Principal Letter - June 2019

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

Another school year at IES Årsta comes to a close and I would like to thank you for your support throughout the 2018/19 school year. Together we are continuing to make a difference for our students and your children. Our teachers and broader team has worked hard to ensure the calm and safe environment we commit to is a reality while providing the bilingualism on a daily basis. It has been inspiring to see the academic progress this year for students and see their English skills continue to grow and grow!

Spring Fair
Thank you to our Parents Association for organising our first annual spring fair. It was a great school community event and it was wonderful to see so many families in attendance on the day. I know the Parent’s Association has already started planning next year's festivities and you can already put in Saturday 30 May 2020 in your calendar along with Wednesday 23 October 2020 for our UN Day food festival. We look forward to these significant school events and hope you can all make it or perhaps join our parents association yourself in August when they ask for parent representatives.

New Assistant Principal
As previously communicated I will be taking parental leave from 1 July 2019 until 30 June 2020 to spend time with my three young children. Ms Gavin will be stepping into the Principal role while I am on parental leave for 2019/20 and Ms Gavin and I are now happy to announce that Mr Michael Foster will be our new Assistant Principal from August 2019 until June 2020.
Mr Foster has long educational experience in Australia, the UK and 8 years from here in Sweden working at our IES Gymnasium on Södermalm. We are confident Mr Foster will provide the leadership to continue to deliver our positive and respectful learning environment and he is very much looking forward to meeting you all in August at our parent evening.

Teachers
We are sad to be losing a few of our valued educators this summer. Ms McGillivray and Ms Bowyer will be moving home to Canada to be closer to family and spend time teaching in Canada. We will truly miss both Ms McGillivray and Ms Bowyer and their contribution to our school. Mr Kearns-Hayes and Mr Diederichsen will also be moving on from their time with us at IES Årsta. We would like to thank them all for their contribution to IES Årsta and wish them all the best in their future.

2019/20
With our spring term now complete we are already looking towards the start of the 2019/20 school year and we are very excited to be having our first Grade 9 cohort in 2019/20. We will continue to grow by taking in a new Grade 4 cohort with the total number of students growing to around 730. We have now completed our recruitment of new educators right here in Sweden and from around the English speaking world to continue to develop the positive and respectful culture we have established for the students and we are expecting around 12 new staff members to join our growing team of educators.

Class Mixing
Just a reminder that we will mix classes between now and August and we do not take preferences from the students or parents. It is decided by the student care team. We ask that you respect this process. Students will be informed of their new classes on their first day back at school in August. We ask that you along with us support them through this process of change. Change is something that we all have to encounter in our lives and we strongly believe that this class mixing policy develops resilience in the students themselves and also bonds the entire year group together for the betterment of our school community.

Important Upcoming Events
Start of School Year 2019/20
When: Thursday, 15 August, 2019.
The full School calendar for 2019/20 can be found on Schoolsoft under files and links.

Happy Summer!

Julian Dent and Suzanne Gavin
Principal and Assistant Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Ännu ett läsår på IES Årsta avslutas och jag vill tacka för ert stöd under skolåret 2018/19. Tillsammans fortsätter vi att göra skillnad för våra elever och era barn. Våra lärare och team har arbetat hårt för att säkerställa att den lugna och trygga miljön vi åtar oss är en realitet samtidigt som vi tillhandahåller tvåspråkigheten dagligen. Det har varit inspirerande att se de akademiska framstegen för eleverna i år och att se deras engelska färdigheter fortsätta att växa och växa!

Vårmarknaden
Tack till vår föräldraförening att ni organiserade vår första årliga vårmarknad. Det var ett stort event på vår skola och det var underbart att se så många familjer närvara på dagen. Jag vet att föräldraföreningen redan har börjat planera nästa års festligheter och du kan redan boka lördagen den 30 maj 2020 i din kalender tillsammans med onsdagen den 23 oktober 2020 för vår FN-dag-matfestival. Vi ser fram emot dessa betydande skolevent och hoppas att ni alla kan komma eller kanske gå med i vår föräldraförening i augusti när de ber om föräldrarrepresentanter.

Ny biträdande rektor
Som tidigare meddelat går jag på föräldraledighet från 1 juli 2019 till 30 juni 2020 för att tillbringa tid med mina tre unga barn. Ms Gavin kommer att träda in i rektorsrollen medan jag är på föräldraledighet för 2019/20 och Ms Gavin och jag är nu glada att meddela att Michael Foster blir vår nya biträdande rektor från augusti 2019 till juni 2020.
Mr Foster har lång erfarenhet av utbildning i Australien, Storbritannien och 8 år härifrån i Sverige då han arbetat på vårt IES Gymnasium på Södermalm. Vi är övertygade att Mr Foster kommer få ledarskapet att fortsätta att leverera vår positiva och respektfulla inlärningsmiljö och han ser väldigt mycket fram emot att träffa er alla i augusti på vår föräldrakväll.

Lärare
Vi är ledsna över att förlora några av våra värdefulla lärare i sommar. Ms McGillivray och Ms Bowyer kommer att flytta hem till Kanada för att vara närmare familj och undervisa i sitt hemland. Vi kommer verkligen att sakna både Ms McGillivray och Ms Bowyer och deras bidrag till vår skola. Mr Kearns-Hayes och Ms Diederichsen kommer också att gå vidare efter sin tid hos oss på IES Årsta. Vi vill tacka dem alla för deras bidrag till IES Årsta och önskar dem alla det bästa i deras framtid.

2019/20
Med vår vårtermin avslutad ser vi redan fram emot början av skolåret 2019/20 och vi är väldigt glada över att ha vår första årskurs 9:a nästa läsår. Vi kommer att fortsätta växa genom att ta in en ny årskurs 4:a. Detta gör sammantaget att antalet elever växer till totalt cirka 730. Vi har nu slutfört rekrytering av nya lärare här i Sverige och från hela den engelsktalande världen för att fortsätta utveckla den positiva och respektfulla kultur som vi har etablerat för eleverna och vi förväntar oss cirka 12 nya medarbetare att ansluta sig till vårt växande team av lärare.

Klassindelning
Bara en påminnelse om att vi kommer att blanda klasser mellan nu och augusti och vi tar inte emot önskemål från elever eller föräldrar. Det bestäms av elevvårdsteamet. Vi ber att du respekterar denna process. Eleverna kommer att bli informerade om sina nya klasser på deras första dag tillbaka i skolan i augusti. Vi ber att du tillsammans med oss stödjer dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i livet och vi tror starkt på att denna rutin med ny klassindelning varje år ger eleverna redskap att hantera utmaningar plus att det också knyter samman hela årskursen med bättre sammanhållning på skolan som följd.

Viktiga kommande händelser
Skolstart för år 2019/20
När: Torsdag, 15 augusti 2019.
Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Glad sommar!

Julian Dent och Suzanne Gavin
Rektor och biträdande rektor