Break Activities

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Every day we have an activity during our lunch breaks. Here are some pictures of what a break can look like at IES Årsta.

Vi har en aktivitet varje dag under våra lunchraster. Här är några bilder som visar hur en rast kan se ut på IES Årsta.