Bake off Competition

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Last week we had a bake off competition here at IES Årsta where some of our students made their own cakes and cookies. 
Congratulations to Myrdal House who took the first place!

Förra veckan hade vi en baktävling här på IES Årsta där några av våra elever bakade sina egna bakelser och kakor.
Grattis till Myrdal Huset som kom på första plats!