School Start Information

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal
School Start Information

Dear Parents/Guardians and Students,

We are looking forward to welcoming you all for the very first time to Internationella Engelska Skolan in Årsta on Wednesday 16 August, 2017. The times for the opening two days of school will be as follows:

School start times

Wednesday 16 August, 2017

Grade 4: 9.00-13.00

Grade 5: 9.45-13.45

Grade 6: 10.15-14.00

Grade 7: 10.15-14.00

Junior Club: 13.00-17.00

 

Thursday 17 August, 2017

Grade 4: 8.30-13.30

Grade 5: 9.00-14.00

Grade 6: 9.15-14.15

Grade 7: 9.15-14.15

Junior Club: 13.30-17.00

 

Friday 18 August, 2017 and onwards

Classes as per timetable

 

The school building

As you will see from the appearance of the building the project has been delayed in recent months. I personally and for the school's sake would have liked the school to be more ready, however we will persevere and work with what we have and I am happy to say that we will have a great, brand new school facility inside our building from 16 August, 2017.

The schoolyard

As stated previously, the full schoolyard will not be finished by the school’s opening, however it is expected to be completed by the start of Spring term in January. To ensure students have enough space for breaks, we will be opening up more space inside the building for students during their break times and we are staggering break times to ensure more space for students. Outside the building we will have access to our football pitch and most of our school forest so there will certainly be the opportunity to get some fresh air!

Ongoing construction

As previously planned, the ongoing building work above the school will continue throughout our first school year. Right now we can expect the entire project to be complete by next summer. Our number one priority is the safety and security of our students and we are putting procedures in place to ensure we have a safe and secure school for all students. Firstly, we will have extra staff on break duty daily. Secondly, we will have daily walks with the construction team to ensure the school and schoolyard are both safe and secure every single day. Finally, we are working with the builders to ensure the noise disruption is kept to a minimum for the students during the school day.


Parent/ Guardian information meeting

We invite all Parents and Guardians to the Parent Information Meeting on Thursday, 17 August at the times listed below. This evening is very important and we encourage you to attend to receive important information regarding how the school operates and also to see our new school for yourselves!

Parent/ Guardian information meeting

Thursday 17 August, 2017

Location: School Dining Hall

16.30 - 19.30 - School Open House

17.00-18.00 - Grade 4

17.30-18.30 - Grade 5

18.00-19.00 - Grade 6

18.30-19.30 - Grade 7

 

 

School photos

Thursday 17 August, 2017

Grade 4  

Grade 5

Friday 18 August, 2017

Grade 6

Grade 7

 

Classes

Class lists will be read out at school on Wednesday, 16 August. As we are a new school, we may make minor changes to classes up until Friday week 35. This will only be done on the advice and direction of the Student Care Team. No Parent/Guardian input will be taken into consideration in accordance with our Class Mixing Policy.

 

School transportation

For safety reasons, we strongly encourage all Students and Parents/Guardians to travel to school by public transport. Bus 160 stops next to our school at bus stop: Vättersvägen.

 

School lunch

School lunch will be provided from Wednesday 16 August for all students.

 

Lockers

Student lockers will be allocated on Wednesday 16 August and a key will be provided by the school. In line with the school Rights and Responsibilities, mobile phones are to be locked in the student lockers throughout the school day.  

 

Further Information

The school calendar can be found here and we encourage you to regularly check the website for information. Please take note of the following important dates for Autumn Term 2018.

Monday, 4 September, 2017

Student Development Talks (Parents/Guardians and Students to attend)

Thursday, 12 October, 2017

Student Free Day (Staff Development Day)

 

We have some really exciting times ahead! We look forward to meeting all students as well as Parents/Guardians in August!

 

Julian Dent (Principal) and the IES Årsta team

info.arsta@engelska.se

0733823405
 


 

Kära föräldrar/vårdnadshavare och elever

Vi ser fram emot att få välkomna er alla för allra första gången till Internationella Engelska skolan i Årsta på onsdagen den 16 augusti 2017.Tiderna för öppnandet av de två första dagarna följer nedan:

 

Skolans starttider

Onsdag 16 augusti 2017

Årskurs 4: 9.00-13.00

Årkurs 5: 9.45-13.45

Årskurs 6: 10:15-14:00

Årskurs 7: 10:15-14.00

Fritids: 13.00-17.00

 

Torsdag, 17 augusti, 2017

Årskurs 4: 8.30-13.30

Årskurs  5: 9.00-14.00

Årskurs  6: 9:15-14:15

Årskurs  7: 9:15-14:15

Fritids: 13.00-17.00

 

Fredag 18 augusti, 2017

Alla klasser enligt schema


 

Skolbyggnaden

Ni kan själva se, genom att titta på byggnaden, har byggnadsprojektet blivit försenat och uppskjutet under de senaste månaderna. Personligen skulle jag och såklart för skolans skull, velat startat med en skolbyggnad som var mer klar än den kommer att vara. Vi kommer att jobba hårt med det vi har och jag kan gladeligen säga att vi kommer att ha en fantastisk skola inuti vår skolbyggnad från och med starten den 16 augusti, 2017.  

 

Skolgården

Som vi tidigare sagt så kommer hela skolgården inte att kunna stå färdig vid starten i augusti. Enligt planen nu förväntar vi oss att den ska stå klar till början av vårterminens start i januari 2018. För att försäkra oss om att eleverna har tillräckligt med utrymme för raster, kommer vi att öppna upp till mer utrymme inomhus för eleverna. Vi kommer att sprida ut klassernas raster efter ett schema för att försäkra oss om att det finns tillräckligt med plats för eleverna under rasterna. Ute på skolgården kommer vi att ha tillgång till vår fotbollsplan och det av mesta av skolans skogsområde.


Det pågående byggnadsarbetet

Som tidigare planerat, kommer byggandet av lägenheter ovanpå skolbyggnaden fortsätta under skolans hela första år. Enligt planering förväntar vi oss att hela projektet kommer att stå klart nästa sommar. Vår absolut första prioritet är säkerheten för våra elever. Vi har redan nu förbereda procedurer för detta för att försäkra oss om att vi har en säker och trygg skola för alla våra elever. Vi kommer att ha extra mycket personal ute som rastvakter dagligen. Vi kommer också att gör dagliga promenader runt området med byggnads teamet för att säkerställa skolans säkerhet varje dag. Tillslut kommer vi också att se till att byggnadsarbetare säkerställer att ljudnivån inte kommer att störa vår undervisning, utan att den hålls på en lägsta nivå under hela skoldagen.

 

Informationsmöte för föräldrar/vårdnadshavare

Vi bjuder in alla föräldrar och vårdnadshavare till ett informationsmöte torsdagen den 17 augusti. Ni hittar alla tider för detta nedan. Denna kväll innehåller väldigt viktig information och det är därför av stor vikt att ni alla försöker att närvara. Ni kommer att få information om det pågående arbetet och ni får givetvis även själva chansen att ta er en tur runt vår helt nya skola.

Informationskväll för föräldrar/ vårdnadshavare

Torsdag, 17 augusti, 2017

Plats: Skolmatsal

16.30 - 19.30 - Skolan håller öppet hus.

17.00-18.00 - Årskurs 4

17.30-18.30 - Årskurs 5

18.00-19.00 - Årskurs 6

18.30-19.30 - Årskurs 7

 

Skolfoto

Torsdag, 17 augusti, 2017

Årskurs 4  

Årskurs 5

Fredag 18 augusti, 2017

Årskurs 6

Årskurs 7

 

Klasserna

Vi kommer att läsa upp klasslistorna på skolan vid öppnandet under onsdagen den 16 augusti. På grund av att vi är en ny skola kommer vi att kunna göra små förändringar i klasserna fram till fredag vecka 35. Detta kommer endast att göras med hjälp av råd och direktion från elevhälsoteamet. Ingen input från föräldrar/ vårdnadshavare kommer att accepteras på grund av vår policy som vi har med att mixa klasserna.

 

Transport till skolan

Av säkerhetsskäl, vi uppmanar alla studenter och föräldrar / vårdnadshavare att resa till skolan med kollektivtrafik. Buss 160 stannar vid skolan, busshållplatsen: Vättersvägen.

 

Skollunch

Skollunch kommer att serveras från onsdagen den 16 augusti till alla elever.

 

Skåp

Eleverna kommer att få skåp att förvara kläder/material i redan under onsdagen den 16 augusti. Eleverna kommer att få en nyckel av skolan. Enligt skolans regler måste elevernas mobiltelefoner vara inlåsta i skåpen under hela skoldagen.

 

Ytterligare information

Ni kan hitta skolans kalender här. Nedan följer några viktiga datum att lägga på minnet som är viktiga inför höstterminen 2018.

 

Måndag, 4 september, 2017

Utvecklingssamtal

(Föräldrar/vårdnadshavare och elever närvarar)

Torsdag 12 oktober, 2017

Studiedag (utbildning för lärarna)

 

Vi ser fram emot att få träffa alla elever samt även föräldrar och vårdnadshavare i augusti!

Julian Dent (Rektor) och IES Årsta team

info.arsta@engelska.se

0733823405