Practical Information about IES Årsta

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Hello parents and students!

As intake has now begun, we would like to provide you with some more practical information regarding IES Årsta. 

IES Årsta  will open its doors on August 16th, 2017 for around 480 students. These students will be divided in the following manner:

Grade 4 - 4 classes (128 students)

Grade 5 - 4 classes (128 students)

Grade 6 - 4 classes (128 students)

Grade 7 - 3 classes (96 students)

Modern language will be taught at our school from Grade 6 and the language choices are going to be French and Spanish.

Breakfast and lunch will be served in our own school restaurant for all students! The school will be equipped with standard classrooms as well as woodwork and textiles rooms, a P.E. hall, a science lab, home economics room, and a library. The school yard will be equipped with an enclosed football pitch, play equipment and own our little piece of forest! 

Junior Club (fritids) will be offered (at a cost) to students who attend grades 4 and 5 and will be open until 17:00 every day that the school is in session. Junior club is closed during holidays and breaks (Autumn break, Sport break, November break etc). School will normally start between 8.00am and 9.00am depending on the schedule. 

Teachers are currently being recruited from right here in Sweden, as well as, Canada, USA, UK, Australia and South Africa. 

The first round of intake is almost at a close. However, intake will continue throughout the Spring term until we are at capacity. Please note that we send intake letters via post. When we come to your child's name in the queue we will send you notification via post. We encourage those of you who have been offered a place at the school to submit your responses as soon as possible.

More information will be posted here as the Spring term progresses.

 

Hej alla vårdnadshavare och elever!

IES Årsta kommer att slå upp sina portar den 16:e augusti 2017 för 480 elever. Uppdelning kommer att se ut så här:

Årskurs 4 - 4 klasser (128 elever)

Årskurs 5 - 4 klasser (128 elever)

Årskurs 6 - 4 klasser (128 elever)

Årskurs 7 - 3 klasser (96 elever)

Moderna språk kommer att undervisas på vår skola från årskurs 6 och de språken som kan väljas är franska och spanska.

Frukost och lunch serveras i vår fina skol restaurang för alla studenter och skolan kommer att vara utrustad med träslöjdsal, textilslöjdssal, idrottshall, NO labb, HKK sal, och bibliotek. Skolgården kommer vara utrustade med en fotbollsplan, lekplats och vår egen skogs område!

Junior Club (fritids) kommer att erbjudas (mot en kostnad) till elever som hör till årskurs 4 och 5, och är öppet varje dag till 17:00 när skolan är igång. Junior Club är stängd alla lovdagar och alla lov (höstlov, sportlov, novemberlov mm.). Skolan ska börja mellan 8.00 och 9.00 enligt schema. 

Lärarna närvarande rekryteras från här i Sverige och andra länder som Kanada, USA, Storbritannien, Australien och Sydafrika.

Första rundan av intagningsprocessen lider mot sitt slut. Dock kommer intagning fortsätta under hela vårterminen tills skolan är på kapacitet. Vänligen notera att vi skickar intagsbreven via post. När vi kommer till ditt barn i kön kommer ni att få ett brev hem via posten. Vi uppmanar att ni som redan har fått erbjudande om plats på skolan att skicka era svar så fort som möjligt.

Mer information kommer att publiceras här under vårterminen.