Principal Letter - November 2019

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians, I would like to begin by expressing my gratitude to the Parents Association and all those who contributed to organising our second multicultural food festival. Our students enjoyed an array of food dishes from so many cultures and this event is such an important reminder of our rich diversity and is something we are proud of. Overall it has been a very busy part of the year for all of us at IESÅrsta! Students have taken part in school trips, we have welcomed a number of visiting speakers to work with different year groups in addition to the teaching and learning activities delivered by our teachers. Indeed, on the last day before höstlov, our student care team organised a day with the theme of health, safety and careers as a slightly different way to complete such a fulfilling and busy term. Our heads of house have also been working hard to promote extra activities for students to take part in. These included innebandy and escape room challenges which were both extremely well attended. The house system is also a way for us to promote student leadership, and it is encouraging to see so many students involved in organising activities as well as taking part. We have also completed the IGCSE exams for the first time and will be sharing information for the grade 8 students who wish to start the course after Christmas. Staff Changes After höstlov we will welcome our new Science teacher and mentor for 8A, Ms Ryan who will replace Ms Poole, and Ms Doreswamy will be staying with us as a Math teacher for grade 7 & 8 and mentor for 8D. In Junior Club, we also welcome Ms Afric who will be helping Ms Jansson and Ms Edman during their afternoon program. Parent Communication We value the open communication we share between home and school, and as such this term we will continue to provide newsletters from Heads of School in addition to my monthly update. On Wednesday 13th November (week 46) we will have our Subject Parent Evening. During this evening you have the opportunity to book short meetings with some of your child’s teachers, teachers may also request meetings with you. In addition, Ms Willars and Mr Connors will host a IGCSE English information for grade 8 parents for those interested in studying this course after Christmas, and the student care team will run their first “Parent Cafe” with a workshop on stress. During week 49, mentors will again be calling home to give you an update on how things are progressing at school for the students. National Tests November is the start of the National Tests for students in grade 6 and 9. Teachers and students have been working hard to prepare for the oral examinations in Math, Swedish and English. The Autumn term therefore continues to be a time where students are focusing on learning and challenging themselves to do their best. As a reminder, all teachers provide a tutorial for students to attend for extra support, and the library is open until 16.00 each evening for silent study. Grade 9 Students in grade 9 are focusing on the next part of their education pathway, as they move towards choosing their preferred Gymnasium courses. Our SYV, Ms Hendry will continue to support students and parents with information and guidance, and will be taking the students to the Gymnasiemässan in Älvsjö on November 21st. You can also take your child independently. Gymnasiemassan is open from the 21st - 23rd November. Gymnasiets then host open evenings where you can have an insight into the programmes on offer. Important Upcoming Events Subject Parent Evening Wednesday 13th November 2019 Appointments available Wk 45 Lucia Performance (Times to be confirmed on schoolsoft) When: Friday, 13 December, 2019 School Finishes at 14.00 and No Junior Club Choice Days When: Monday, Tuesday, 8.30-14.30, 16/17 December 2019 Junior Club: open as usual on the two choice days Last day of Autumn Term & Aesthetic Department Exhibition of Work When: Wednesday 18 December 2019 (no breakfast or lunch, no Junior Club) Grade 4&5: 8.15 - 9.30 Grade 6&7: 9.15-10.15 Grade 7&8: 10.00-11.15 First Day of Spring Term When: Wednesday 8 January, 2020 Development Talks When: Thursday, 23 January, 2020 Bookings Available on Schoolsoft in January The full School calendar for 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links. Kind Regards Suzanne Gavin Principal Kära föräldrar/förmyndare, Jag skulle vilja börja med att uttrycka min tacksamhet till föräldraföreningen och till alla dem som var med och bidrog till vår andra multikulturella matfestival. Våra elever uppskattade all mat som serverades från så många olika kulturer, samtidigt blir vi genom detta event påminda om den mångkultur vi har och som vi är väldigt stolta över. Överlag har det hänt väldigt mycket den här terminen för oss alla på IES Årsta! Eleverna har varit på utflykter, vi har haft gästtalare som arbetat med olika årskurser samt att våra lärare haft aktiviteter för lärande. Vårt elevvårdsteam organiserade även en aktivitet som behandlade hälsa, trygghet och karriär för att på ett annorlunda sätt avsluta en annars hektisk termin. Våra heads of house har även arbetat för att ta fram extra aktiviteter som eleverna kunnat ta del av. Några av dessa har varit innebandy och escape room utmaningar, båda var väldigt uppskattade och fullsatta. Hus-systemet är också ett sätt för eleverna att utveckla sina ledarförmågor och det är uppmuntrande att se att så många elever som är involverade i aktiviteterna. Slutgiltigen så har vi gjort IGCSE proven för första gången och de elever i årskurs 8 som är intresserade kommer att få mer information angående detta efter jullovet. Personalförändringar Efter höstlovet så kommer vi att välkomna vår nya science lärare och mentor för 8A, Ms Ryan. Ms Ryan kommer att ersätta Ms Poole. Ms Doreswamy kommer fortsatt att vara lärare i matematik för årskurs 7 & 8. I Junior Club kommer Ms Jansson och Ms Edman att få hjälp av Ms Afric under eftermiddagsprogrammet. Viktig information till föräldrar/vårdnadshavare Vi värdesätter en öppen kommunikation mellan hem och skola, därför kommer vi att fortsätta att förse er med nyhetsbrev från skolans ledning som ett tillägg till den månatliga uppdatering. På onsdag den 13 november (v.46) så kommer vi att ha våran Ämneslärarkväll. Under den här kvällen så kommer ni ha möjlighet att boka kortare möten med några av era barns ämneslärare. Lärare kommer även att ha möjlighet att boka möten med er. Dessutom kommer Ms. Willars och Mr. Connors att förse årskurs 8 föräldrar med information angående IGCSE-proven för de som är intresserade att delta efter jullovet. Slutgiltigen kommer vårt elevvårdsteam hålla i ett café där temat kommer att vara stresshantering. Under v.49 kan ni förvänta er samtal från mentorer för en uppdatering angående hur det går för era barn i skolan. Nationella proven De nationella proven kommer att hållas under november för elever i årskurs 6 och 9. Elever och lärare har arbetat hårt med förberedelserna inför de muntliga delarna i matematik, svenska och engelska. Höstterminen kommer därmed fortsättningsvis att vara en tid då elever fokuserar på lärande och att utmana sig själva till att göra sitt absolut bästa. Som en påminnelse så kommer alla lärare att förse elever med tutorials för extra stöd och biblioteket är öppet till och med 16. Årskurs 9 Elever i årskurs 9 kommer att fokusera på nästa del av deras utbildningsväg då dem närmar sig valet av skola inför gymnasiet. Vår SYV Ms Hendry kommer att fortsätta stötta eleverna och föräldrar med information och vägledning. Ms Hendry kommer att ta med elever till gymnasiemässan i Älvsjö den 21 november, det går även bra som förälder att ta med sitt barn själv. Gymnasiemässan håller öppet den 21 - 23 november. Gymnasier har därefter kvällar där dem håller öppet för information angående de program som de tillhandahåller. Viktiga kommande händelser Ämneslärarkväll onsdag den 13 november 2019 Mötesbokning tillgängliga från och med v. 45 Luciaföreställning (Tider kommer att meddelas på schoolsoft) När: fredag 13 december 2019 Skolan avslutas klockan 14:00 och det är ingen Junior Club Choice Days När: måndag, tisdag 8:30-14:30 16 & 17 december 2019 Junior Club: Öppet som vanligt. Sista dagen för höstterminen och utställning av ämneslaget slöjd/bild/HKK När: onsdag 18 december 2019 (ingen frukost eller lunch, ingen Junior Club) Första dagen på vårterminen När: onsdag 8 januari 2020 Utvecklingssamtal När: torsdag 23 januari 2020 Bokningar tillgängliga på Schoolsoft under januari Skolkalendern för 2019/20 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”. Vänliga hälsningar Suzanne Gavin Rektor