Principal Letter - May

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

As we fly through our first year it is hard to believe that we only have a few short weeks remaining before we celebrate our first full year as a school! It has been an amazing journey since we opened in August, getting to know all our wonderful students and see them progress with their bilingualism and command of the English language, while creating such a positive school environment. We should be proud as a school how far we have come, but we still have a long journey ahead to continue to provide and improve the calm and safe learning environment to support the students pursue their potential in all areas of life!

IES Survey Results
Thank you for your honest and constructive feedback through our annual IES survey of parents and students. We are proud to receive such positive feedback. It showed that 97% of parents would recommend our school to others. While 87% of students would recommend our school to others. However, we still need to work on that other three and thirteen percent to ensure everyone is proud of our school and feels safe and happy coming to us everyday! We encourage and appreciate the ongoing conversations and feedback we receive from you as we chase that 100% satisfaction in our school. Please, help us improve and engage with your mentors when they call and suggest ideas, we need to work together closely for the students’ future.

Class Mixing for 2018/19
As we come to the end of our first year, our student care team is working hard through our class mixing process for next Academic year. I just want to take this opportunity to remind us all that we mix classes every year and we do not take preferences from the students or parents. It is decided by the student care team. We ask that you respect this process. Students will be informed of their new classes on their first day back at school in August. We ask that you along with us support them through this process of change. Change is something that we all have to encounter in our lives and we strongly believe that this class mixing policy develops resilience in the students themselves and also bonds the entire year group together for the betterment of our school community.

IES Privacy notice
The new European Union data privacy regulations came into effect on 25 May 2018. I would like to inform you of our newly published IES privacy site where you can find information regarding how we secure and treat personal data at IES.  You can find the link under ‘files and links’ on Schoolsoft and in Schoolsoft news.

End of Term Reports
As we come to the end of this academic year, the end of term reports and term grades will be published on Schoolsoft on Tuesday 12 June. It is important to reflect on these with your children and celebrate the success and set goals for next year, which we can discuss at our development talks in the Autumn. Please take the time to do so with your children.

Reminder of Upcoming Events
Choice: Sports Day
When: 8.15 - 14.30, Thursday, 7 June, 2018

Choice: Culture Day
When: 9.00-14.00, Friday 8 June, 2018

Choice: House Day
When: 9.00-14.00, Monday 11 June, 2018

Last Day of Spring Term
When: Tuesday, 12 June, 2018
Avslutning Grade 4 & 5: 9.00am in dining hall
Avslutning Grade 6 & 7: 9.50am in dining hall

First Day of Autumn Term
When: Thursday, 16 August, 2018


The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.
 

Kind Regards
Julian Dent
Principal

________________________________________________________________________

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Vårt första läsår flyger förbi och är det svårt att förstå att vi bara har några korta veckor kvar tills vi kan fira ett år som skola! Det har varit en fantastisk resa som började när vi öppnade i augusti i fjol. Vilken ynnest att få lära känna alla underbara elever och få se dem utveckla tvåspråkighet och komma det engelska språket nära, detta samtidigt som vi tillsammans har skapat en positiv skolmiljö. Vi ska vara stolta över hur långt vi har kommit som skola. Samtidigt ska vi ha fortsatt full fokus på att bibehålla och utveckla en lugn och trygg lärandemiljön på skolan, allt för att stödja eleverna att ta tillvara deras potential i livets alla områden!

Resultaten från IES-enkäten
Tack för er uppriktiga och konstruktiva feedback i vår årliga IES-enkät till föräldrar och elever. Vi är stolta över att få en sådan positiv feedback. Det visade sig att 97 % av föräldrarna skulle rekommendera vår skola till andra och 87 % av eleverna skulle rekommendera vår skola till andra. Dock måste vi fortfarande jobba med de återstående tre och tretton procenten för att alla känna stolthet över vår skola och känna sig trygga och glada att komma hit varje dag! Vi uppskattar därför de samtal och den feedback som vi får från er och uppmuntrar mer av den varan. Med sådant samarbete mellan hem och skola kan vi nå 100 % nöjda elever och vårdnadshavare. Så hjälp oss att förbättra skolan, diskutera med dina mentorer när de ringer och kom gärna med förslag. Vi måste ha ett nära samarbete för elevernas framtid.

Klassindelning 2018/19
Nu när läsåret närmar sig sitt slut arbetar vårt elevvårdsteam hårt med klassindelningen inför kommande läsår. Jag vill bara ta tillfället i akt att påminna alla om att vi gör ny klassindelning varje läsår och vi har ingen möjlighet att beakta önskemål från elever eller föräldrar. Klassindelningen bestäms av elevvårdsteamet utifrån en pedagogisk bedömning. Vi ber att ni respekterar denna process. Eleverna kommer att bli informerade om sina nya klasser på första skoldagen i augusti. Vi önskar att du tillsammans med oss stöttar dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i livet och vi tror starkt på att denna rutin med ny klassindelning varje år ger eleverna redskap att hantera utmaningar plus att det också knyter samman hela årskursen med bättre sammanhållning på skolan som följd.

IES och sekretess
De nya bestämmelserna om skydd av personuppgifter i EU trädde i kraft den 25 maj 2018. Jag vill därför tipsa om IES:s infosida om dataskydd som nyligen publicerades. Där kan du hitta information om hur vi skyddar och behandlar personuppgifter hos IES. Du hittar länken under "Filer och länkar" på Schoolsoft och i nyhetslistan på Schoolsoft.

Terminsomdömen och -betyg
Läsårsavslutning innebär också att terminsomdömena och -betygen kommer att publiceras på Schoolsoft. Det sker tisdagen den 12 juni. Det är viktigt att ni hemma använder detta som ett diskussionsunderlag. Se det som en möjlighet att reflektera över skolresultaten med era barn och glädjas åt framgångar samt sätta mål för nästa år. Sedan kommer vi följa upp detta på utvecklingssamtalen i höst. Vänligen ta er tid att göra det med era barn.

Påminnelse om kommande händelser
Idrottsdag
När: 8.15–14.30, torsdag 7 juni 2018

Kulturdag
När: 9.00–14.00, Fredag 8 juni 2018

Dag med elevhusen
När: 9.00–14.00, Måndag 11 juni 2018

Sista dagen på Vårterminen
När: tisdag 12 juni 2018
Avslutning årskurs 4 & 5: 9.00 i matsalen
Avslutning årskurs 6 & 7: 9.50 i matsalen

Första dagen på Höstterminen
När: torsdag 16 augusti 2018


Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Vänliga hälsningar
Julian Dent
Rektor