Principal's Letter - February 2021

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Från rektorn

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

 

Först vill jag rikta ett uppriktigt tack för ert deltagande vid utvecklingssamtalen nyligen. Det är såklart tråkigt att vi inte kunde välkomna er till skolan, men det är oavsett vilket mycket viktigt att detta samtal mellan er, eleven och mentor blir av. Vi uppskattar ert stöd i detta och vill tacka för den återkoppling som vi har fått. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta förbättra skolans verksamhet.

 

Åtgärder med anledning av covid-19

Jag vill också påminna om vikten att alla följer de råd och rekommendationer som finns på IES Årsta och i samhället i stort. Om en elev visar symptom (även milda) så ska de stanna hemma till dess att eleven är symptomfri sedan två dagar. Om eleven testas för covid-19 ska eleven stanna hemma tills resultat har meddelats. Detta gäller även om man är symptomfri. Om testet visar på covid-19 så ska ni som ett led i smittspårningen kontakta skolan. Tack för visat stöd och er förståelse gällande detta mycket viktiga område. Om vi håller samman och följer gällande råd och rekommendationer så kan vi vidmakthålla stabilitet på skolan för alla.

 

Trafiksäkerhet, information

Dessa tider gör att fler av er än vanligt skjutsar och lämnar era barn med bild. Trafiksituationen framför skolan har dock blivit farligare på senare tid när många föräldrar släpper av elever på felaktigt ställe. Så, av säkerhetsskäl ber vi er att släppa av era barn på Vättersvägen, varifrån eleverna går längs trottoaren till skolan. Parkera eller stanna inte på Sköntorpsvägen eftersom det skapar en osäker trafikmiljö för era barn. Det är också förbjudet att släppa av elever på skolans vändningsplan. Den får endast användas av skolskjuts från Samtrans och utryckningsfordon. Tack på förhand för visad förståelse och för att du bidrar till säkerhet för våra elever.

 

Enkät skolinspektionen

Just nu så ber skolor runt om i Sverige föräldrar, elever och lärare att fylla i skolinspektionens “Skolenkäten”. Vad gäller er föräldrar och vårdnadshavare så vore det mycket uppskattat om ni tar er tid att fylla in enkäten, senast 1 mars. Länk finns på Schoolsoft eller också här: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/Q7eQzs


 

Skolkalendern för 2020/21 

Finns nu på Schoolsoft under “Filer & länkar”.

 

Vecka för telefonsamtal från mentor

När: vecka 8 2021

 

Sportlov

När: vecka 9, 2021

Mitterminsomdömmen publiceras

När: fredag 26 mars 2021

 

Ämneslärarkväll

När: onsdag 31 mars 2021

 

Ledig dag

När: fredag 2 april

 

Påsklov:

När: vecka 14 2021

 

Lediga dagar

När: 13-14 maj 2021

 

Studiedag:

När: måndag 17 maj 2021

 

Vårterminens sista dag:

När: fredag 11 juni 2021


 

Julian Dent

Rektor