Principal Letter - January 2020

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians, 

Firstly, it has been great to welcome all the students back to school after the break.  I am pleased to report that the new term has started with a clear focus where the aim is to build upon the learning experiences from last term. We had another successful day of development talks in week 4, and for those who were able to, I hope you enjoyed sharing lunch with us. 

As we progress through the term, we aim to challenge all students to achieve their learning goals and continue to fully prepare and support students in grades 6 and 9 as they undertake the remaining parts of their national tests. As you're aware to assist students learning, both at school and home, all teachers provide tutorial times, access to classwork via schoolsoft and the online learning resource gleerups. Encourage your child to take the challenge regarding their learning.

Attendance and Punctuality

During our welcome presentation in August, I reminded parents and guardians about the importance of being in school and being on time. During winter months, we understand illness affects students' attendance as well as the weather affecting transport at times. I, therefore, would like to reiterate the importance of avoiding taking a vacation during term-time. This includes choice days such as winter sports day. Staff and students enjoy a different curriculum experience on these days and it is an opportunity for us to learn together in a different setting. 

School Community

Our students continue to receive community heroes in great numbers, showing that they have a continued commitment and willingness to support our school ethos to share a safe and secure school environment where students feel challenged. There are also new house activities starting with a trivia quiz and the IES Eurovision competition will take place this term, as well as sports events against other IES school in the Stockholm area. We continue to encourage students to have a voice through our school council, food council and “fair and equal treatment group”.  Together students are working to foster a positive school culture that we can all be proud of. 

Arrival and Departure from School

As a reminder from my previous letter before Christmas, To ensure students are supervised while at school please ensure your children arrive after 7.15am and leave directly after their lessons, junior club and tutorials. 

Spring Fair

The PA are starting to plan the Spring Fair ready for Saturday 30th May. The first, which took place last year was a tremendous success and it was encouraging to see so many parents, students and staff together on such an occasion. We aim to build on this success and the PA will be reaching out to you for support and contributions! 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!

För det första har det varit fantastiskt att välkomna alla elever tillbaka till skolan efter lovet. Jag är glad att kunna rapportera att den nya termin har börjat med ett tydligt fokus där målet är att bygga vidare på lärandet från förra terminen. Vi hade ytterligare en framgångsrik dag med utvecklingssamtal i vecka 4, och för de som kunde, hoppas jag att du gillade att äta lunch med oss.

Vi går framåt genom terminen och strävar efter att utmana alla elever att uppnå sina lärandemål och fortsätta att förbereda och stödja eleverna i klass 6 och 9 när de genomför de återstående delarna av sina nationella prov. Som du är medveten om, för att hjälpa eleverna att lära sig både i skolan och hemma, ger alla lärare stödtider och tillgång till klassarbete via Schoolsoft och onlineresursen Gleerups. Uppmuntra ditt barn att ta utmaningen när det gäller deras lärande.

Närvaro och punktlighet

Under vår välkomstpresentation i augusti påminde jag föräldrar och vårdnadshavare om vikten/betydelse av att vara i skolan och att vara i tid. Under vintermånaderna förstår vi att sjukdom påverkar elevernas närvaro samt vädret som påverkar trafiken ibland. Därför vill jag upprepa vikten av att undvika att ta semester under pågående termin. Detta inkluderar en dag som vinterfriluftsdagen. Personal och studenter kan glädjas åt en annan lärandeupplevelse dagar som dessa och det är en möjlighet för oss att lära tillsammans i en annan miljö.

Skolmiljö

Våra elever fortsätter att ta emot ‘Community Hero’ utmärkelser i stora antal, vilket visar att de har ett fortsatt engagemang och vilja att stödja vår värdegrund för att dela en trygg och säker skolmiljö där eleverna känner sig utmanade. Det finns också nya husaktiviteter som börjar med ett triviaquiz. Även IES Eurovision-tävlingen kommer att äga rum denna termin, samt idrottsevenemang mot andra IES-skolor i Stockholmsområdet. Vi fortsätter att uppmuntra eleverna att få en röst genom vårt elevråd, matrådet och likabehandlingsgruppen. Tillsammans arbetar eleverna för att främja en positiv skolkultur som vi alla kan vara stolta över.

Ankomst och hemgång från skolan

Som en påminnelse från mitt tidigare brev före jul: För att säkerställa att eleverna har full vuxennärvaro i skolan, vänligen se till att dina barn anländer efter 7.15 och åker hemåt direkt efter sina lektioner, Junior Club och lektioner.

Spring Fair/Vårfest

PA börjar planera Spring Fair/Vårfest inför lördagen den 30 maj. Det första, som ägde rum förra året var väldig framgångsrik och det var uppmuntrande att se så många föräldrar, studenter och personal tillsammans vid ett sådant tillfälle. Vi strävar efter att bygga vidare på denna framgång och PA kommer att höra av sig för stöd och bidrag!

Påminnelse om kommande evenemang

IES-enkäten på Schoolsoft

När: öppnar februari 2020

PRAO

När: veckor 7 och 8

Vem: elever i årskurs 8

Sportlov

När: vecka 9

Påsklov

När: vecka 15 och måndag 13 april 

Vårterminslut /Årskurs 9-avslutning
(JUNIOR CLUB stängt)

När: onsdag 10 juni 2020

Årskurs 4 Terminstart 2020-2021

När: fredag 14 augusti

Vem: endast blivande årskurs 4-elever

Terminstart för 2020 - 2021

När: måndag 17 August

Vem: alla elever 

Skolkalendern hittar man på Schoolsoft under ‘filer och länkar’.