World Down Syndrome Day

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Wednesday this week was World Down Syndrome Day.
We rocked our socks here at IES Årsta and donated money to Down Syndrome Charity.

Onsdagen denna vecka var det Internationella Downs Syndrom dagen.
Vi rockade våra strumpor här på IES Årsta och donerade pengar till välgörenhet för Downs Syndrom.