Meet Mr Dahlberg

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

This is Mr Dahlberg!
-What is the best about working as a teacher in home economic at IESÅ? 
-To be able to work with a topic where you get to learn knowledge that the students benefit from in everyday life, throughout their life.
To see the students' faces and self-esteem shift - from the feeling of not understanding, to feeling unsuccessful - to the joy when everything falls into place and they understand and that they then feel proud of themselves and what they have accomplished in the classroom during lessons. To laugh with colleagues and students.

Detta är Mr Dahlberg!
-Vad är det bästa med att jobba som hemkunskapslärare på IESÅ?
-Att få jobba med ett ämne där man får lära ut kunskap som eleverna har nytta av i vardagen, hela livet ut. 
Att få se elevernas ansikten och självkänsla skifta – från känslan av att inte förstå, att känna sig misslyckad, – till glädjen när allt faller på plats och dem förstår och att de sen känner sig stolta över sig själva och det dem har åstadkommit i klassrummet. Att få skratta tillsammans med kollegor och elever.