Principal Letter - February 2020

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians, 

 

We have enjoyed a busy start to 2020! Students in grade 6 have started national tests and grade 9s begin theirs’ after sportlov. The SO and English departments have continued to provide additional learning opportunities outside the classroom including museum visits and an amazing performance of “Anne Frank” by students in the Aesthetics Program at Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm. 

 

We have continued to take part in school sports competitions against other IES schools and the football and athletics tournaments are coming soon! Our highlight so far was winter sports day! The PE department organised some amazing activities for each year group and I had great fun sharing some of these experiences joining grade 8 with the polar dip and grades 5 & 6 for some ice skating! The grade 9s enjoyed a skiing day in Romme and other activities included curling, swimming, climbing and team building. 

 

Skolinspektionen Visit

On 24 and 25 March we will welcome Skolinspektionen to our school for a thematic inspection about quality in grade 4. This is an opportunity to show we are delivering education of a quality to all students as well as providing a safe and calm learning environment . They will observe some grade 4 lessons and interview students and staff over the two day visit. We look forward to their visit and showing off our great school! 

 

Pisa Test

The grade 9 students at IES Årsta is one of 50 schools in Sweden that has been selected for the preliminary study for the PISA test. This will be administered on 23 March and all students and parents will be kept up to date with information on how this will be organised on this day. 

 

School Clubs

We have a number of school clubs organised by staff in addition to the tutorials held by all teachers. These include the diversity club, choir, gaming, volleyball and orchestra. We also have “språk cafe” starting with Ms Edoff and grade 5 students are pioneering their own knitting club! 

 

House Activities

Our four heads of house have been busy organising different competitions this term. We enjoyed our first house “can you beat an IES Årsta teacher?” which the students successfully won! The next events include house breakfasts, basketball skills and a talent show! Also students are encouraged to keep working hard to earn community heroes that help to add to their annual total! It is a close competition this year between all four houses! 

 

Update on Corona Virus

Please refer to the Update on Schoolsoft for further guidelines regarding Coronavirus Information.

 

Parents Association

Our Parents Association has had important meetings to organise the Spring Fair which will be held on Saturday 30 May! Each year group will take responsibility for organising different parts of the event and this year we hopefully have the addition of an exciting Auction led by the grade 9 students and parents! 

 

Reminder of Upcoming Events

 

Easter Holiday

Week 15

 

Subject Teacher Evening  & Student Care Team “parent cafe” 

When: Wednesday 22 April, 2020

Online bookings open week 14

 

First of May Holiday

When: Friday 1 May week 18

 

Study Day (No Junior Club)

When: Wednesday week 21

 

Ascension Day Holiday

When: Thursday and Friday week 21

 

IES Årsta Spring Fair

When: Saturday week 22

 

Avslutning / Graduation 

When: Wednesday week 24


 

The full School calendar can be found on Schoolsoft under files and links. 

 

Thank you for your continued commitment and engagement in your child's learning here at IES Årsta. I am enjoying greatly this year as School Principal and will continue to further build and develop our safe, calm  and challenging learning environment with your support.

 

Kindest Regards 

Suzanne Gavin 
 

Kära föräldrar och vårdnadshavare!

 

Vi har haft en intensiv start på 2020! Elever i klass 6 har påbörjat de nationella proven och klass 9 påbörjar sina efter sportlovet. Våra ämneslag i SO och engelska har bjudit på en lång rad olika tillfällen av lärande utanför klassrummet, inklusive museibesök och en fantastisk föreställning av ”Anne Frank” som studenter på estetprogrammet på Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm har satt upp.

 

Vi också varit med på sporttävlingar mot andra IES-skolor och fotbolls- och friidrottsturneringarna kommer snart! Vår höjdpunkt hittills var vintersportdag! Idrottslärarna organiserade några fantastiska aktiviteter för varje årsgrupp och det var en stor glädje att få dela några av dessa upplevelser, att följa med klass 8 och bada isvak och klass 5 och 6 för lite skridskoåkning! Klass 9 fick en skiddag i Romme och andra aktiviteter var curling, simning, klättring och teambuilding.

 

Skolinspektionen på besök

Den 24 och 25 mars välkomnar vi skolinspektionen till vår skola för en tematisk inspektion av kvalitet i klass 4. Detta är ett tillfälle att visa att vi levererar utbildning av kvalitet till alla elever samt ger en säker och lugn lärandemiljö. De kommer att besöka lektioner i klass 4 och intervjua studenter och personal under två dagars-besöket. Vi ser fram emot deras besök och att visa upp vår fantastiska skola!

 

PISA-test

IES Årsta är en av 50 skolor i Sverige som har valts ut till förstudien för PISA-testet för elever i klass 9. Detta kommer att ske den 23 mars och alla elever och föräldrar hålls uppdaterade med information om hur detta kommer att organiseras under denna dag.

 

Skolklubbar

Vi har ett antal skolklubbar organiserade av personal utöver de ‘tutorials’ som hålls av alla lärare. Dessa inkluderar en ‘våga vara dig själv’-klubb, kör, spel, volleyboll och orkester. Vi har också ett "språkcafé" som drar igång med Ms Edoff. Sen, inte att förglömma, elever i klass 5 som har sina egen syjunta!

 

House-aktiviteter

Våra fyra ‘heads of house’ har haft fullt upp med att organisera olika tävlingar den här termin. Vi har haft vårt första "Är du smartare än en IES Årsta-lärare?" som eleverna vann med bravur! Nästa evenemang är en house-frukost, basket-workshop och en talangshow! Studenter uppmuntras också att fortsätta arbeta hårt för att tjäna Community Heroes som hjälper till att öka deras årliga total! Det är en tajt mellan alla fyra husen i år!

 

Uppdatering om Coronavirus

Se uppdateringen på Schoolsoft för ytterligare riktlinjer angående Coronavirus information.

 

Parents Association/Föräldraföreningen

Vår Parents Association/Föräldraförening har haft viktiga möten för att organisera vår Spring Fair som kommer på lördagen den 30 maj! Varje årsgrupp kommer att ta ansvar för att organisera olika delar av evenemanget och i år har vi förhoppningsvis tillägget av en spännande auktion under ledning av eleverna i 9:an och deras föräldrar!

 

Påminnelse om kommande evenemang

 

Påsklov

Vecka 15 plus måndag 13 april

 

Subject Teacher Evening  & Student Care Team “parent cafe” 

När: onsdag 22 april, 2020

Onlinebokning öppnar vecka 14

 

Första maj, skolan stängd

När: fredag 1 maj (vecka 18)

 

Study Day (Junior Club stängt)

När: onsdag 20 maj (vecka 21)

 

Kristihimmelfärdshelg

När: torsdag 21 & fredag 22 maj (vecka 21)

 

IES Årsta Spring Fair

När: lordag 30 maj (vecka 22)

 

Avslutning / Graduation 

När: onsdag 10 juni (vecka 24)

 

Skolkalendern hittar man på Schoolsoft under ‘filer och länkar’.

 

Tack för ditt fortsatta engagemang i ditt barns lärande här på IES Årsta. Jag njuter verkligen som skolans rektor i år och kommer att fortsätta att bygga och utveckla vår säkra, lugna och utmanande lärandemiljö med ditt stöd.

 

Med vänliga hälsningar 

Suzanne Gavin