Welcome to IES Årsta!

You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Dear Parents/Guardians and Students,

We are into the final sprint to ensure we have a safe and calm learning environment for all of you tomorrow! All the teachers and support staff are in place and are excited to meet you all. As we have mentioned earlier, the building is not where we want it to be, but we are able to welcome you to our brand new school and we look forward making our school a place where teachers can teach and students can learn!

Please review the following school transport information below before you arrive Wednesday. You can also read the full school start information here

 

School Transport Information

For safety reasons, all Students and Parents/Guardians should arrive to IES Årsta from the direction of Vättersvägen, from the west-side of the school building.

If you travel to school by public transport. Bus 160 stops next to our school at bus stop, Vättersvägen.

If you travel by car please do not drop off students on Sköntorpsvägen and instead drop them off on Vättersvägen. Thank you for contributing to the safety of our students.

 

 

 

 

Kära föräldrar/ vårdnadshavare och elever

 

Vi är inne på slutspurten av att försäkra er om att vi har en trygg och säker lärandemiljö för er alla att komma till på nu på onsdag. All personal och extrapersonal är på plats och är förväntansfulla inför att träffa er. Som vi tidigare nämnt är inte byggnaden i det skick vi hade önskat att den var, men vi vi kommer att kunna välkomna er in i en helt ny skola och vi ser fram emot att göra vår skola till en plats där lärare kan undervisa och där elever kan få en bra lärandemiljö.

Var vänlig och titta igenom följande information om transport till skolan innan ni kommer hit på onsdag. Ni kan även hitta all information om skolstarten på vår hemsida här.

Transportinformation till skolan

På grund av säkerhetsskäl, alla elever/ föräldrar/ vårdnadshavare måste komma till IES Årsta från Vättersvägen, kommande från skolans västra sida av skolbyggnaden.

Om ni tar er till skolan med kommunaltrafiken, buss 160 stannar utanför skolan på hållplatsen Vättersvägen. Om ni reser till skolan med bil, var snäll och inte släpp av era elever på Sköntorpsvägen. Släpp istället av dem på Vättersvägen.

School Start Information Here