School Blog

Från rektorn

Principal's Letter - February 2021

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

 

Först vill jag rikta ett uppriktigt tack för ert deltagande vid utvecklingssamtalen nyligen. Det är såklart tråkigt att vi inte kunde välkomna er till skolan, men det är oavsett vilket mycket viktigt att detta samtal mellan er, eleven och mentor blir av. Vi uppskattar ert stöd i detta och vill tacka för den återkoppling som vi har fått. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta förbättra skolans verksamhet.

 

Åtgärder med anledning av covid-19

Jag vill också påminna om vikten att alla följer de råd och rekommendationer som finns på IES Årsta och i samhället i stort. Om en elev visar symptom (även milda) så ska de stanna hemma till dess att eleven är symptomfri sedan två dagar. Om eleven testas för covid-19 ska eleven stanna hemma tills resultat har meddelats. Detta gäller även om man är symptomfri. Om testet visar på covid-19 så ska ni som ett led i smittspårningen kontakta skolan. Tack för visat stöd och er förståelse gällande detta mycket viktiga område. Om vi håller samman och följer gällande råd och rekommendationer så kan vi vidmakthålla stabilitet på skolan för alla.

 

Trafiksäkerhet, information

Dessa tider gör att fler av er än vanligt skjutsar och lämnar era barn med bild. Trafiksituationen framför skolan har dock blivit farligare på senare tid när många föräldrar släpper av elever på felaktigt ställe. Så, av säkerhetsskäl ber vi er att släppa av era barn på Vättersvägen, varifrån eleverna går längs trottoaren till skolan. Parkera eller stanna inte på Sköntorpsvägen eftersom det skapar en osäker trafikmiljö för era barn. Det är också förbjudet att släppa av elever på skolans vändningsplan. Den får endast användas av skolskjuts från Samtrans och utryckningsfordon. Tack på förhand för visad förståelse och för att du bidrar till säkerhet för våra elever.

 

Enkät skolinspektionen

Just nu så ber skolor runt om i Sverige föräldrar, elever och lärare att fylla i skolinspektionens “Skolenkäten”. Vad gäller er föräldrar och vårdnadshavare så vore det mycket uppskattat om ni tar er tid att fylla in enkäten, senast 1 mars. Länk finns på Schoolsoft eller också här: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/Q7eQzs


 

Skolkalendern för 2020/21 

Finns nu på Schoolsoft under “Filer & länkar”.

 

Vecka för telefonsamtal från mentor

När: vecka 8 2021

 

Sportlov

När: vecka 9, 2021

Mitterminsomdömmen publiceras

När: fredag 26 mars 2021

 

Ämneslärarkväll

När: onsdag 31 mars 2021

 

Ledig dag

När: fredag 2 april

 

Påsklov:

När: vecka 14 2021

 

Lediga dagar

När: 13-14 maj 2021

 

Studiedag:

När: måndag 17 maj 2021

 

Vårterminens sista dag:

När: fredag 11 juni 2021


 

Julian Dent

Rektor

 

 

Från rektorn

Principal’s Letter - January 2021

Kära föräldrar och vårdnadshavare

 

Välkommen tillbaka till det nya året och jag hoppas att ni har haft en avkopplande ledighet. Vi börjar skolåret med utvecklingssamtal för eleverna nästa vecka. Onsdagen den 27 januari träffar du ditt barns mentor digitalt och reflekterar över framstegen från höstterminen och sätter målen för vårterminen framöver. Vi tackar dig för engagemang i denna viktiga process för att arbeta tillsammans för våra eleverna. Bekräfta din tid på Schoolsoft och vi ser vi fram emot att samarbeta med dig nästa vecka.

 

Covid-19-åtgärder

Vi börjar året med fortsatt osäkerhet kring Covid-19-pandemin och dess utveckling. Jag vill försäkra dig om att vi har regelbunden kontakt med Smittskydd Stockholm för att säkerställa att vi följer de senaste riktlinjer från myndigheterna. I linje med den nya regeringsbeslut har vi vidtagit många åtgärder på plats för att minska trängsel för studenter. Vi har till exempel ändrat vårt schema för eleverna att sprida sig under lunch, raster, vid dagens början och dagens slut, hela tiden i syfte att minska trängsel i skolan och i kollektivtrafiken. Vi har ökat städningen på plats och har 3 heltidsstädare som ständigt städar gemensamhetsutrymmena under hela skoldagen. VI har genomfört en kampanj för att säkerställa förbättrad handhygien hela skoldagen för eleverna. Vi har nu ställt in alla evenemang där elever blandar sig över klasser och vi har kvalitetssäkrat ventilationen i alla våra rum i hela skolan. Vi fortsätter att vidta ytterligare åtgärder på plats i samråd med Smittskydd Stockholm och vår lokala elevskyddsombud och personalskyddsombud för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Men vid behov är vi också redo att genomföra distansutbildning för årskurs 7-9 om Smittskydd Stockholm rekommenderar detta. Just nu tror vi att det bästa för våra elever är att lära sig i skolan i en stabil miljö med alla våra anpassningar och handlingar på plats. Även om det inte är ett enkelt beslut att fatta, är det vad vi tror är till det bästa för våra studenter.

 

Ny biträdande rektor

Som meddelat förra terminen har vår framstående biträdande rektor med fokus elevhälsa, Suzanne Gavin utsetts till att leda vår nya IES-skola i Solna, som öppnar i augusti 2021. Vi gratulerar Ms Gavin till den position och är mycket ledsna att se henne lämna efter tre och ett halvt år här på Årsta. Men nu är jag väldig glad att meddela att vår nya biträdande rektor elevhälsa kommer att bli Meredith Lissegårdh (f. Kimmel) som många av er har lärt känna som vår chef för Junior School. Ms Lissegårdh har varit med från början på IES Årsta och ledde vårt Junior School-team och har stöttat i att etablera vår lugna och säkra lärandemiljö. Jag är mycket övertygad om att Ms Lissegårdh kan fortsätta utveckla vår skola tillsammans med Ms Legersjö, vår biträdande rektor med fokus utbildning/lärande och undertecknad, för våra studenter framöver. Du kan hitta en kort introduktionsvideo med Ms Lissegårdh på Schoolsoft.

 

Ny personal

Under det nya året välkomnar vi också en ny heltids studie-och-yrkesvägledare, Ms Franzén. Vi har en ny kurator för högstadiet, Ms Egerlid. Vår nya mattelärare som tar över från Ms Lissegårdh är Mr Strömberg. Ms Harris tar över från Ms Bergen tillfälligt för att undervisar engelska. Och för övrigt vi välkomnar två nya socialpedagoger, Mr Yvorra och Ms Melki. Du kan hitta video introduktioner från vår nya team medlemmar på Schoolsoft och lära känna dem.

 

Skolkalendern för 2020/21 

Finns nu på Schoolsoft under “Filer & länkar”.


 

Digitala utvecklingssamtal

När: Onsdag 27 Januari, 2021

 

Sportlov

När: Vecka 9, 2021


Julian Dent
Rektor

Från rektorn

Principal's Letter- December 2020

Kära föräldrar och vårdnadshavare

 

Vi närmar slutet av 2020 och det har verkligen varit ett utmanande år. Vårt mål under hela året har alltid varit att hålla fokus på våra elever, dina barn, och att säkerställa att de får en konsekvent kvalitet i sin utbildning i linje med våra värderingar. Den här veckan innebär en ny utmaning för årskurs 7-9 med distansutbildning. Detta visar att det är ännu viktigare för oss att fortsätta arbeta tillsammans för att se till att dina barn tar del av lektionerna online men också ser till att vi också tar hand om deras mentala välbefinnande. Vi uppskattar din feedback on hur detta fungerar för dina barn så att vi förfina våra metoder.

 

Använd resurserna som publiceras på Schoolsoft, informationen om föräldrastöd för distansutbildning samt paketet med jullovsaktiviteter som sammanställts av vårt elevhälsoteam. Syftet med detta är att se till att eleverna engageras på ett positivt sätt under lovet och att främja positiva aktiviteter för att stödja våra elevers mentala hälsa.

 

I tider som nu när skolan är ovanligt tyst med endast årskurs 4-6 på plats påminner det oss att för många av våra elever är IES Årsta en viktig mötesplats. Det är deras arbetsplats och vardag, och vår. Vi hoppas att vi alla kan återvända till detta den 12 januari 2021 som planerat. Vi kommer att uppdatera dig under jullovet i takt med att riktlinjerna blir tydliga.

 

Biträdande rektor

Som några av er kanske redan känner till om ni följer IES-nyheter, så har vår aktade biträdande rektor med fokus på elevhälsa, Suzanne Gavin, utsetts till att leda vår nya IES-skola i Solna som öppnar i augusti 2021. Vi gratulerar Ms Gavin till detta uppdrag, även om det är tråkigt att se henne gå efter tre och ett halvt år här på IES Årsta. Vi önskar Ms Gavin all lycka till med att öppna en annan IES-skola i Stockholm och tackar henne för hennes viktiga bidrag till oss i Årsta.

 

Just nu pågår rekryteringsprocessen för Ms Gavins ersättare och vi planerar att meddela resultatet av denna i januari när Ms Gavin gör sin sista dag hos oss 18 januari.


 

Viktiga kommande händelser

Elevens val 1

När: onsdag 16 december 2020

Årskurs 4, 5 och 6: elevens val i skolan

Årskurs 7, 8 och 9: elevens val hemma 

 

Elevens val 2

När: torsdag 17 december 2020

Årskurs 4, 5 och 6: elevens val hemma 

Årskurs 7, 8 och 9: elevens val hemma 

 

Slutet av höstterminen

När: fredag ​​18 december 2020

 

Första dagen på vårterminen

När: tisdag 12 januari 2020

 

 

Skolkalendern för 2020/21 finns på Schoolsoft under “Filer & länkar”.


 

Julian Dent

 

Rektor

 

 

Från rektorn

Principal Letter - November 2020

Kära föräldrar och vårdnadshavare!

 

Tack för ditt fortsatta engagemang med ditt barns lärande. Ämneslärarkvällen tidigare i november var ytterligare ett fantastiskt tillfälle för värdefull feedback för att fortsätta utveckla våra elever. Vår nästa möjlighet blir mentorssamtal under vecka 49 och vi ser fram emot det.

 

Som du kanske vet har vi att skapa utmaning som ett av våra skolmål i år. Det är något vi också uppmuntrar dig att prata med dina barn om. Känner de sig utmanade i klassen? Vilka utmaningar stod de inför idag? Hur kom de över dem? Detta är ett viktigt sätt att säkerställa att varje individ arbetar efter sin potential och genom att prata om det uttryckligen uppmuntrar vi dem att reflektera över sitt eget lärande. Det ökar deras medvetenhet om hur de kan utmana sig själva och underlättar måluppfyllelsen.


 

Uppdatering av Covid-19

På grund av de nya restriktionerna med anledning av covid-19 gör vi några förändringar för att anpassa oss till den här nya situationen.

 

Elevens val-dagarna

Elevens val som hålls onsdag och torsdag 16 och 17 december kommer nu att delas in i två dagar för olika årskurser. En i skolan och en hemma. Eftersom vi inte längre kan göra utflykter, vilket vi ofta gör vid elevens val, planerar vi istället att ta fram elevens val-aktiviteter för eleverna att slutföra hemma under en dag, sedan mer praktiska elevens val-aktiviteter för eleverna i skolan under en dag. Vi hoppas att detta kommer att ge en bättre upplevelse för alla elever som kan delta fullt ut i sina aktiviteter.

 

Elevens val följer detta schema:

 

Elevens val 1

När: onsdag 16 december 2020

Årskurs 4, 5 och 6: elevens val i skolan

Årskurs 7, 8 och 9: elevens val hemma (studiedag)

 

Elevens val 2

När: torsdag 17 december 2020

Årskurs 4, 5 och 6: elevens val hemma (studiedag)

Årskurs 7, 8 och 9: elevens val i skolan 

Schemaförbättringar

Från måndag vecka 48 gör vi också små förbättringar av klassernas scheman. Syftet med denna förändring är att minska trängseln i hela skolan. Detta resulterar i mindre förändringar av elevernas dagar. De nya scheman kommer att delas ut i klasserna på måndag vecka 48 och publiceras som vanligt på Schoolsoft.

 

Stanna hemma med symtom

Vi vill påminna om att det under dessa tider är viktigt att vi alla fortsätter att följa riktlinjerna och hålla eleverna hemma när de är sjuka eller har symtom. Vi vill också påminna eleverna om att logga in på schoolsoft och följa med lektionerna när de är hemma för att se till att de inte hamnar efter med sitt lärande.

 

Vi tackar för ditt stöd med dessa förändringar och om vi var och en fullgör vårt ansvar kan vi minska risken för alla och hålla utbildningen för våra eleverna som vårt fokus. Tack för ditt stöd.


 

Viktiga kommande händelser

Elevens val 1

När: onsdag 16 december 2020

Årskurs 4, 5 och 6: elevens val i skolan

Årskurs 7, 8 och 9: elevens val hemma (studiedag)

 

Elevens val 2

När: torsdag 17 december 2020

Årskurs 4, 5 och 6: elevens val hemma (studiedag)

Årskurs 7, 8 och 9: elevens val i skolan

 

Slutet av höstterminen

När: fredag ​​18 december 2020

 

Första dagen på vårterminen

När: tisdag 12 januari 2020

 

 

Skolkalendern för 2020/21 finns på Schoolsoft under “Filer & länkar”.

 

Med vänliga hälsningar

Julian Dent

Rektor

 

 

Från rektorn

Principal's Letter - October 2020

Kära föräldrar och vårdnadshavare!

 

I skrivande stund är vi – lärarna och eleverna här på IES Årsta – mitt uppe i årets “Spirit Week”, en form av halvterminsfinal. Den här veckan visar verkligen vad vi är som skola – positiva, samarbetsvilliga och här tillsammans för varandras framtid. Att mötas har varit ett centralt fokus denna termin, inte minst att bygga nya relationer i nya klasser. Med motståndskraft och ‘grit’ kommer de igenom denna upplevelse starkare och det för våra årskurser samman på längre sikt. Mentorer arbetar hårt för att stödja byggandet av nya relationer och se till att vi har en lugn och säker lärandemiljö för våra elever. Detta är arbete som aldrig slutar och vi måste fortsätta arbeta tillsammans. Mentorssamtalen på telefon är en viktig del av detta för att få din feedback och se till att vi arbetar tillsammans för eleverna. Tack för att du är tillgänglig för dessa och fortsätter att stödja mentorerna och dina barn.

 

Mid Term Reports

Denna vecka har våra lärare arbetat oerhört hårt för att se till att eleverna får skriftlig feedback utifrån kunskapskraven på Schoolsoft – mitterminsomdömen. Ta dig tid att sitta ner med dina barn och reflektera över deras mål från utvecklingssamtalet tidigare under terminen. Går de framåt mot dem och vad bör utmaningen vara fram till slutet av höstterminen? Vi har höga förväntningar på våra elever och vill utmana dem för att uppnå sin potential. För att nå deras potential måste vi stödja dem här i skolan och på hemmafronten.

 

Biträdande rektor

Jag är glad att meddela att vår akademiskt ansvariga, Ms Legersjö, nu officiellt är ny biträdande rektor med fokus pedagogik och utbildning. Hon ansluter sig till Ms Gavin, vår befintliga biträdande rektor med fokus elevhälsa, för att stärka skolledningen och skolans verksamhet.

 

Ämneslärarkväll

Onsdagen den 4 november håller vi vår virtuella ämneslärarkväll för höstterminen. Detta ger dig möjlighet att träffa ämnesläraren och diskutera ditt barns lärande och utveckling. Bokningar görs enligt principen först till kvarn och kommer att finnas tillgängligt på Schoolsoft från torsdagen 22 oktober.

 

Covid-19

Vi tackar dig för ditt stöd genom att följa riktlinjerna och hålla eleverna hemma när de är sjuka eller har symtom. Vi vill också påminna eleverna om att logga in på Schoolsoft och följa med lektionerna när de är hemma för att se till att de inte hamnar efter med skolarbetet.

 

Viktiga datum

Höstlov

När: vecka 44

 

Ämneslärarkväll 

När: onsdag, 4 november, 2020

Var: Online

 

Julavslutning

När: fredag, 18 december, 2020

 

Vårterminen börjar

När: tisdag, 12 januari, 2020


 

Skolkalendern för 2020/21 finns på Schoolsoft under “Filer & länkar”.

 

Med vänliga hälsningar

 

Julian Dent,
Rektor

 

 

 

Sidor