Walking for Water

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Walking for Water

Today grade 4-7 at IESÅ were walking for water.

"For many of us, safe drinking water is usually only a few steps away - just open the tap at home, school, or at work, and there it is! In many countries, however, the situation is very different. Kids must walk an average distance of 6 km (4 miles) per day to get drinking water.
Walking for water is an international event organised with schools. Children walk with water on their backs. In this way they raise money for children in developing countries."

Idag gick årskurs 4-7 på IESÅ för vatten.

"För många av oss är säkert dricksvatten oftast bara några steg bort - bara att öppna kranen hemma, skolan eller på jobbet, och där är det! I många länder ser  situationen dock väldigt annorlunda ut. Barn måste gå ett genomsnittligt avstånd på 6 km (4 mil) per dag för att få dricksvatten.
Walking for Water är ett internationellt event organiserat med skolor. Barn går med vatten på ryggen. På detta sätt samlar de in pengar till barn i utvecklingsländer. "