Tagged with "From the Principal"...

Från rektorn

Principals Letter October/Brev från rektor oktober 2021

Principal’s Letter - October 2021

Dear Students, Parents and Guardians, 

This month at IES Årsta we have had our annual Anti Bullying Month. Where together we discuss and act on our values of respect, inclusiveness and tolerance. Students have also had time to engage in our plan mot kränkande behandling and how together we can create a school where every individual is respected and listened to, as this is the prerequisite for learning, a calm and safe environment. We also held our parent cafe with our Heads of Year where they also discussed with some of you the impact social media has on our students, your children. 

As parents and guardians, be sure you know how much time your child spends on social media. Our experience is this is where the vast majority of kränkande behandling happens and it is important that you as parents and guardians know and understand what your children are engaging with on social media. It often can have a very negative effect on our students' mental health. Two simple tips are: One; talk with your child about what they do on social media and support them to report any harassment or how to block accounts. Two; Limit their screen time to ensure a balance between screen time and sleep. Thank you for your support with this and keep an eye on schoolsoft for our next parent cafe coming up after Autumn break. 

 

Mid Term Reports

This week, on Thursday the students' mid term reports are published on schoolsoft. This is the first opportunity for the year to show our students and you how they are progressing towards the knowledge requirements in all their subjects. Please take the time to sit down with your children and look through the feedback and reflect on the goals they have set themselves in their development talks earlier in the term. If you would like to discuss a subject in more detail I encourage you to try and book a time with that subject teacher at our subject teacher evening to be held on the 10th November 2021. This also gives our students an indication of their achievement before their term grades are set for all Grades 4-9 in December 2021. Watch out on schoolsoft news to make a booking. 

Covid-19

We will be holding COVID-19 vaccinations for 12-15 year old students shortly after the Autumn break in cooperation with Region Stockholm. If you have not already received a permission paper home with your child please check Schoolsoft and return it as soon as possible if you want your child to be part of this vaccination process. 

Otherwise, please continue to observe the school’s guidelines on COVID-19 which are posted on schoolsoft. Most importantly please continue to report any positive cases to medreport.arsta@engelska.se

Important Upcoming Events

Mid Term Academic Reports Published on Schoolsoft

When: Thursday 28 October, 2021

Autumn Break

When: Week 44

Subject Teacher Evening

When: Wednesday, 10 November, 2021

Lucia

When: 13 December 2021

Choice Days

When: 17 & 20 December 2021

End of Autumn Term

When: Tuesday 21 December, 2021

First Day of Spring Term

When: Tuesday 11 January, 2022

 

The full School calendar for 2021/22 can be found on Schoolsoft under files and links. 

 

Happy Höstlov!

Julian Dent, Principal 


 

Kära elever, föräldrar och vårdnadshavare!

Nu i oktober har vi på IES Årsta haft årets likabehandlingsmånad där vi tillsammans diskuterar och arbetar med respekt, inkludering och tolerans. Eleverna har också fått tillfälle att arbeta med vår plan mot kränkande behandling för hur vi kan skapa en skola där varje individ respekteras och lyssnas på. Detta är grunden för lärande och en lugn och trygg lärandemiljö. Vi har också haft ett föräldracafé med våra Heads of Year där viktiga frågor diskuterades, såsom sociala medier och dess effekt på eleverna, era barn.

Som förälder och vårdnadshavare, se till att du vet hur mycket tid ditt barn tillbringar på sociala medier. Vår erfarenhet är att det är där en absolut majoritet av kränkande behandling sker och det är därför viktigt att ni som föräldrar och vårdnadshavare känner till vad ditt barn möter på sociala medier. Det kan ofta ha en negativ effekt på våra elevers mentala hälsa. Två enkla råd: 1) tala med ditt barn om vad de gör på sociala medier och ge dem stöd att rapportera överträdelser och att blocka konton, 2) begränsa skärmtid så barnet hittar balans mellan skärmtid och sömn. Tack för er hjälp med detta och håll utkik efter vårt nästa föräldrakafé efter höstlovet.

 

Mitterminsomdömen

På torsdag så kommer mitterminsomdömen publiceras på SchoolSoft. Detta ger en första möjlighet att få grepp om hur våra elevers utveckling och måluppfyllelse i alla ämnen ser ut. Ta gärna tillfället i akt till att sätta er ner med barnet för att kolla igenom den feedback som ges och reflektera över de mål som sattes vid utvecklingssamtalen tidigare denna termin. Om du vill diskutera ett ämne mer i detalj så vill jag uppmana er att boka en tid med en ämneslärare vid vår ämneslärarkväll som kommer hållas 10 november i år. Det ger också eleverna en indikation om var de ligger inför terminsbetygen sätts för alla elever i åk 4-9 i december. Håll gärna koll på Schoolsoft under nyheter för att boka din tid med en ämneslärare. 

Covid-19

Vaccination av elever som är 12-15 år gamla kommer ske kort efter Höstlovet i samverkan med Region Stockholm. Om ni ännu inte fått samtyckesblankett hem med barnet, vänligen ta ut en kopia från Schoolsoft och skicka till skolan så snart som möjligt om du vill att ditt barn ska få ta del av erbjudandet om vaccination.

I övrigt gäller att fortsatt följa de rekommendationer gällande Covid-19 som gäller på skolan och på Schoolsoft. Speciellt viktigt är att rapportera ev. positiva fall till  medreport.arsta@engelska.se

Viktiga datum

Mitterminsomdömen publiceras på Schoolsoft

När: torsdag 28 oktober 2021

Autumn Break

När: vecka 44

Subject Teacher Evening

När: onsdag 10 november 2021

Lucia

När: 13 december 2021

Elevens val-dagar

När: 17 samt 20 december 2021

Terminsavslutning

När: tisdag 21 december 2021

Vårterminens första dag

När: tisdag 11 januari 2022

 

Skolkalendern 2021/22 finns i sin helhet på Schoolsoft under “Filer och länkar”.

 

Ha nu ett härligt höstlov!

Julian Dent, Rektor

 

Från rektorn

Principal's Letter - August 2021

Kära elever, föräldrar och vårdnadshavare!

 

Välkomna tillbaka till läsåret 2021/22 på IES Årsta.

 

Respekt, utmaning och engagemang.

Som alltid utvärderar vi vår verksamhet och identifierar områden som vi kan förbättra för våra elever.

I år på IES Årsta fokuserar vi på särskilt på vad vi alla på skolan måste göra för att säkerställa att vi upprätthåller en positiv och lugn skolmiljö.

Var respektfull, utmanas och engagera dig är våra skolmål för läsåret. Vi är stolta över vår mångfald och här är respekt kärnan i allt vi gör. Vi kommer fortsätta verka för respektfulla möten på skolan genom att bygga och stärka positiva relationer och främja samarbete.

 

Arbete mot kränkning och trakasserier

I år är ett viktigt mål också att arbeta med våra elever och er, våra föräldrar och vårdnadshavare, för att upprätthålla en respektfull och trygg skola exempelvis med vår ”plan mot kränkande behandling”. Vi har identifierat detta som ett förbättringsområde, så förvänta dig att höra mer från oss här på IES Årsta under hela året om hur du kan engagera dig mer och stödja vårt skola i detta. Vi måste alla markera tydligt mot kränkningar och trakasserier för att nå målet om en trygg skola som präglas av respektfulla möten.

 

Nytt lag

Jag vill hälsa vår biträdande rektor Sofie Legersjö välkommen till en ny roll i år som vår biträdande rektor med fokus elevhälsa. Hon kommer att leda vårt elevhälsoteam och vårt arbete med att bekämpa kränkningar/trakasserier på skolan med uttalat mål att verka för systematiskt arbete för trygghet och nolltolerans mot kränkningar/trakasserier. Michael Foster att fortsätta som vår elevhälsokoordinator.

På undervisningssidan kommer våra nya biträdande rektor Edina Kadric att leda vår undervisning tillsammans med Elodie Lacasta, vår nya koordinator på området.

För Jnr School välkomnar vi Linnea Masson, vår nya ansvarige för åk 4 och 5. Glädjande är att Ryan Coulter fortsätter ansvara för Middle school åk 6 och 7, medan Stefanie Streck blir vår nya ansvarige för Senior School.

 

Nya klasser

Bara en påminnelse om att vi blandar klasserna inför varje år och att vi inte tar emot specifika önskemål från elever eller föräldrar. Klasserna sätt samman av elevhälsoteamet. Vi ber dig respektera denna process. Vi ber också att du tillsammans med oss ​​stödjer eleverna genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste stöta på i våra liv och vi tror starkt att denna policy utvecklar motståndskraft hos eleverna själva och också binder samman hela årskursen.

 

Covid-19

Med tanke på gällande rekommendationer från svenska myndigheter har vi fortsatt åtgärder på plats för att stävja smittspridning. Det innebär exempelvis att vi kommer att ha digitala istället för fysiska föräldramöten i skolan nästa vecka. Däremot hoppas vi kunna välkomna er alla till skolan igen för den första omgången utvecklingssamtal onsdagen den 15 september. Detta kommer dock att bekräftas i början av september.

 

Digitalt öppet hus och mentorsträff

Vänligen boka in onsdagen den 25 augusti från 15.40-18.30 för då kan du vara med i de digitala mötena tillsammans med ditt barn. Förväntningen är att du sätter dig ner med ditt barn och går med på mötena. Detta är ett tillfälle att diskutera vår skola med ditt barn och träffa ditt barns lärare, mentorer och skolledningen. Närvaro är obligatorisk. Ytterligare detaljerade instruktioner publiceras på Schoolsoft.

 

Viktiga kommande evenemang

Höstens första dag - Mentordagen

När: onsdagen den 18 augusti 2021

Var: IES Årsta

Vem: Alla elever

Tid: v.g. se Schoolsoft

 

Schoolsoft- och Gleerupsutbildning för vårdnadshavare

När: Onsdagen den 18 augusti 2021

Var: Online - länk på schoolsoft.

Vem: Alla nyblivna föräldrar

 

Höstens andra dag - “House day”

När: torsdag 19 augusti 2021

Var: IES Årsta

Vem: Alla elever

Tid: v.g. se Schoolsoft

 

Lektioner enligt vanligt schema

När: fredagen den 20 augusti 2021

 

IES Årsta Digitalt Öppet hus/Mentorsträff

När: onsdagen den 25 augusti 2021

Var: online, länkar via Schoolsoft.

Tid: 15.40-18.30

15.40-17.00 - träffa lärare och ämneslag

17.00-17.30 - möt skolledningen

17.30 - 18.30 - möt mentorerna

 

Utvecklingssamtal/Studiedag (ingen Jnr Club)

När: onsdagen den 15 september 2021

 

Studiedag (ingen Jnr Club)

När: fredagen den 15 oktober 2021

 

Höstlov

När: vecka 44

 

Ämneslärarkväll

När: onsdagen den 10 november 2021

 

Höstterminens slut

När: tisdagen den 21 december 2021

 

Första dag på vårterminen

När: tisdagen den 11 januari 2022

 

 

Hela skolans kalender för 2021/22 finns på Schoolsoft under filer och länkar.

 

Välkommen tillbaka!

 

Julian Dent

 

Rektor

 

 

Från rektorn

Principal's Letter - April 2021

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

 

Tack för ert senaste deltagande i ämneslärarkvällen och jag hoppas att ni också tog er tid att sitta ner med era barn och diskutera deras mitterminsomdömen som publicerades på Schoolsoft före påsklovet. Våra lärare arbetar hårt för att ge denna skriftliga feedback på elevernas arbete. Den är avgörande för våra elevers  inlärningsprocess. Genom att ta dig tid att diskutera och reflektera över det hemma stödjer du processen så att våra elever kan förbättra sig i alla sina ämnen, och så att de kan nå de mål som de har satt under deras utvecklingssamtal tidigare denna termin.

 

Elevinflytande

I mina rektorsbrev från september 2020 beskrev jag ett av våra huvudsakliga skolmål för det här skolåret som var är att se till att våra elever tankar och åsikter skulle få ta större plats i skolvardagen. Detta mål formulerades baserat på feedback från eleverna förra läsåret. Vi har arbetat hela året för att förbättra elevinflytande inom alla delar av vår skola och har hittills gjort flera positiva förändringar. Vi har nu våra valda ‘student leaders’, fyra i varje klass, en från varje hus, som utför olika uppgifter för sin klass. Detta inkluderar regelbundna klassråd för att föra fram idéer från våra elever, månatliga möte med vår kock med fokus mot livsmedelskvalitet och till och med möten med vårt elevhälsovårdsteam med fokus på skolans säkerhet och arbetet mot kränkande behandling. För att öka säkerheten under lunchraster deltar också våra ‘student leaders’ som rastvakter. Varje vecka har vi också gett eleverna möjlighet att rösta på en lunch efter eget val varje torsdag, vilket har uppskattats av våra studenter. Samtidigt har eleverna i klass 9 uppskattat att få lämna skolan under lunchrasterna. När vi går vidare in i nästa läsår har vi redan hört från våra elever och de har själva valt ny lekutrustning som kommer att installera på vår skolgård under sommaruppehållet för att förbättra utemiljön. Jag uppmuntrar er att diskutera målet "bli hörd" med era barn, att höra deras feedback, om de har uppskattat ändringarna hittills och om de har några andra förslag för att förbättra vår skola.

 

TikTok

Den sociala media appen TikTok som används i stor utsträckning av våra elever har varit på nyheterna av skäl som väcker oro. Ofta i denna app blir vissa "utmaningar" populära och utbredda bland användare och främjar destruktivt och olagligt beteende. För några månader sedan tände en elev eld på toaletter, filmade det och delade videon. Den här veckan marknadsförs en ny utmaning där pojkar utmanas att fysiskt röra flickor och filma dem. Tala med dina barn om lämplig användning av sociala medier och i synnerhet hur beteendet i sådana utmaningar är olagligt och att de kommer att rapporteras till polisen om de deltar. Tack för ditt stöd för att säkerställa skolan och elevernas säkerhet.

 

Kvalitetsenkät

Eftersom eleverna reflekterar över sina framsteg med sitt lärande är det också viktigt för oss som skola att reflektera över hur vi har presterat och hur vi kan förbättra era barns utbildning. En kritisk del av den processen är att få er feedback om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Detta kallas formellt vårt systematiska kvalitetsarbete. För att stödja oss med detta ber vi er att genomföra IES-undersökningen på Schoolsoft senast 9 maj 2021. Det för att säkerställa att vi får er uppriktiga feedback och kunna förbättra vår skola för era barn.

 

Åtgärder med anledning av covid-19

Jag vill också påminna om vikten att alla följer de råd och rekommendationer som finns på IES Årsta och i samhället i stort. Om en elev visar symptom (även milda) så ska de stanna hemma till dess att eleven är symptomfri sedan två dagar. Om eleven testas för covid-19 ska eleven stanna hemma tills resultat har meddelats. Detta gäller även om man är symptomfri. Om testet visar på covid-19 så ska ni som ett led i smittspårningen kontakta skolan. Tack för visat stöd och er förståelse gällande detta mycket viktiga område. Om vi håller samman och följer gällande råd och rekommendationer så kan vi vidmakthålla stabilitet på skolan för alla.

 

Trafiksäkerhet, information

Dessa tider gör att fler av er än vanligt skjutsar och lämnar era barn med bild. Trafiksituationen framför skolan har dock blivit farligare på senare tid när många föräldrar släpper av elever på felaktigt ställe. Så, av säkerhetsskäl ber vi er att släppa av era barn på Vättersvägen, varifrån eleverna går längs trottoaren till skolan. Parkera eller stanna inte på Sköntorpsvägen eftersom det skapar en osäker trafikmiljö för era barn. Det är också förbjudet att släppa av elever på skolans vändningsplan. Den får endast användas av skolskjuts från Samtrans och utryckningsfordon. Tack på förhand för visad förståelse och för att du bidrar till säkerhet för våra elever. 

Skolkalendern för 2021/22 

Finns nu på Schoolsoft under “Filer & länkar”.

 

Lediga dagar

När: 13-14 maj 2021

 

Studiedag:

När: måndag 17 maj 2021

 

Vecka för telefonsamtal från mentor

När: vecka 21 2021

 

Vårterminens sista dag:

När: fredag 11 juni 2021 

Julian Dent

Rektor

 

 

Från rektorn

Principal's Letter - February 2021

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

 

Först vill jag rikta ett uppriktigt tack för ert deltagande vid utvecklingssamtalen nyligen. Det är såklart tråkigt att vi inte kunde välkomna er till skolan, men det är oavsett vilket mycket viktigt att detta samtal mellan er, eleven och mentor blir av. Vi uppskattar ert stöd i detta och vill tacka för den återkoppling som vi har fått. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta förbättra skolans verksamhet.

 

Åtgärder med anledning av covid-19

Jag vill också påminna om vikten att alla följer de råd och rekommendationer som finns på IES Årsta och i samhället i stort. Om en elev visar symptom (även milda) så ska de stanna hemma till dess att eleven är symptomfri sedan två dagar. Om eleven testas för covid-19 ska eleven stanna hemma tills resultat har meddelats. Detta gäller även om man är symptomfri. Om testet visar på covid-19 så ska ni som ett led i smittspårningen kontakta skolan. Tack för visat stöd och er förståelse gällande detta mycket viktiga område. Om vi håller samman och följer gällande råd och rekommendationer så kan vi vidmakthålla stabilitet på skolan för alla.

 

Trafiksäkerhet, information

Dessa tider gör att fler av er än vanligt skjutsar och lämnar era barn med bild. Trafiksituationen framför skolan har dock blivit farligare på senare tid när många föräldrar släpper av elever på felaktigt ställe. Så, av säkerhetsskäl ber vi er att släppa av era barn på Vättersvägen, varifrån eleverna går längs trottoaren till skolan. Parkera eller stanna inte på Sköntorpsvägen eftersom det skapar en osäker trafikmiljö för era barn. Det är också förbjudet att släppa av elever på skolans vändningsplan. Den får endast användas av skolskjuts från Samtrans och utryckningsfordon. Tack på förhand för visad förståelse och för att du bidrar till säkerhet för våra elever.

 

Enkät skolinspektionen

Just nu så ber skolor runt om i Sverige föräldrar, elever och lärare att fylla i skolinspektionens “Skolenkäten”. Vad gäller er föräldrar och vårdnadshavare så vore det mycket uppskattat om ni tar er tid att fylla in enkäten, senast 1 mars. Länk finns på Schoolsoft eller också här: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/Q7eQzs


 

Skolkalendern för 2020/21 

Finns nu på Schoolsoft under “Filer & länkar”.

 

Vecka för telefonsamtal från mentor

När: vecka 8 2021

 

Sportlov

När: vecka 9, 2021

Mitterminsomdömmen publiceras

När: fredag 26 mars 2021

 

Ämneslärarkväll

När: onsdag 31 mars 2021

 

Ledig dag

När: fredag 2 april

 

Påsklov:

När: vecka 14 2021

 

Lediga dagar

När: 13-14 maj 2021

 

Studiedag:

När: måndag 17 maj 2021

 

Vårterminens sista dag:

När: fredag 11 juni 2021


 

Julian Dent

Rektor

 

 

Från rektorn

Principal’s Letter - January 2021

Kära föräldrar och vårdnadshavare

 

Välkommen tillbaka till det nya året och jag hoppas att ni har haft en avkopplande ledighet. Vi börjar skolåret med utvecklingssamtal för eleverna nästa vecka. Onsdagen den 27 januari träffar du ditt barns mentor digitalt och reflekterar över framstegen från höstterminen och sätter målen för vårterminen framöver. Vi tackar dig för engagemang i denna viktiga process för att arbeta tillsammans för våra eleverna. Bekräfta din tid på Schoolsoft och vi ser vi fram emot att samarbeta med dig nästa vecka.

 

Covid-19-åtgärder

Vi börjar året med fortsatt osäkerhet kring Covid-19-pandemin och dess utveckling. Jag vill försäkra dig om att vi har regelbunden kontakt med Smittskydd Stockholm för att säkerställa att vi följer de senaste riktlinjer från myndigheterna. I linje med den nya regeringsbeslut har vi vidtagit många åtgärder på plats för att minska trängsel för studenter. Vi har till exempel ändrat vårt schema för eleverna att sprida sig under lunch, raster, vid dagens början och dagens slut, hela tiden i syfte att minska trängsel i skolan och i kollektivtrafiken. Vi har ökat städningen på plats och har 3 heltidsstädare som ständigt städar gemensamhetsutrymmena under hela skoldagen. VI har genomfört en kampanj för att säkerställa förbättrad handhygien hela skoldagen för eleverna. Vi har nu ställt in alla evenemang där elever blandar sig över klasser och vi har kvalitetssäkrat ventilationen i alla våra rum i hela skolan. Vi fortsätter att vidta ytterligare åtgärder på plats i samråd med Smittskydd Stockholm och vår lokala elevskyddsombud och personalskyddsombud för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Men vid behov är vi också redo att genomföra distansutbildning för årskurs 7-9 om Smittskydd Stockholm rekommenderar detta. Just nu tror vi att det bästa för våra elever är att lära sig i skolan i en stabil miljö med alla våra anpassningar och handlingar på plats. Även om det inte är ett enkelt beslut att fatta, är det vad vi tror är till det bästa för våra studenter.

 

Ny biträdande rektor

Som meddelat förra terminen har vår framstående biträdande rektor med fokus elevhälsa, Suzanne Gavin utsetts till att leda vår nya IES-skola i Solna, som öppnar i augusti 2021. Vi gratulerar Ms Gavin till den position och är mycket ledsna att se henne lämna efter tre och ett halvt år här på Årsta. Men nu är jag väldig glad att meddela att vår nya biträdande rektor elevhälsa kommer att bli Meredith Lissegårdh (f. Kimmel) som många av er har lärt känna som vår chef för Junior School. Ms Lissegårdh har varit med från början på IES Årsta och ledde vårt Junior School-team och har stöttat i att etablera vår lugna och säkra lärandemiljö. Jag är mycket övertygad om att Ms Lissegårdh kan fortsätta utveckla vår skola tillsammans med Ms Legersjö, vår biträdande rektor med fokus utbildning/lärande och undertecknad, för våra studenter framöver. Du kan hitta en kort introduktionsvideo med Ms Lissegårdh på Schoolsoft.

 

Ny personal

Under det nya året välkomnar vi också en ny heltids studie-och-yrkesvägledare, Ms Franzén. Vi har en ny kurator för högstadiet, Ms Egerlid. Vår nya mattelärare som tar över från Ms Lissegårdh är Mr Strömberg. Ms Harris tar över från Ms Bergen tillfälligt för att undervisar engelska. Och för övrigt vi välkomnar två nya socialpedagoger, Mr Yvorra och Ms Melki. Du kan hitta video introduktioner från vår nya team medlemmar på Schoolsoft och lära känna dem.

 

Skolkalendern för 2020/21 

Finns nu på Schoolsoft under “Filer & länkar”.


 

Digitala utvecklingssamtal

När: Onsdag 27 Januari, 2021

 

Sportlov

När: Vecka 9, 2021


Julian Dent
Rektor

Från rektorn

Principal's Letter- December 2020

Kära föräldrar och vårdnadshavare

 

Vi närmar slutet av 2020 och det har verkligen varit ett utmanande år. Vårt mål under hela året har alltid varit att hålla fokus på våra elever, dina barn, och att säkerställa att de får en konsekvent kvalitet i sin utbildning i linje med våra värderingar. Den här veckan innebär en ny utmaning för årskurs 7-9 med distansutbildning. Detta visar att det är ännu viktigare för oss att fortsätta arbeta tillsammans för att se till att dina barn tar del av lektionerna online men också ser till att vi också tar hand om deras mentala välbefinnande. Vi uppskattar din feedback on hur detta fungerar för dina barn så att vi förfina våra metoder.

 

Använd resurserna som publiceras på Schoolsoft, informationen om föräldrastöd för distansutbildning samt paketet med jullovsaktiviteter som sammanställts av vårt elevhälsoteam. Syftet med detta är att se till att eleverna engageras på ett positivt sätt under lovet och att främja positiva aktiviteter för att stödja våra elevers mentala hälsa.

 

I tider som nu när skolan är ovanligt tyst med endast årskurs 4-6 på plats påminner det oss att för många av våra elever är IES Årsta en viktig mötesplats. Det är deras arbetsplats och vardag, och vår. Vi hoppas att vi alla kan återvända till detta den 12 januari 2021 som planerat. Vi kommer att uppdatera dig under jullovet i takt med att riktlinjerna blir tydliga.

 

Biträdande rektor

Som några av er kanske redan känner till om ni följer IES-nyheter, så har vår aktade biträdande rektor med fokus på elevhälsa, Suzanne Gavin, utsetts till att leda vår nya IES-skola i Solna som öppnar i augusti 2021. Vi gratulerar Ms Gavin till detta uppdrag, även om det är tråkigt att se henne gå efter tre och ett halvt år här på IES Årsta. Vi önskar Ms Gavin all lycka till med att öppna en annan IES-skola i Stockholm och tackar henne för hennes viktiga bidrag till oss i Årsta.

 

Just nu pågår rekryteringsprocessen för Ms Gavins ersättare och vi planerar att meddela resultatet av denna i januari när Ms Gavin gör sin sista dag hos oss 18 januari.


 

Viktiga kommande händelser

Elevens val 1

När: onsdag 16 december 2020

Årskurs 4, 5 och 6: elevens val i skolan

Årskurs 7, 8 och 9: elevens val hemma 

 

Elevens val 2

När: torsdag 17 december 2020

Årskurs 4, 5 och 6: elevens val hemma 

Årskurs 7, 8 och 9: elevens val hemma 

 

Slutet av höstterminen

När: fredag ​​18 december 2020

 

Första dagen på vårterminen

När: tisdag 12 januari 2020

 

 

Skolkalendern för 2020/21 finns på Schoolsoft under “Filer & länkar”.


 

Julian Dent

 

Rektor

 

 

Från rektorn

Principal Letter - November 2020

Kära föräldrar och vårdnadshavare!

 

Tack för ditt fortsatta engagemang med ditt barns lärande. Ämneslärarkvällen tidigare i november var ytterligare ett fantastiskt tillfälle för värdefull feedback för att fortsätta utveckla våra elever. Vår nästa möjlighet blir mentorssamtal under vecka 49 och vi ser fram emot det.

 

Som du kanske vet har vi att skapa utmaning som ett av våra skolmål i år. Det är något vi också uppmuntrar dig att prata med dina barn om. Känner de sig utmanade i klassen? Vilka utmaningar stod de inför idag? Hur kom de över dem? Detta är ett viktigt sätt att säkerställa att varje individ arbetar efter sin potential och genom att prata om det uttryckligen uppmuntrar vi dem att reflektera över sitt eget lärande. Det ökar deras medvetenhet om hur de kan utmana sig själva och underlättar måluppfyllelsen.


 

Uppdatering av Covid-19

På grund av de nya restriktionerna med anledning av covid-19 gör vi några förändringar för att anpassa oss till den här nya situationen.

 

Elevens val-dagarna

Elevens val som hålls onsdag och torsdag 16 och 17 december kommer nu att delas in i två dagar för olika årskurser. En i skolan och en hemma. Eftersom vi inte längre kan göra utflykter, vilket vi ofta gör vid elevens val, planerar vi istället att ta fram elevens val-aktiviteter för eleverna att slutföra hemma under en dag, sedan mer praktiska elevens val-aktiviteter för eleverna i skolan under en dag. Vi hoppas att detta kommer att ge en bättre upplevelse för alla elever som kan delta fullt ut i sina aktiviteter.

 

Elevens val följer detta schema:

 

Elevens val 1

När: onsdag 16 december 2020

Årskurs 4, 5 och 6: elevens val i skolan

Årskurs 7, 8 och 9: elevens val hemma (studiedag)

 

Elevens val 2

När: torsdag 17 december 2020

Årskurs 4, 5 och 6: elevens val hemma (studiedag)

Årskurs 7, 8 och 9: elevens val i skolan 

Schemaförbättringar

Från måndag vecka 48 gör vi också små förbättringar av klassernas scheman. Syftet med denna förändring är att minska trängseln i hela skolan. Detta resulterar i mindre förändringar av elevernas dagar. De nya scheman kommer att delas ut i klasserna på måndag vecka 48 och publiceras som vanligt på Schoolsoft.

 

Stanna hemma med symtom

Vi vill påminna om att det under dessa tider är viktigt att vi alla fortsätter att följa riktlinjerna och hålla eleverna hemma när de är sjuka eller har symtom. Vi vill också påminna eleverna om att logga in på schoolsoft och följa med lektionerna när de är hemma för att se till att de inte hamnar efter med sitt lärande.

 

Vi tackar för ditt stöd med dessa förändringar och om vi var och en fullgör vårt ansvar kan vi minska risken för alla och hålla utbildningen för våra eleverna som vårt fokus. Tack för ditt stöd.


 

Viktiga kommande händelser

Elevens val 1

När: onsdag 16 december 2020

Årskurs 4, 5 och 6: elevens val i skolan

Årskurs 7, 8 och 9: elevens val hemma (studiedag)

 

Elevens val 2

När: torsdag 17 december 2020

Årskurs 4, 5 och 6: elevens val hemma (studiedag)

Årskurs 7, 8 och 9: elevens val i skolan

 

Slutet av höstterminen

När: fredag ​​18 december 2020

 

Första dagen på vårterminen

När: tisdag 12 januari 2020

 

 

Skolkalendern för 2020/21 finns på Schoolsoft under “Filer & länkar”.

 

Med vänliga hälsningar

Julian Dent

Rektor

 

 

Från rektorn

Principal's Letter - October 2020

Kära föräldrar och vårdnadshavare!

 

I skrivande stund är vi – lärarna och eleverna här på IES Årsta – mitt uppe i årets “Spirit Week”, en form av halvterminsfinal. Den här veckan visar verkligen vad vi är som skola – positiva, samarbetsvilliga och här tillsammans för varandras framtid. Att mötas har varit ett centralt fokus denna termin, inte minst att bygga nya relationer i nya klasser. Med motståndskraft och ‘grit’ kommer de igenom denna upplevelse starkare och det för våra årskurser samman på längre sikt. Mentorer arbetar hårt för att stödja byggandet av nya relationer och se till att vi har en lugn och säker lärandemiljö för våra elever. Detta är arbete som aldrig slutar och vi måste fortsätta arbeta tillsammans. Mentorssamtalen på telefon är en viktig del av detta för att få din feedback och se till att vi arbetar tillsammans för eleverna. Tack för att du är tillgänglig för dessa och fortsätter att stödja mentorerna och dina barn.

 

Mid Term Reports

Denna vecka har våra lärare arbetat oerhört hårt för att se till att eleverna får skriftlig feedback utifrån kunskapskraven på Schoolsoft – mitterminsomdömen. Ta dig tid att sitta ner med dina barn och reflektera över deras mål från utvecklingssamtalet tidigare under terminen. Går de framåt mot dem och vad bör utmaningen vara fram till slutet av höstterminen? Vi har höga förväntningar på våra elever och vill utmana dem för att uppnå sin potential. För att nå deras potential måste vi stödja dem här i skolan och på hemmafronten.

 

Biträdande rektor

Jag är glad att meddela att vår akademiskt ansvariga, Ms Legersjö, nu officiellt är ny biträdande rektor med fokus pedagogik och utbildning. Hon ansluter sig till Ms Gavin, vår befintliga biträdande rektor med fokus elevhälsa, för att stärka skolledningen och skolans verksamhet.

 

Ämneslärarkväll

Onsdagen den 4 november håller vi vår virtuella ämneslärarkväll för höstterminen. Detta ger dig möjlighet att träffa ämnesläraren och diskutera ditt barns lärande och utveckling. Bokningar görs enligt principen först till kvarn och kommer att finnas tillgängligt på Schoolsoft från torsdagen 22 oktober.

 

Covid-19

Vi tackar dig för ditt stöd genom att följa riktlinjerna och hålla eleverna hemma när de är sjuka eller har symtom. Vi vill också påminna eleverna om att logga in på Schoolsoft och följa med lektionerna när de är hemma för att se till att de inte hamnar efter med skolarbetet.

 

Viktiga datum

Höstlov

När: vecka 44

 

Ämneslärarkväll 

När: onsdag, 4 november, 2020

Var: Online

 

Julavslutning

När: fredag, 18 december, 2020

 

Vårterminen börjar

När: tisdag, 12 januari, 2020


 

Skolkalendern för 2020/21 finns på Schoolsoft under “Filer & länkar”.

 

Med vänliga hälsningar

 

Julian Dent,
Rektor

 

 

 
Från rektorn

Principal's Letter September 2020

Kära föräldrar och vårdnadshavare!

 

Den positiva energin flödar verkligen i skolan, nu när det nya läsåret är i gång med våra 760 elever. Eleverna är i färd med att hitta in i sina nya klasser och vi i personalen på skolan arbetar som ett team för att alla elever ska känna sig trygga i sin nya miljö och kunna utmana sig själva i alla sina ämnen.

 

Våra nya elevledare har nu valts ut. Det finns fyra i varje klass och de kommer att hålla klassråd med sina klasser för att kunna fånga upp idéer om hur skola ska utvecklas till elevrådsmötena med skolledningen. De kommer också att agera ledare under våra elevhustävlingar under läsåret så vi bibehåller en positiv skolkultur. Vi har också nu inrättat elevernas matval på torsdagar, vilket innebär att våra elever varje måndag får rösta om veckans maträtt. Uppmuntra dina barn att delta antingen genom enkäten på Schoolsoft eller under mentorsträffarna så att deras åsikter kommer fram.

 

Våra lärare arbetar hårt för att se till att våra elever får utmaningar i klassen och det är också våra elevers ansvar att söka utmaningar genom att delta i stödtider (‘tutorials’) och att prata med sina lärare för att få mer feedback om det behövs. Vi vill också uppmuntra eleverna att tala respektfullt med sina lärare om hur de också kan förbättra sina lektioner. Denna öppna dialog kan göra det möjligt att alla våra studenter utmanas och kontinuerligt utvecklas.

 

Utvecklingssamtal och månatliga telefonsamtal

Tack för deltagandet under utvecklingssamtalen i förra veckan. Jag förstår att tekniken ibland kan vara utmanande men diskussionen mellan dig, dina barn och mentorerna sätter verkligen upp viktiga mål för året och stödjer eleverna med deras lärande. Mentorer kontaktar dig under de månatliga telefonsamtalen under veckorna 41 och 49 för att följa upp dessa diskussioner.

 

Mental hälsa

Under oktober kommer vårt elevhälsoteam att ha en fokusmånad på mental hälsa. Under mentorsträffarna kommer eleverna att diskutera detta tema och särskilt säker användning av social medier. Social medier är en viktig del av tonåringarnas liv och jag vill verkligen uppmuntra dig att prata med dina barn om deras användning av dessa. Stöd dem med strategier för hur man använder social medier på ett respektfullt sätt, på ett sätt som berikar livet och inte skadar deras mentala hälsa.

 

Transport till skolan

För de som reser till skolan med bil är vår ‘drop-off’ zon på Vättersvägen. Sedan går eleverna längs gångvägen till skolan. Av säkerhetsskäl vill vi be er att INTE parkera eller stanna på Sköntorpsvägen. Det finns en karta på Schoolsoft för mer information. Tack för ditt samarbete med detta.
 

Personalförändringar

Mr Mullins lämnar oss under höstlovet för nya utmaningar och vi välkomnar Ms Gustafsson till vår ‘Student Support team’ i hans ställe. Ms Gustafsson är redan på plats på IES Årsta. Vi kommer att meddela vår nya ‘Head of School’ för årskurs 6 & 7 inom kort.

 

Covid-19

Vi tackar dig för ditt stöd genom att följa riktlinjerna och hålla eleverna hemma när de är sjuka eller har symtom. Vi vill också påminna eleverna om att logga in på Schoolsoft och följa med lektionerna när de är hemma för att se till att de inte hamnar efter med sitt lärande.

 

Viktiga datum

Studiedag  (Ingen Junior Club)

När: torsdag, 22 oktober, 2020

 

Höstlov

När: vecka 44

 

Ämneslärarkväll 

När: onsdag, 4 november, 2020

Var: Online

 

Julavslutning

När: fredag, 18 december, 2020

 

Vårterminen börjar

När: tisdag, 12 januari, 2020


 

Skolkalendern för 2020/21 finns på Schoolsoft under “Filer & länkar”.

 

Med vänliga hälsningar

 

Julian Dent

 

Rektor

 

 

Från rektorn

Rektors Brev Augusti 2020

Kära föräldrar och vårdnadshavare

 

Det är med stor förväntan jag gör mig redo att börja ytterligare ett skolår på IES Årsta med dig och våra elever. Jag har varit hemma med mina barn ett år och det gör att jag kommer tillbaka till skolan som rektor med nya insikter och en nyvunnen glädje i att vara förälder. För det första vill jag tacka Ms Gavin för ett väl utfört jobb och för hennes utmärkta ledarskap av IES Årsta genom det som har varit ett turbulent 2020. Nu står vi i början av vårt läsår 2020/21 och vi fortsätter att leva under annorlunda omständigheter i en osäker tid. Vår roll som skola och vad Ms Gavin och vårt team kunde erbjuda sista termen förblir detsamma - stabilitet i en lugn miljö och en plats för lärande med höga förväntningar. Det kommer att fortsätta blir vårt uppdrag för våra elever trots vad som händer omkring oss.


 

Skolans mål 2020/21

Vi startar vårt fjärde år som en fullvuxen IES-skola med 768 studenter och 75 anställda. Vi fortsätter att sträva efter att bli bättre och fokusera på feedback från er som föräldrar och särskilt eleverna för att identifiera förbättringsområden. Vi kommer alltid att fortsätta fokusera på att leverera den IES-värdegrund som vi lovade till dig när du valde oss: en lugn och säker lärandemiljö, tvåspråkighet och höga förväntningar. Men utöver det, utifrån den feedback som du och studenterna gav i våra årliga undersökningar finns det tre områden som vi identifierade som viktiga att fokusera på i år. Vi vill att 100 % av våra elever ska känna sig trygga på vår skola och vårt elevhälsoteam och mentorer kommer att fortsätta arbeta hårt för att säkerställa att detta händer. Vi vill att alla elever ska utmanas i klasserna, mötas av undervisning av högsta kvalitet och arbeta för att förbättra sig själva i alla sina ämnen. Och vi vill också att våra elever ska höras. Detta innebär att vårt befintliga system med elevhus kommer att implementera en ny struktur för elevinflytande och ge våra studenter fler möjligheter att arbeta med oss ​​för att utveckla vår skola. För 2020/21 vill vi att våra studenter på IES Årsta ska känna sig trygga, utmanas och bli hörda. Vi ser fram emot att arbeta med dig mot dessa mål under hela året.

 

Ny personal

När vi växer så gör vårt team också. Vi har nu utsett två nya medarbetare till vår skolledning. Först är vår nuvarande ämnesansvariga för SO Ms Kadric nu vår nya pedagogiska samordnare och kommer att arbeta med Ms Legersjö för att utveckla kvaliteten på vår undervisning och säkerställa höga förväntningar för studenter. För det andra är jag glad att rapportera att Mr Foster kommer att stanna hos oss som elevhälsosamordnare och samarbeta med Ms Gavin för att stärka vårt elevhälsoteam. Vi välkomnar Ms Mack från IES Jönköping som vår nya ämnesansvariga i NO, samt Ms Giordano och Mr Toma till ämneslag NO. Ms Brady blir vår nya ämnesansvariga för slöjd/HKK/bild/musik medan Ms Hancock är föräldraledig, och vi välkomnar även Ms Hansen som syslöjdslärare. Vi välkomnar Ms Rook, Ms Crum och Ms Anderson för att stärka vårt ämneslag i matematik samt Ms Ward och Mr Ospino till ämneslaget engelska och moderna språk. Ms Lamke kommer att bli vår nya SYV. Ms Sutton kommer att börja i Junior Club. Och Mr Bond och Mr Mouchtaris kommer att bli nya medarbetare på elevhälsan.

 

Klassblandning

Bara en påminnelse om att vi varje år blandar klasserna och att vi inte tar emot önskemål från elever eller föräldrar. Det bestäms av vår elevhälsa. Vi ber dig respektera denna process och att tillsammans med oss ​​stödja dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i våra liv och vi är övertygade om att denna klassblandning utvecklar eleverna och även binder samman hela årsgruppen.

 

Covid-19

Med tanke på rekommendationerna från den svenska folkhälsomyndigheten fortsätter vi med anpassningarna som vi genomförde under vårterminen för Covid-19. Detta inkluderar virtuella föräldramöten i stället för fysiska föräldramöten i skolan, elever som stannar hemma när de är sjuka, regelbundet handtvätt för eleverna under skoldagen och före lunch, ökad distans och handtvätt i lunchrummet samt minskade stora samlingar av studenter inomhus. Vi vill att vi arbetar tillsammans för att säkerställa att vi följer dessa åtgärder som skola.


 

Öppet hus och föräldramöte online

På grund av Covid-19-begränsningarna kommer vi att hålla ett virtuellt öppet hus och föräldramöte i augusti. Vänligen reservera dagen onsdag 19 augusti från 15.40-18.30 så att du kan följa vår ‘livestream’ tillsammans med ditt barn. Förväntningen är att du sätter dig ner med ditt barn och tittar på ‘livestream’ medan du är inloggad på ditt barns skolkonto på Google. Detta är ett tillfälle att diskutera vår skola med ditt barn och träffa ditt barns lärare, mentorer och skolledningen. Deltagande är obligatoriskt. Ytterligare detaljerade instruktioner kommer att publiceras på Schoolsoft.


 

Viktiga datum

Uppstart årskurs 4

När: fredag, 14 augusti, 2020

Var: IES Årsta

Vem: Årskurs 4-elever

Tid: Se information på Schoolsoft. 

Ingen Junior Club

 

Höstterminens första dag - Mentor Day

När: måndagen, 17 augusti 2020

Var: IES Årsta

Vem: alla årskurser

Tid: 

Årskurs 4: 8.00-13.00                

Årskurs 5: 8.15-13.15               

Årskurs 6: 8.30-13.30                

Årskurs 7: 9:00-14.00   

Årskurs 8: 9.15-14.15   

Årskurs 9: 9.30-14.30

Junior Club: 13.00 - 17.00

 

Schoolsoft-och Gleerups-workshop för föräldrar

När: måndag 17 august 2020

Var: Online

Vem: Alla nya föräldrar

Tid: 16.00-17.30

 

House Day

När: tisdag, 18 augusti, 2020

Var: IES Årsta

Vem: alla årskurser 

Tid: 

Årskurs 4: 8.00 - 13.00                   

Årskurs 5: 8.00 - 13.00                    

Årskurs 6: 8.30 - 13.30                     

Årskurs 7: 8.30 - 13.30          

Årskurs 8: 9.00 - 14.00        

Årskurs 9: 9.00 - 14.00    

Junior Club: 13.00 - 17.00

 

Lektioner enl. ordinarie schema börjar

När: onsdag, 19 augusti 2020

 

IES Årsta öppet hus och föräldramöte via livestream

När: onsdag, 19 augusti, 2020

Var: Online

Tid: 15.40-18.30

15.40-17.00 - Träffa lärarna och avdelningar

17.00-17.30 - Träffa skolledningen

17.30 - 18.30 - Träffa mentorerna

 

Utvecklingssamtal/studiedag  (Ingen Junior Club)

När: onsdag, 9 september, 2020

 

Studiedag  (Ingen Junior Club)

När: torsdag, 22 oktober, 2020

 

Höstlov

När: vecka 44

 

Ämneslärarkväll 

När: onsdag, 4 november, 2020

Var: Online

 

Julavslutning

När: fredag, 18 december, 2020

 

Vårtermin börjar

När: tisdag, 12 januari, 2020


 

Skolkalendarn för 2020/21 finns på Schoolsoft under “Files and Links”.

 

Fantastisk att vara tillbaka med dig/er!


 

Julian Dent

 

Rektor

 

 

Sidor