Innebandy Tournament

You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

 

Things heated up in IES Årsta this past few weeks. We launched our first house sports competition for 2017. The Innebandy tournament kicked off with grade five and ended with a hurricane like performance from the grade sevens.

The competitive nature came out in all the players and they played hard for their houses to achieve as many goals per match and that much valued win.

Students of all sporting abilities took part and gained a sense of team spirit and contribution. This process is very important and brings students together in a high energy environment.

Matches were exciting, although due to space limitations we were unable to have spectators, the students supported each other and the shouts could be heard through the hallways. The heads of Houses stood on the side lines eager to get involved and take part but they had to settle for words of support.

Each game was a battle for success and the players fell and slid across the gym floor and rose again to continue until the final whistle. There were nervous moments and narrow misses. The students conducted themselves appropriately and congratulated each other no matter the result.

This was an opportunity to come together and forget all else, compete and represent their houses and themselves.  

We hope that no matter the challenge the students see it as something they can achieve and continue to compete and participate in further events.

Congratulations to Lindgren house on your great success in this competition and all those who took part. Making history and making the first foot steps in IES Årsta memories.Saker och ting har hettats upp de senaste veckorna på IES Årsta. Vi hade vår första Hus-sporttävling för 2017. Innebandy turneringen startade med årskurs fem och avslutades med en orkanliknande prestation från sjuorna.

Den tävlingsinriktade karaktären visades i alla spelare och de körde hårt för att deras lag skulle göra så många mål som möjligt per match.

Elever med olika sports förmågor deltog och fick en känsla av laganda och bidrag. Denna process är väldigt viktig och får elever att komma samman i en hög energisk miljö.

Matcherna var spännande, men på grund av begränsning av utrymme kunde vi inte ha åskådare. Dock stöttade eleverna varandra och man kunde höra deras skrik genom korridorerna. Hus-ledarna stod längs sidolinjerna, ivriga att vara med men de fick nöja sig med att supporta genom att heja.

Varje match var en kamp för vinst och spelarna föll och gled över hela gympasalen och reste sig igen för att fortsätta tills sista visslingen. Det var nervösa ögonblick och missar. Eleverna uppförde sig väl och gratulerade varandra, oavsett resultat.

Detta var en möjlighet att komma samman och glömma allt annat, tävla och representera våra hus och oss själva.

Oavsett utmaningen, hoppas vi att eleverna ser det som något de kan uppnå och att de fortsätter att tävla och delta i ytterligare tävlingar.

Grattis till Lindgren huset till er vinst i denna tävling och till alla som var med. Ni skriver historia och sätter era fotsteg in i IES Årstas minnen.