School Blog

School Start Information

Grade 4 Induction

When: Wednesday, 15 August, 2018

Where: IES Årsta

Who: Grade 4 Students

Time: 8.30-12.00

 

First Day of Autumn Term

When: Thursday, 16 August, 2018 and Friday 17 August, 2018

Where: IES Årsta

Who: Grade 4 5,6,7,8

Time: Grade 4 5,6: 8.15-14.00. Grade 7,8: 9.00-14.45

 

IES Årsta Open House - Meet the teachers

When: Wednesday, 22 August, 2018

Where: IES Årsta

Time: 15.30-16.30

 

Parent Information Evening (Compulsory to attend)

When: Wednesday, 22 August, 2018

Where: IES Årsta

Time: 16.30-18.30

 

Årskurs 4 Introduktion

När: Onsdag, 15 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 8.30−12.00

 

Första dagen på höstterminen

När: Torsdag 16 Augusti 2018, Fredag 17 Augusti 2018. 

Vart: IES Årsta

Tid: Årskurs 4,5, 6: 8.15−14.00. Årskurs 7, 8: 9.00−14.45

 

IES Årsta Öppet Hus - Träffa lärarna

När: Onsdag, 22 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 15.30−16.30

 

Informationskväll för föräldrar (Obligatoriskt att delta)

När: Onsdag, 22 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 16.30−18.30

From the Principal

Welcome back to IES Årsta!

Dear Parents/Guardians,

Welcome back to IES Årsta for the 2018/19 school year. We are honoured and grateful that you have instilled your confidence in us to continue to nurture and educate your child. We take on this task with a deep sense of responsibility as we shape their future everyday.

As we move into this new academic year as a school it is time to ensure we build on our knowledge and experience from our first year and make the adjustments and improvements necessary to ensure the students work towards their academic goals. As the students should focus on the feedback given by teachers to ensure this takes them forward towards their chosen future, we as a school should also do the same. In this spirit of reflection and improvement we have taken some actions based on your feedback in our yearly IES survey. We are now happy to say we will be producing our lunches on site from this August at IES Årsta to ensure the highest quality for the students. We look forward to inviting you all to sample our lunches later in the term. Our full schoolyard is now accessible and we will be working with our student council to develop more activities in it for the students. While the new schedules have earlier starts for students and this results in earlier finishes, which we believe creates a more balanced school day. We are also looking forward to more collaboration and planned events with our Parents Association throughout the year to further develop our school community. We welcome your continued feedback throughout our second year together as we strive to embed our positive and respectful culture so we can focus on the teaching and learning process for the students.

 

Class Mixing

Just a reminder that we are mixing the classes and we do not take preferences from the students or parents. It is decided by the student care team. We ask that you respect this process. Students will be informed of their new classes on their first day back at school. We ask that you along with us support them through this process of change. Change is something that we all have to encounter in our lives and we strongly believe that this class mixing policy develops resilience in the students themselves and also bonds the entire year group together for the betterment of our school community.

 

Teachers

As we grow to 610 students and a 4-8 school,a larger staff group is needed. We are excited to welcome 15 new staff members to join our growing team and we encourage you to come and meet our new and existing staff during our Open House on Wednesday 22 August from 15.30-16.30.

 

Parent Information Evening

We will also be holding our annual Parent information evening from 16.30-18.00 on Wednesday, 22 August, 2018 at IES Årsta. We ask that you all attend this important evening where you will get to meet the new mentor teachers but also hear from the school leadership regarding the year ahead. I encourage you to drop by the school from 15.30 to combine it with our Open House - Meet the Teachers afternoon, we look forward to seeing you all then!

 

Important Upcoming Events

Grade 4 Induction

When: Wednesday, 15 August, 2018

Where: IES Årsta

Who: Grade 4 Students

Time: 8.30-12.00

 

First Day of Autumn Term

When: Thursday, 16 August, 2018

Where: IES Årsta

Who: Grade 5,6,7,8

Time: Grade 5,6: 8.15-14.00. Grade 7,8: 9.00-14.45

 

IES Årsta Open House - Meet the teachers

When: Wednesday, 22 August, 2018

Where: IES Årsta

Time: 15.30-16.30

 

Parent Information Evening (Compulsory to attend)

When: Wednesday, 22 August, 2018

Where: IES Årsta

Time: 16.30-18.30

 

Student Development Talks/Study Day

When: Wednesday, 5 September, 2018

Where: IES Årsta

 

Study Day

When: Friday, 5 October, 2018

 

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.


 

Welcome back!

Julian Dent

Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare!

 

Välkomna tillbaka till IES Årsta och läsåret 2018/19. Vi är glada och tacksamma över att ni har gett oss förtroendet att fortsätta utbilda era barn. Vi tar denna uppgift med ett stort ansvar då vi formar deras framtid varje dag.

 

När vi går in i detta nya läsår som skola är det tid att se till att vi bygger vidare på vår kunskap och erfarenhet från vårt första år och gör de anpassningar och förbättringar som krävs för att säkerställa att eleverna arbetar mot sina lärandemål. Medan eleverna bör fokusera på den feedback som getts av lärarna för att se till att detta tar dem framåt mot deras valda framtid behöver även vi som skola göra detsamma.

 

I denna reflektions- och förbättringsanda har vi vidtagit några åtgärder baserade på er feedback i vår årliga IES-undersökning. Vi kan med glädje berätta att vi kommer laga våra luncher på plats på IES Årsta från och med augusti, detta för att säkerställa högsta kvalitet för eleverna. Vi ser fram emot att bjuda in er alla till att prova på våra luncher längre fram på terminen. Hela vår skolgård är nu tillgänglig och vi kommer att arbeta med vårt elevråd för att utveckla fler aktiviteter för eleverna. Det nya schemat har tidigare mornar för eleverna och resulterar i att de slutar tidigare, vilket vi tror skapar en mer balanserad skoldag. Vi ser även fram emot ett större samarbete och planerade event med vår föräldraförening genom året för att vidareutveckla vår skola. Vi välkomnar er fortsatta feedback under vårt andra år tillsammans medan vi strävar efter att integrera vår positiva och respektfulla kultur så att vi kan fokusera på lärandeprocessen för eleverna.

 

Klassindelning

Bara en påminnelse att vi kommer att blanda klasserna och vi har ingen möjlighet att beakta önskemål från elever eller föräldrar. Det bestäms av elevvårdsteamet. Vi ber att ni respekterar denna process. Eleverna kommer att bli informerade om sina nya klasser under första skoldagen. Vi önskar att du tillsammans med oss stöttar dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i livet och vi tror starkt på att denna rutin med ny klassindelning varje år ger eleverna redskap att hantera utmaningar plus att det också knyter samman hela årskursen med bättre sammanhållning på skolan som följd.

 

Lärare

Då vi växer till 610 elever och en årskurs 4-8-skola behövs en större personalgrupp. Vi är glada att välkomna 15 nya medarbetare till vårt växande team och vi uppmuntrar er att träffa vår nya och befintliga personal under Öppet Hus onsdagen den 22 augusti.

 

Informationskväll för föräldrar

Vi kommer att hålla vår årliga informationskväll för föräldrar från 16.30-18.00 onsdagen den 22 Augusti 2018 på IES Årsta. Vi ber att ni alla deltar denna viktiga kväll där ni kommer att få träffa de nya mentorerna men även höra om det kommande året från skolledningen. Jag uppmuntrar er att komma förbi skolan från 15.30 för att kombinera det med vårt “Öppet Hus - Träffa lärarna-eftermiddag”, vi ser fram emot att se er alla då!

 

Påminnelse om kommande händelser

Årskurs 4 Introduktion

När: Onsdag, 15 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 8.30−12.00

 

Första dagen på höstterminen

När: Torsdag 16 Augusti 2018

Vart: IES Årsta

Tid: Årskurs 5, 6: 8.15−14.00. Årskurs 7, 8: 9.00−14.45

 

IES Årsta Öppet Hus - Träffa lärarna

När: Onsdag, 22 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 15.30−16.30

 

Informationskväll för föräldrar (Obligatoriskt att delta)

När: Onsdag, 22 Augusti, 2018

Vart: IES Årsta

Tid: 16.30−18.30

 

Elev-utvecklingssamtal/Studiedag

När: Onsdag, 5 September, 2018

Vart: IES Årsta

 

Studiedag

När: Fredag, 5 Oktober, 2018

 

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.


 

Välkomna tillbaka!

Julian Dent

Rektor

 

Start of Term 2018-2019 #99

Start of Term 2018-2019 #99

Please note that students are welcome back to school for the first day of the academic year 2018-19 on:

 • Borås - Wednesday, 22 August, 2018
 • Bromma - Monday, 20 August, 2018
 • Enskede - School start information already sent to stakeholders by post and via SchoolSoft.
 • Eskilstuna - Monday, 20 August, 2018
 • Falun - Tuesday, 21 August, 2018 - more information is posted on SchoolSoft
 • Gävle - Monday, 20 August, 2018
 • Halmstad - Wednesday, 15 and Thursday, 16 August, 2018 (personalised information sent to students)
 • Helsingborg - Tuesday, 14 August, 2018
 • Huddinge - Monday, 20 August, 2018
 • Hässelby Strand - Thursday, 16 August, 2018
 • Hässleholm - Tuesday, 21 August, 2018
 • Johanneberg - Monday, 20 August, 2018
 • Järfälla - Monday, 20 August, 2018
 • Jönköping - Thursday, 16 and Friday, 17 August, 2018 (personalised information sent to students)
 • Karlstad - Wednesday, 22 August, 2018
 • Kista - Monday, 20 August, 2018
 • Krokslätt - Monday, 20 August, 2018
 • Landskrona - Wednesday, 22 August, 2018
 • Liljeholmen - Monday, 20 August, 2018
 • Linköping - Thursday, 16 August, 2018
 • Lund - Thursday, 16 August, 2018
 • Länna - Monday, 20 August, 2018
 • Nacka - Wednesday, 15 August, 2018
 • Skärholmen - Wednesday, 15 August, 2018
 • Sundbyberg - Wednesday, 22 August, 2018
 • Sundsvall - Wednesday, 22 August, 2018
 • Södertälje - Wednesday, 15 August, 2018
 • Tyresö - Monday, 20 August, 2018
 • Täby - Tuesday, 21  August, 2018
 • Umeå - Friday, 17 August, 2018
 • Uppsala - Monday, 20 August, 2018
 • Västerås - Monday, 20 August, 2018
 • Älvsjö - Friday, 17 August,2018 for new students and Monday, 20 August, 2018 for returning students.
 • Årsta - Wednesday, 15 August, 2018 for grade 4 and Thursday, 16 August, 2018 for all other grades.
 • Örebro - Monday, 20 August, 2018
 • Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm - Wednesday, August 15, 2018
From the Principal

Principal Letter - June

Dear Parents/Guardians,

In August 2017 we came together to create our IES school in Årsta. Now, 10 months later, I am proud to say we have created that calm and safe learning environment you joined us for. A bilingual environment where your children are commanding the english language and have high expectations set for them. We have all created this positive and respectful atmosphere together and that is something, students, parents and teachers should be proud of! We all deserve a relaxing summer break, so we can return in August, ready to take on new challenges and discover news abilities. As we move into the next academic year as a school it is time to ensure we build on our knowledge and work towards our academic goals. Focus on the feedback given by teachers and ensure this takes the students forward towards their chosen future!

Learning Resources
During our first year students have regularly used in many subjects the Gleerups digital learning resource. We have carried out a full evaluation of the resource with students, parents and teachers and we will continue as a whole school to have the resource available to students. The results demonstrated that 83% of students found it easy to use and login, 65% believed it supported with bilingualism in Science and Math and 54% preferred the online resource over a paper book. It showed 52% of parents would like to continue to use Gleerups next year while 37 % would prefer an equal use of books and online resources. We have listened to this feedback and based on the results and the teacher experience this year we will continue to use the Gleerups online resource in our core subjects of SO, Science and Math, as well as in some other subjects. However, we will continue to use physical books particularly in the language subjects as we currently do. We feel this balanced approach, covers our commitment to provide a bilingual learning environment for the students, ensures we comply with the new national curriculum and also has a balance between online and physical teaching resources.

Class Mixing
Just a reminder that we will mix classes between now and August and we do not take preferences from the students or parents. It is decided by the student care team. We ask that you respect this process. Students will be informed of their new classes on their first day back at school in August. We ask that you along with us support them through this process of change. Change is something that we all have to encounter in our lives and we strongly believe that this class mixing policy develops resilience in the students themselves and also bonds the entire year group together for the betterment of our school community.

Teachers
We are sad to be losing a few of our valued educators this summer. Mr Chappell will be moving home to Canada to pursue his studies to become a veterinary medicine. We will truly miss Mr Chappell and his contribution to our school. Ms Scanlan will be moving back to her native Ireland to continue her teaching career and Ms Wigardt will be moving on to another Stockholm school. We thank them for their contribution to IES Årsta this year and wish them all the best in their future. We are excited to welcome their replacements and the other new teachers to our growing team in August.

2018/19
When we return in August we will welcome our new Grade 4 cohort of students. This will result in our student numbers growing to around 600 students. We look forward to welcoming them to our school community. Also in August, our full schoolyard will be accessible and the construction of the apartments above the school will finally be completed.

Reminder of Upcoming Events
First Day of Autumn Term
When: Thursday, 16 August, 2018
Where: IES Årsta
Time: Grade 5,6: 8.15-14.00. Grade 7,8: 9.00-14.45

The full School calendar for 2018/19 can be found on Schoolsoft under files and links.


Thank you for a great year!

Happy Summer
Julian Dent
Principal

 

Kära föräldrar/vårdnadshavare,

I augusti 2017 började vi tillsammans skapa vår IES-skola i Årsta. Nu, 10 månader senare, är jag stolt över att kunna säga att vi har skapat just den lugna och trygga lärandemiljön som ni kom för. En tvåspråkig miljö där era barn behärskar det engelska språket och där det har satts höga förväntningar på dem. Vi har alla skapat denna positiva och respektfulla atmosfären tillsammans och det är något som eleverna, föräldrarna och lärarna ska vara stolta över! Vi förtjänar alla ett avkopplande sommarlov, så att vi kan komma tillbaka i augusti, redo att anta nya utmaningar och upptäcka nya förmågor. När vi går in i nästa läsår som skola är det dags att se till att vi bygger på vår kunskap och arbetar mot våra lärandemål. Fokusera på den feedback som lärarna ger och se till detta tar eleverna framåt mot deras framtid!

Läromedel
Under vårt första år har eleverna använt Gleerups digitala läromedel regelbundet i många ämnen. Vi har genomfört en fullständig utvärdering med elever, föräldrar och lärare och vi kommer som skola att fortsätta ha denna läranderesursen tillgänglig för eleverna. Resultaten visade att 83 % av eleverna fann det lätt att använda och logga in, 65 % tyckte att det utvecklar tvåspråkigheten i naturvetenskap och matematik och 54 % föredrog läromedel online framför en fysisk bok. Det visade sig att 52 % av föräldrarna skulle vilja fortsätta att använda Gleerups nästa år medan 37 % skulle föredra en jämbördig användningsnivå av fysiska böcker och läromedel online. Vi har lyssnat till denna feedback och kommer att, baserat på resultaten och lärarnas upplevelse, fortsätta att använda Gleerups läromedel online i våra kärnämnen SO, naturvetenskap och matte, liksom i några andra ämnen. Vi kommer dock fortsätta att använda fysiska böcker, särskilt i språkämnena, som vi gör idag. Vi känner att det här tillvägagångssättet är välavvägt, ligger i linje med vårt åtagande att tillhandahålla en tvåspråkig lärandemiljö för eleverna och säkerställer att vi följer den nationella läroplanen med balans mellan online- och fysiskt undervisningsmaterial.

Klassindelning
Bara en påminnelse att vi kommer att blanda klasserna till terminsstart i augusti och vi har ingen möjlighet att beakta önskemål från elever eller föräldrar. Det bestäms av elevvårdsteamet. Vi ber att ni respekterar denna process. Eleverna kommer att bli informerade om sina nya klasser under första skoldagen i augusti. Vi önskar att du tillsammans med oss stöttar dem genom denna förändringsprocess. Förändring är något som vi alla måste möta i livet och vi tror starkt på att denna rutin med ny klassindelning varje år ger eleverna redskap att hantera utmaningar plus att det också knyter samman hela årskursen med bättre sammanhållning på skolan som följd.

Lärare
Vi är ledsna över att behöva säga adjö några av våra uppskattade lärare efter detta läsår. Mr Chappell kommer att flytta hem till Kanada för att fortsätta sina studier för att bli veterinärforskare. Vi kommer verkligen sakna Mr Chappell och hans bidrag till vår skola. Ms Scanlan kommer att flytta tillbaka till sitt Irland för att fortsätta sin lärarkarriär där och Ms Wigardt kommer att gå vidare till en annan skola i Stockholm. Vi tackar dem för deras insats till IES Årsta detta år och önskar dem allt gott i framtiden. Vi är glada över att välkomna deras ersättare och de andra nya lärare till vårt växande team i augusti.

2018/19
När vi kommer tillbaka i augusti kommer vi att välkomna vår nya grupp av elever till årskurs 4.  Detta kommer att leda till att vårt elevantal växer till cirka 600 elever. Vi ser fram emot att välkomna dem till vår skola. I augusti kommer även hela vår skolgård att vara tillgänglig och byggandet av lägenheterna ovanför skolan kommer äntligen att vara färdigt.

Påminnelse om kommande händelser
Första dagen på höstterminen
När: Torsdag 16 Augusti 2018
Vart: IES Årsta
Tid: Årskurs 5, 6: 8.15-14.00. Årskurs 7, 8: 9.00-14.45

Skolkalendern för 2018/19 i sin helhet kan hittas på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.
 

Tack för ett fantastiskt år!

Glad sommar
Julian Dent
Rektor

 

Break Activities

Every day we have an activity during our lunch breaks. Here are some pictures of what a break can look like at IES Årsta.

Vi har en aktivitet varje dag under våra lunchraster. Här är några bilder som visar hur en rast kan se ut på IES Årsta.  

  

  

 

   

 

 

Pages