Principal's Letter - August 2021

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Från rektorn

Kära elever, föräldrar och vårdnadshavare!

 

Välkomna tillbaka till läsåret 2021/22 på IES Årsta.

 

Respekt, utmaning och engagemang.

Som alltid utvärderar vi vår verksamhet och identifierar områden som vi kan förbättra för våra elever.

I år på IES Årsta fokuserar vi på särskilt på vad vi alla på skolan måste göra för att säkerställa att vi upprätthåller en positiv och lugn skolmiljö.

Var respektfull, utmanas och engagera dig är våra skolmål för läsåret. Vi är stolta över vår mångfald och här är respekt kärnan i allt vi gör. Vi kommer fortsätta verka för respektfulla möten på skolan genom att bygga och stärka positiva relationer och främja samarbete.

 

Arbete mot kränkning och trakasserier

I år är ett viktigt mål också att arbeta med våra elever och er, våra föräldrar och vårdnadshavare, för att upprätthålla en respektfull och trygg skola exempelvis med vår ”plan mot kränkande behandling”. Vi har identifierat detta som ett förbättringsområde, så förvänta dig att höra mer från oss här på IES Årsta under hela året om hur du kan engagera dig mer och stödja vårt skola i detta. Vi måste alla markera tydligt mot kränkningar och trakasserier för att nå målet om en trygg skola som präglas av respektfulla möten.

 

Nytt lag

Jag vill hälsa vår biträdande rektor Sofie Legersjö välkommen till en ny roll i år som vår biträdande rektor med fokus elevhälsa. Hon kommer att leda vårt elevhälsoteam och vårt arbete med att bekämpa kränkningar/trakasserier på skolan med uttalat mål att verka för systematiskt arbete för trygghet och nolltolerans mot kränkningar/trakasserier. Michael Foster att fortsätta som vår elevhälsokoordinator.

På undervisningssidan kommer våra nya biträdande rektor Edina Kadric att leda vår undervisning tillsammans med Elodie Lacasta, vår nya koordinator på området.

För Jnr School välkomnar vi Linnea Masson, vår nya ansvarige för åk 4 och 5. Glädjande är att Ryan Coulter fortsätter ansvara för Middle school åk 6 och 7, medan Stefanie Streck blir vår nya ansvarige för Senior School.

 

Nya klasser

Bara en påminnelse om att vi blandar klasserna inför varje år och att vi inte tar emot specifika önskemål från elever eller föräldrar. Klasserna sätt samman av elevhälsoteamet. Vi ber dig respektera denna process. Vi ber också att du tillsammans med oss ​​stödjer eleverna genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste stöta på i våra liv och vi tror starkt att denna policy utvecklar motståndskraft hos eleverna själva och också binder samman hela årskursen.

 

Covid-19

Med tanke på gällande rekommendationer från svenska myndigheter har vi fortsatt åtgärder på plats för att stävja smittspridning. Det innebär exempelvis att vi kommer att ha digitala istället för fysiska föräldramöten i skolan nästa vecka. Däremot hoppas vi kunna välkomna er alla till skolan igen för den första omgången utvecklingssamtal onsdagen den 15 september. Detta kommer dock att bekräftas i början av september.

 

Digitalt öppet hus och mentorsträff

Vänligen boka in onsdagen den 25 augusti från 15.40-18.30 för då kan du vara med i de digitala mötena tillsammans med ditt barn. Förväntningen är att du sätter dig ner med ditt barn och går med på mötena. Detta är ett tillfälle att diskutera vår skola med ditt barn och träffa ditt barns lärare, mentorer och skolledningen. Närvaro är obligatorisk. Ytterligare detaljerade instruktioner publiceras på Schoolsoft.

 

Viktiga kommande evenemang

Höstens första dag - Mentordagen

När: onsdagen den 18 augusti 2021

Var: IES Årsta

Vem: Alla elever

Tid: v.g. se Schoolsoft

 

Schoolsoft- och Gleerupsutbildning för vårdnadshavare

När: Onsdagen den 18 augusti 2021

Var: Online - länk på schoolsoft.

Vem: Alla nyblivna föräldrar

 

Höstens andra dag - “House day”

När: torsdag 19 augusti 2021

Var: IES Årsta

Vem: Alla elever

Tid: v.g. se Schoolsoft

 

Lektioner enligt vanligt schema

När: fredagen den 20 augusti 2021

 

IES Årsta Digitalt Öppet hus/Mentorsträff

När: onsdagen den 25 augusti 2021

Var: online, länkar via Schoolsoft.

Tid: 15.40-18.30

15.40-17.00 - träffa lärare och ämneslag

17.00-17.30 - möt skolledningen

17.30 - 18.30 - möt mentorerna

 

Utvecklingssamtal/Studiedag (ingen Jnr Club)

När: onsdagen den 15 september 2021

 

Studiedag (ingen Jnr Club)

När: fredagen den 15 oktober 2021

 

Höstlov

När: vecka 44

 

Ämneslärarkväll

När: onsdagen den 10 november 2021

 

Höstterminens slut

När: tisdagen den 21 december 2021

 

Första dag på vårterminen

När: tisdagen den 11 januari 2022

 

 

Hela skolans kalender för 2021/22 finns på Schoolsoft under filer och länkar.

 

Välkommen tillbaka!

 

Julian Dent

 

Rektor