Principal's Letter - October 2020

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Från rektorn

Kära föräldrar och vårdnadshavare!

 

I skrivande stund är vi – lärarna och eleverna här på IES Årsta – mitt uppe i årets “Spirit Week”, en form av halvterminsfinal. Den här veckan visar verkligen vad vi är som skola – positiva, samarbetsvilliga och här tillsammans för varandras framtid. Att mötas har varit ett centralt fokus denna termin, inte minst att bygga nya relationer i nya klasser. Med motståndskraft och ‘grit’ kommer de igenom denna upplevelse starkare och det för våra årskurser samman på längre sikt. Mentorer arbetar hårt för att stödja byggandet av nya relationer och se till att vi har en lugn och säker lärandemiljö för våra elever. Detta är arbete som aldrig slutar och vi måste fortsätta arbeta tillsammans. Mentorssamtalen på telefon är en viktig del av detta för att få din feedback och se till att vi arbetar tillsammans för eleverna. Tack för att du är tillgänglig för dessa och fortsätter att stödja mentorerna och dina barn.

 

Mid Term Reports

Denna vecka har våra lärare arbetat oerhört hårt för att se till att eleverna får skriftlig feedback utifrån kunskapskraven på Schoolsoft – mitterminsomdömen. Ta dig tid att sitta ner med dina barn och reflektera över deras mål från utvecklingssamtalet tidigare under terminen. Går de framåt mot dem och vad bör utmaningen vara fram till slutet av höstterminen? Vi har höga förväntningar på våra elever och vill utmana dem för att uppnå sin potential. För att nå deras potential måste vi stödja dem här i skolan och på hemmafronten.

 

Biträdande rektor

Jag är glad att meddela att vår akademiskt ansvariga, Ms Legersjö, nu officiellt är ny biträdande rektor med fokus pedagogik och utbildning. Hon ansluter sig till Ms Gavin, vår befintliga biträdande rektor med fokus elevhälsa, för att stärka skolledningen och skolans verksamhet.

 

Ämneslärarkväll

Onsdagen den 4 november håller vi vår virtuella ämneslärarkväll för höstterminen. Detta ger dig möjlighet att träffa ämnesläraren och diskutera ditt barns lärande och utveckling. Bokningar görs enligt principen först till kvarn och kommer att finnas tillgängligt på Schoolsoft från torsdagen 22 oktober.

 

Covid-19

Vi tackar dig för ditt stöd genom att följa riktlinjerna och hålla eleverna hemma när de är sjuka eller har symtom. Vi vill också påminna eleverna om att logga in på Schoolsoft och följa med lektionerna när de är hemma för att se till att de inte hamnar efter med skolarbetet.

 

Viktiga datum

Höstlov

När: vecka 44

 

Ämneslärarkväll 

När: onsdag, 4 november, 2020

Var: Online

 

Julavslutning

När: fredag, 18 december, 2020

 

Vårterminen börjar

När: tisdag, 12 januari, 2020


 

Skolkalendern för 2020/21 finns på Schoolsoft under “Filer & länkar”.

 

Med vänliga hälsningar

 

Julian Dent,
Rektor