House Names

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

The students have voted on the names of their houses! The theme for our house names was ‘Swedish people who have made an international impact in their field’ and we are pleased to announce that the winning choices are:

Eleverna har röstat på namnen för sina hus! Temat för namnen på våra hus var “Svenska personer som har haft en internationell påverkan på sitt område” och vi är glada att meddela att de vinnande valen är: