Principal's Letter September 2020

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Från rektorn

Kära föräldrar och vårdnadshavare!

 

Den positiva energin flödar verkligen i skolan, nu när det nya läsåret är i gång med våra 760 elever. Eleverna är i färd med att hitta in i sina nya klasser och vi i personalen på skolan arbetar som ett team för att alla elever ska känna sig trygga i sin nya miljö och kunna utmana sig själva i alla sina ämnen.

 

Våra nya elevledare har nu valts ut. Det finns fyra i varje klass och de kommer att hålla klassråd med sina klasser för att kunna fånga upp idéer om hur skola ska utvecklas till elevrådsmötena med skolledningen. De kommer också att agera ledare under våra elevhustävlingar under läsåret så vi bibehåller en positiv skolkultur. Vi har också nu inrättat elevernas matval på torsdagar, vilket innebär att våra elever varje måndag får rösta om veckans maträtt. Uppmuntra dina barn att delta antingen genom enkäten på Schoolsoft eller under mentorsträffarna så att deras åsikter kommer fram.

 

Våra lärare arbetar hårt för att se till att våra elever får utmaningar i klassen och det är också våra elevers ansvar att söka utmaningar genom att delta i stödtider (‘tutorials’) och att prata med sina lärare för att få mer feedback om det behövs. Vi vill också uppmuntra eleverna att tala respektfullt med sina lärare om hur de också kan förbättra sina lektioner. Denna öppna dialog kan göra det möjligt att alla våra studenter utmanas och kontinuerligt utvecklas.

 

Utvecklingssamtal och månatliga telefonsamtal

Tack för deltagandet under utvecklingssamtalen i förra veckan. Jag förstår att tekniken ibland kan vara utmanande men diskussionen mellan dig, dina barn och mentorerna sätter verkligen upp viktiga mål för året och stödjer eleverna med deras lärande. Mentorer kontaktar dig under de månatliga telefonsamtalen under veckorna 41 och 49 för att följa upp dessa diskussioner.

 

Mental hälsa

Under oktober kommer vårt elevhälsoteam att ha en fokusmånad på mental hälsa. Under mentorsträffarna kommer eleverna att diskutera detta tema och särskilt säker användning av social medier. Social medier är en viktig del av tonåringarnas liv och jag vill verkligen uppmuntra dig att prata med dina barn om deras användning av dessa. Stöd dem med strategier för hur man använder social medier på ett respektfullt sätt, på ett sätt som berikar livet och inte skadar deras mentala hälsa.

 

Transport till skolan

För de som reser till skolan med bil är vår ‘drop-off’ zon på Vättersvägen. Sedan går eleverna längs gångvägen till skolan. Av säkerhetsskäl vill vi be er att INTE parkera eller stanna på Sköntorpsvägen. Det finns en karta på Schoolsoft för mer information. Tack för ditt samarbete med detta.
 

Personalförändringar

Mr Mullins lämnar oss under höstlovet för nya utmaningar och vi välkomnar Ms Gustafsson till vår ‘Student Support team’ i hans ställe. Ms Gustafsson är redan på plats på IES Årsta. Vi kommer att meddela vår nya ‘Head of School’ för årskurs 6 & 7 inom kort.

 

Covid-19

Vi tackar dig för ditt stöd genom att följa riktlinjerna och hålla eleverna hemma när de är sjuka eller har symtom. Vi vill också påminna eleverna om att logga in på Schoolsoft och följa med lektionerna när de är hemma för att se till att de inte hamnar efter med sitt lärande.

 

Viktiga datum

Studiedag  (Ingen Junior Club)

När: torsdag, 22 oktober, 2020

 

Höstlov

När: vecka 44

 

Ämneslärarkväll 

När: onsdag, 4 november, 2020

Var: Online

 

Julavslutning

När: fredag, 18 december, 2020

 

Vårterminen börjar

När: tisdag, 12 januari, 2020


 

Skolkalendern för 2020/21 finns på Schoolsoft under “Filer & länkar”.

 

Med vänliga hälsningar

 

Julian Dent

 

Rektor