Principal's Letter - April 2021

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Från rektorn

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

 

Tack för ert senaste deltagande i ämneslärarkvällen och jag hoppas att ni också tog er tid att sitta ner med era barn och diskutera deras mitterminsomdömen som publicerades på Schoolsoft före påsklovet. Våra lärare arbetar hårt för att ge denna skriftliga feedback på elevernas arbete. Den är avgörande för våra elevers  inlärningsprocess. Genom att ta dig tid att diskutera och reflektera över det hemma stödjer du processen så att våra elever kan förbättra sig i alla sina ämnen, och så att de kan nå de mål som de har satt under deras utvecklingssamtal tidigare denna termin.

 

Elevinflytande

I mina rektorsbrev från september 2020 beskrev jag ett av våra huvudsakliga skolmål för det här skolåret som var är att se till att våra elever tankar och åsikter skulle få ta större plats i skolvardagen. Detta mål formulerades baserat på feedback från eleverna förra läsåret. Vi har arbetat hela året för att förbättra elevinflytande inom alla delar av vår skola och har hittills gjort flera positiva förändringar. Vi har nu våra valda ‘student leaders’, fyra i varje klass, en från varje hus, som utför olika uppgifter för sin klass. Detta inkluderar regelbundna klassråd för att föra fram idéer från våra elever, månatliga möte med vår kock med fokus mot livsmedelskvalitet och till och med möten med vårt elevhälsovårdsteam med fokus på skolans säkerhet och arbetet mot kränkande behandling. För att öka säkerheten under lunchraster deltar också våra ‘student leaders’ som rastvakter. Varje vecka har vi också gett eleverna möjlighet att rösta på en lunch efter eget val varje torsdag, vilket har uppskattats av våra studenter. Samtidigt har eleverna i klass 9 uppskattat att få lämna skolan under lunchrasterna. När vi går vidare in i nästa läsår har vi redan hört från våra elever och de har själva valt ny lekutrustning som kommer att installera på vår skolgård under sommaruppehållet för att förbättra utemiljön. Jag uppmuntrar er att diskutera målet "bli hörd" med era barn, att höra deras feedback, om de har uppskattat ändringarna hittills och om de har några andra förslag för att förbättra vår skola.

 

TikTok

Den sociala media appen TikTok som används i stor utsträckning av våra elever har varit på nyheterna av skäl som väcker oro. Ofta i denna app blir vissa "utmaningar" populära och utbredda bland användare och främjar destruktivt och olagligt beteende. För några månader sedan tände en elev eld på toaletter, filmade det och delade videon. Den här veckan marknadsförs en ny utmaning där pojkar utmanas att fysiskt röra flickor och filma dem. Tala med dina barn om lämplig användning av sociala medier och i synnerhet hur beteendet i sådana utmaningar är olagligt och att de kommer att rapporteras till polisen om de deltar. Tack för ditt stöd för att säkerställa skolan och elevernas säkerhet.

 

Kvalitetsenkät

Eftersom eleverna reflekterar över sina framsteg med sitt lärande är det också viktigt för oss som skola att reflektera över hur vi har presterat och hur vi kan förbättra era barns utbildning. En kritisk del av den processen är att få er feedback om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Detta kallas formellt vårt systematiska kvalitetsarbete. För att stödja oss med detta ber vi er att genomföra IES-undersökningen på Schoolsoft senast 9 maj 2021. Det för att säkerställa att vi får er uppriktiga feedback och kunna förbättra vår skola för era barn.

 

Åtgärder med anledning av covid-19

Jag vill också påminna om vikten att alla följer de råd och rekommendationer som finns på IES Årsta och i samhället i stort. Om en elev visar symptom (även milda) så ska de stanna hemma till dess att eleven är symptomfri sedan två dagar. Om eleven testas för covid-19 ska eleven stanna hemma tills resultat har meddelats. Detta gäller även om man är symptomfri. Om testet visar på covid-19 så ska ni som ett led i smittspårningen kontakta skolan. Tack för visat stöd och er förståelse gällande detta mycket viktiga område. Om vi håller samman och följer gällande råd och rekommendationer så kan vi vidmakthålla stabilitet på skolan för alla.

 

Trafiksäkerhet, information

Dessa tider gör att fler av er än vanligt skjutsar och lämnar era barn med bild. Trafiksituationen framför skolan har dock blivit farligare på senare tid när många föräldrar släpper av elever på felaktigt ställe. Så, av säkerhetsskäl ber vi er att släppa av era barn på Vättersvägen, varifrån eleverna går längs trottoaren till skolan. Parkera eller stanna inte på Sköntorpsvägen eftersom det skapar en osäker trafikmiljö för era barn. Det är också förbjudet att släppa av elever på skolans vändningsplan. Den får endast användas av skolskjuts från Samtrans och utryckningsfordon. Tack på förhand för visad förståelse och för att du bidrar till säkerhet för våra elever. 

Skolkalendern för 2021/22 

Finns nu på Schoolsoft under “Filer & länkar”.

 

Lediga dagar

När: 13-14 maj 2021

 

Studiedag:

När: måndag 17 maj 2021

 

Vecka för telefonsamtal från mentor

När: vecka 21 2021

 

Vårterminens sista dag:

När: fredag 11 juni 2021 

Julian Dent

Rektor