:  8.30 - 14.00
Junior Club: 14.00 - 1700

IES Årsta Open House - Meet the teachers
When: Wednesday, 21 August, 2019
Where: IES Årsta
Time: 15.30-16.30

Parent Information Evening (Compulsory to attend) 
When: Wednesday, 21 August, 2019
Where: IES Årsta
Time: 16.30-18.30

Student Development Talks/Study Day (No Junior Club)
When: Tuesday 3 September, 2019
Where: IES Årsta

Study Day (No Junior Club)
When: Thursday 10 October, 2019 

The full School calendar for 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links. 

In summary, and on a more personal note, I would like to personally thank you in advance for your support as I lead the school into the new academic year while Mr. Dent takes a well earned break with his family this year.  Having worked closely with him since the opening of the school, we share a very similar vision as to how to shape IES Årsta into a community where we can all feel safe and challenged. I am confident that armed with this vision and by using my own range of experiences along with the wealth expertise of my staff, IES Årsta can continue to grow into a school we can all continue to be proud of. 

I look forward to meeting you all and once again a warm welcome! 

Suzanne Gavin 
Acting Principal 

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare! 

Först av allt vill jag rikta ett varmt välkommen till både nya och gamla elever som i år ska fortsätta sin utbildningsresa med oss på IES Årsta. Sedan, vilket är lika viktigt, vill jag välkomna alla våra föräldrar och vårdnadshavare. Som alltid uppskattar vi och är tacksamma för att ni har givit oss ansvaret att utbilda, ta hand om och utmana era barn. I år, förutom era återvändande lärare, är jag glad över att välkomna tjugo nya anställda som kommer till oss från hela världen. De tar med sig en mängd erfarenhet och stort kunnande och är redo att bidra och bygga vidare på de grunder som vi har etablerat sedan skolan öppnades för två år sedan.

Varje läsår är unikt och speciellt på olika sätt för alla i skolan. Då vi går in i vårt tredje år här på IES Årsta, skulle jag vilja lyfta fram några saker som gör detta år särskilt unikt. I år har vi för första gången en "nästan" full skola med cirka sjuhundra elever i alla årskurser från årskurs fyra till årskur nio. I år kommer vi att ha vårt första årskurs nio som kommer att möta de utmaningar som traditionellt är förknippade med det sista året inklusive nationella prov och göra viktiga val om vilka gymnasieprogram de vill följa vid examen. Dessutom kommer IES Årsta också anordna sin första examensceremoni och bal, vilket jag är säker på kommer att bli en fantastisk tradition under de kommande åren.

Liksom alla IES-skolor är våra kärnvärden akademisk excellens och goda kunskaper i det engelska språket i en trygg lärandemiljö. På IES Årsta använder vi dessa som pelarna i vår egen utbildningsmetod, och i år har vi beslutat att fokusera specifikt på två väldigt enkla och tydliga mål som återspeglar dessa. För det första vill vi att alla i vår skola ska känna sig trygga. För det andra strävar vi efter att våra elever ska känna sig utmanade. Som rektor tror jag starkt på att elever som känner sig trygga och säkra verkligen kan möta de akademiska utmaningar som vi sätter i vår flerspråkiga inlärningsmiljö.

När det gäller säkerhet fortsätter vi att arbeta nära med elever för att förverkliga de åtgärder som beskrivs vår likabehandlingsplan. Vårt mål att främja och erkänna positivt beteende genom våra ‘community heroes’, och hus-ledarna kommer att arbeta för att utveckla en genuin laganda, fair play, sunda tävlingar och lagarbete. Som alltid kommer vi som skola att sträva efter att vara proaktiva och visa nolltolerans mot kränkningar och alla former av diskriminering.

IES Årsta-elever har uttryckt en önskan att utmanas akademiskt genom utvärderingar och feedback till lärarna och ledarskapet. Denna önskan att utöka kunskapen och uppnå sina lärandemål kommer att uppfyllas av deras lärare genom snabb och specifik feedback, samt genom tutorials och övervakad användning av biblioteket. Liksom förra året kommer eleverna att ha planerad tid för läsning, något som är avgörande när de fortsätter att utveckla sina språkkunskaper. Vi vill också uppmuntra er att läsa med era barn hemma.

I det här skedet vill jag också påminna alla föräldrar om att vi kommer att blanda klasserna i början av året. Som vi redan har nämnt, tar vi inte emot önskemål från elever eller föräldrar

angående detta. Alla beslut fattas av elevvårdsteamet och jag ber att ni respekterar denna process. Eleverna kommer att informeras om sina nya klasser den första dagen i skolan. Vi ber att du tillsammans med oss stödjer dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i livet och vi tror starkt på att denna rutin med ny klassindelning varje år ger eleverna redskap att hantera utmaningar plus att det också knyter samman hela årskursen med bättre sammanhållning på skolan som följd.

Som högt uppskattade medlemmar i skolan kommer det att finnas många möjligheter för föräldrar att delta i en rad aktiviteter och evenemang i skolan under det kommande läsåret. Till att börja med skulle jag vilja välkomna er att träffa vår nya och återkommande personal under öppet hus onsdagen den 21 augusti, från 15.30-16.30. Detta följs av vår årliga informationskväll för föräldrar från 16.30-18.00. Vi ber er att göra allt för att delta när ni får chansen att träffa era barns nya mentor samt höra direkt från skolans ledargrupp. Jag skulle också uppmuntra de som är intresserade att gå med i den redan aktiva och engagerade föräldraföreningen inom skolan. Nedan bifogas viktiga datum i augusti och september.

Viktiga kommande händelser

Introduktion åk 4
När: Onsdag 14 augusti 2019
Var: IES Årsta
Vilka: Elever i årskurs 4
Tid: 8.30-12.00
Föräldramöte: 9.00-9.45
Föräldra Lunch: 11.00-11.30 

Första dagen på höstterminen
När: Torsdag 15 augusti 2019
Var: IES Årsta
Vilka: Årskurs 4,5, 6, 7, 8 och 9
Tid: Årskurs 4,5 och 6: 8.15-14.00. Årskurs 7 och 8: 9.00-14.45
Junior Club: 14.00-17.00

Andra dagen på höstterminen - HOUSE DAG
När: Fredag 16 augusti 2019
Var: IES Årsta
Tid: Alla årskurser:  8.30-14.00
Junior Club: 14.00-17.00

IES Årsta Öppet hus - Träffa lärarna
När: Onsdag 21 augusti 2019
Var: IES Årsta
Tid: 15.30-16.30

Föräldrainformation Kväll  (Obligatoriskt att delta) 
När: Onsdag 21 augusti 2019
Var: IES Årsta
Tid: 16.30-18.30

Utvecklingssamtal/Studiedag (Ingen Junior Club)
När: Tisdag 3 september 2019
Var: IES Årsta

Studiedag (Ingen Junior Club)
När: Torsdag 10 oktober 2019 

Skolkalendern för 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Sammanfattningsvis och på ett mer personligt plan vill jag i förväg tacka er för ert stöd då jag leder skolan in i det nya skolåret medan Mr Dent tar en välförtjänt paus med sin familj detta år. Efter att ha arbetat nära med honom sedan skolan öppnades, delar vi en väldigt liknande vision om hur vi formar IES Årsta till en skola där vi alla kan känna oss trygga och utmanade. Jag är övertygad om att tillsammans med denna vision och genom att använda mitt eget utbud av erfarenheter tillsammans med min erfarna personal, kan IES Årsta fortsätta växa till en skola som vi alla kan fortsätta att vara stolta över.

Jag ser fram emot att träffa er alla och än en gång, varmt välkomna!

Suzanne Gavin 
Tillförordnad rektor 

Sidor