Principal Letter

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Dear Parents/Guardians,

What an action packed start to spring term at IES Årsta!
We have met for our development talks and set the academic and social goals for this Spring Term. We had our badminton and chess house competitions creating some friendly competition between the houses. The new junior school break activities have been keeping the students active during the outdoor break time and we have even hosted our Grade 4 introduction day for our new students for 2018/19! All the while, students have been working hard attending tutorials and working towards those high academic expectations. Just as well we have a well deserved sportlov coming up!

Skolinspektionen Visit
On Tuesday, March 6 we will welcome Skolinspektionen to our school for our förstagångstillsyn. This is an opportunity to ensure we are delivering the calm and safe learning environment as well as supporting all students towards their high academic expectations. They will interview students and staff and tour our school. We look forward to their visit and showing off our great school!

Outdoor Break Time
Our school yard is growing, as we have now gained access to some more play equipment and the forest area is increasingly sunny as the days get brighter! We have now implemented compulsory outdoor breaks for Grades 4 & 5 and Grade 6 will start during week 10. So make sure they bring their jackets to enjoy the planned break time activities, some general physical activity or just soak up the increasing sunlight during the day!

ICA
Unfortunately we have been informed that some students have been shoplifting from ICA on their way home from school. This is against the law and obviously does not reflect well on the students or our school. We have agreed with ICA that students are only to enter ICA if they intend to purchase something on their way home from school, not before school in the morning. Many of the food and drinks purchased in the afternoon are of a very unhealthy nature and we encourage you to discuss this with your children.
The school has breakfast and lunch for the students everyday, and we are now also offering an afternoon snack for 13kr from 14.30-15.30 everyday to ensure they are well energised for Tutorials and Mother Tongue Language classes.

Wellness Month
During March we will hold our first Wellness Month at IES Årsta. Wellness is an active process of becoming more aware of and making choices toward a healthy and fulfilling life. To help our students become more aware of the actions they take throughout the day that impact their wellness, we have organized four weekly, health-based challenges. Week 10 focuses on hydration, week 11 exercise, week 12 mindfulness and week 13 sleep. We look forward to talking about this with the students and encourage you also to discuss these wellness activities with your children.

School Newspaper
Don’t forget our first two editions of the IESÅ News has now been published and you can find them on Schoolsoft and on our school website. There are some great articles from the students about our school.

Parents Association
Our Parents Association is now up and running and they were even a great part of our Grade 4 Introduction Day on February 10. You are a critical part of our school community so please consider coming to the Parent’s Association Information Meeting at 18.00 on Thursday, 8 March, 2018 to find out about how you can be part of it!

Reminder of Upcoming Events
Sports Holiday
Week 9

Parent’s Association Information Meeting
When: 18.00 Thursday, 8 March, 2018

Easter Holiday
Week 14

Subject Teacher Evening
When: Wednesday 11 April, 2018
Online bookings open week 13

First of May Holiday
When: Monday and Tuesday week 18

Ascension Day Holiday
When: Thursday and Friday week 19
The full School calendar can be found on Schoolsoft under files and links.

Happy Sportlov!
Julian Dent
Principal

__________________________________________________________________


Kära föräldrar/vårdnadshavare,

Vilken händelserik start på vårterminen på IES Årsta!
Vi har haft utvecklingssamtal och satt upp den här terminens sociala mål och mål för kunskapsutveckling. Vi har haft tävlingar i badminton och schack mellan elevhusen och det gav en fin, vänskaplig stämning bland eleverna. Med nya rastaktiviteter utomhus för mellanstadiet har vi fått eleverna i aktivitet under rasterna. Vi har även haft vår  introduktionsdag för våra nya elever som ska börja i årskurs fyra läsåret 2018/2019! Och samtidigt har eleverna såklart arbetat hårt i sina studier och varit på våra tutorials för att nå högt ställda mål. Så det är ett välförtjänt sportlov som vi har framför oss!

Skolinspektionen på besök
Tisdagen 6/3 hälsar vi Skolinspektionen välkommen till IES Årsta för en förstagångstillsyn. Detta är en ytterligare möjlighet att säkerställa att vi erbjuder eleverna en lugn och trygg lärandemiljö och att vi stöttar alla elever att nå läroplanens mål och våra höga ambitioner. Skolinspektionen kommer att intervjua elever och personal och titta runt i skolan. Vi ser med tillförsikt fram emot deras besök och att få visa upp vår fina skola!

Rast utomhus
Vår skolgård blir allt mer en riktig skolgård. Vi har fått tillgång till mer spelutrustning och skogsområdet blir alltmer soligt i takt med att dagarna blir ljusare! Därför gäller obligatoriska raster utomhus för årskurs 4, 5 och 6 med start vecka 10. Se till att eleverna har med sig ytterkläder för att kunna delta och ha kul i fysisk aktivitet utomhus på rasterna, och inte minst för att kunna njuta av det annalkande vårljuset under dagen!

ICA
Tyvärr har vi nåtts av information om att några elever har snattat från ICA på vägen hem från skolan. Detta strider mot lag och är inget vi vill att skolan eller våra elever ska förknippas med. Vi har kommit överens med ICA om att eleverna endast ska gå dit om de har tänkt att köpa något på vägen hem från skolan, men inte på morgonen före skolan. Mycket av den mat och den dryck som eleverna köper på eftermiddagen är dessutom väldig ohälsosam och vi uppmuntrar er att diskutera detta med era barn.
Skolan serverar frukost och lunch för eleverna varje dag, och nu erbjuder vi även mellanmål varje dag för 13 kr mellan 14.30−15.30 så att eleverna kan fylla på energidepåerna inför tutorials och modersmålet.

Hälsomånad
Under mars månad kommer vi att ha vår första hälsomånad på IES Årsta. Hälsotemat syftar till att göra eleverna mer medvetna om och i förlängningen kunna göra aktiva val för ett hälsosamt liv. För att ge insikt om vilka val som de gör under dagen som påverkar deras välbefinnande, har vi anordnat fyra veckovisa utmaningar på temat hälsa. Vecka 10 fokuserar på vätskebalans, vecka 11 träning, vecka 12 mindfulness och vecka 13 sömn. Vi ser fram emot att tala om detta med eleverna och vill pass på att uppmuntra er att också diskutera dessa hälsoaktiviteter med era barn.

Skoltidning
Missa inte att våra första två nummer av IESÅ Nyheter nu har publicerats och ni kan hitta dem på Schoolsoft och på vår skolas hemsida. Det finns flera läsvärda artiklar från våra elever om skolan.

Föräldraförening
Vår föräldraförening är nu igång och de bidrog också mycket till vår introduktionsdag för blivande årskurs 4 10/2. Ni är en viktig del av vår skola så överväg gärna att komma till föräldraförenings informationsmöte kl. 18 på torsdagen 8/3 för mer info om hur du kan bidra!

Påminnelse om kommande händelser
Sportlov
Vecka 9

Föräldraförenings Informationsmöte
När: Torsdag, 8/3 kl. 18

Påsklov
Vecka 14

Ämneslärarekväll
När: Onsdag 11/4
Onlinebokningen öppnar vecka 13.

Minilovet vid första maj
När: Måndag och tisdag vecka 18

Minilovet vid Kristi Himmelsfärd
När: Torsdag och fredag vecka 19

Hela skolkalendern kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

Trevligt sportlov!
Julian Dent
Rektor