Principal Letter - March

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

As Spring approaches and the days are brighter the energy levels increase and it is great to see the students at IES Årsta channeling their energy into their learning. Every week the passion and dedication of the students to their learning is inspiring; whether it is their creative inventions in Science, their interesting designs in Craft or their regular attendance at tutorials the students are really living up to the high expectations the teachers have set for them and that they have for themselves!

 

Mid Term Reports

It is that time for Mid Term Reports so I encourage you all to sit down with your children and go through their subject rubric on Schoolsoft. An important part of learning is understanding where one is in the process and then identifying areas to improve and that is the purpose of our Mid Term Reports. For students to understand where they stand against the national Knowledge Requirements and know how they can improve in their respective subjects. Mid Term Reports are now available on Schoolsoft with instructions on how to find them in the news section.

 

Subject Teacher Evening

To facilitate this process we are holding a Subject Teacher Evening on Wednesday, 11 April from 15.30-19.00. This will give you the opportunity to book a 10 minute meeting with any subject teacher to discuss a specific subject in more detail.

What: Subject Teacher Evening

When: April 11 15.30-19.00

Where: IES Årsta

How: You can book through the link on Schoolsoft.

 

IES Survey

As the students reflect on their progress with their learning, it is also important for us as a school to reflect on how we have performed and how we can improve the education of your children. A critical part of that process is getting your feedback on what is working well and what can be improved. This is formally called our systematic quality work. To support us with this we ask you to please complete the IES Survey on Schoolsoft by April 29, 2018 to ensure we get your honest feedback to improve our school for your children.

 

Reminder of Upcoming Events

Easter Holiday

Week 14

 

Subject Teacher Evening

When: Wednesday 11 April, 2018

Online bookings open week 13

 

IES Survey Deadline on Schoolsoft

When: April 29, 2018

 

First of May Holiday

When: Monday and Tuesday week 18

 

Ascension Day Holiday

When: Thursday and Friday week 19

 

Last Day of Spring Term

When: Tuesday, 12 June, 2018

 

The full School calendar can be found on Schoolsoft under files and links.


 

Happy Påsklov

Julian Dent

Principal 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!

 

I takt med att våren närmar sig och dagarna blir ljusare ökar energinivåerna och det är kul att se eleverna på IES Årsta få utlopp för sin energi i lärandet. Det är inspirerande att varje vecka få se elevernas passion och engagemang vare sig det är deras kreativa uppfinningar i NO:n, deras spännande kreationer i slöjden eller deras återkommande besök på tutorials. Eleverna lever verkligen upp till de höga förväntningarna som lärarna har på dem och som de har på sig själva!


 

Mitterminsomdömen

Det är tid för mitterminsomdömen så jag uppmuntrar er alla att sitta ner med era barn och gå igenom deras ämneslärares omdömen på Schoolsoft. En viktig del av lärandet är att förstå var man befinner sig i processen och sedan identifiera områden att förbättra och det är syftet med våra mitterminsomdömen − att eleverna förstår hur de väl de uppnår de nationella kunskapskraven och vet hur de kan förbättra sig i sina respektive ämnen. Mitterminsomdömena finns nu på Schoolsoft med instruktioner om hur man hittar dem under ”Nyheter”.

 

Ämneslärarkväll

För att underlätta denna process slår vi upp portarna till en ämneslärarkväll onsdagen 11 April från 15.30−19.00. Här ges du möjligheten att boka ett 10 minuter långt möte med någon/några av ämneslärarna för att diskutera ett specifikt ämne mer ingående.  

Vad: Ämneslärarkväll

När: 11 April 15.30−19.00

Var: IES Årsta

Hur: Du kan boka via länken på Schoolsoft.

 

IES-enkäten

Medan eleverna reflekterar över deras framsteg med sitt lärande är det också viktigt för oss att reflektera över hur vi har presterat som skola och hur vi kan förbättra utbildningen för era barn. En viktig del av processen är att få din feedback om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Detta kallas vårt systematiska kvalitetsarbete. För att hjälpa oss med detta ber vi dig att fylla i IES-enkäten på Schoolsoft senast den 29 april 2018 så att vi får er uppriktiga feedback för att förbättra vår skola för era barn.


 

Påminnelse om kommande händelser

 

Påsklov

Vecka 14

 

Ämneslärarkväll

När: Onsdag 11 April, 2018

Onlinebokningar öppnar vecka 13

 

Sista dag att besvara IES-enkät på Schoolsoft

När: 29 April, 2018

 

Minilovet vid första maj

När: Måndag och Tisdag vecka 18

 

Minilovet vid Kristi Himmelsfärd

När: Torsdag och fredag vecka 19

 

Sista dagen på vårterminen

När: Tisdag, 12 Juni, 2018

 

Hela skolkalendern kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.


 

Trevligt Påsklov

Julian Dent

Rektor